Fact check

Što i kako provjeravam

Kada smatram da je to potrebno, provodim provjeru i ocjenu točnosti izjava i dopuštenosti tvrdnji koje mogu utjecati na odluke čitatelja/kupaca parfema, ili su povezane s njihovim pravom na informiranu kupnju.

20.09.2020.
Dopunjeno: 10.2.2023.

što provjeravam

Provjeravam točnost izjava i opravdanost tvrdnji za potrošače koje je objavio poslovni subjekt u jednoj od uloga: kreator mirisa, proizvođač/brend, uvoznik ili distributer i/ili odgovorna fizička osoba pri tom poslovnom subjetu.

Izjave koje provjeravam su navedeni objavili putem svojih sredstava priopćavanja (na svojim web stranicama ili na društvenim mrežama), ili se radi o sponzoriranim/ promotivnim objavama (reklame, sponzorirani članci), ili o izjavama u medijima, ako iz oblika objave proizlazi da je bilo moguće zatražiti autorizaciju (npr. intervju).

kako provjeravam

Izvori podataka

Uvijek kada je to moguće provjeru radim pomoću primarnih izvora.

Primarni izvori u zemlji i inozemstvu su: pravne osobe (trgovačka društva, obrti, OPG-i), javni registri i baze podataka (npr. sudski registri, registri gospodarskih/trgovačkih/industrijskih/obrtničkih komora), nadležna tijela i ustanove (regulatorna /državna /javna tijela, obrazovne ustanove).

Kada nije moguće ili nije realno potvrditi informaciju u primarnom izvoru, koristim sekundarni izvor, a to su najčešće članci objavljeni u medijima, čiju vjerodostojnost procjenjujem osobno, na temelju onog što znam o izvoru.

Osnovni kriterij za korištenje bilo kojeg sekundarnog izvora je njegova javna dostupnost u trenutku objave teksta.

Primarni izvori podataka o parfemu

Primarni izvor svih podataka o parfemu je odgovorna osoba za stavljanje parfema na tržište.

Podaci o odgovornoj osobi za svaki kozmetički proizvod (parfem) koji je dostupan na tržištu navedeni su na deklaraciji (obavijesti o proizvodu) parfema.

Ako iz sadržaja deklaracije ne mogu biti sigurna tko je odgovorna osoba, ili ako pravna osoba koja je u deklaraciji navedena kao odgovorna osoba tvrdi da podatak nije istinit, provjeru tražim od tijela nadležnog za nadzor tržišta (sanitarne inspekcije).

Dostupnost izvora za naknadnu provjeru

Svi izvori pomoću kojih sam provela provjeru su objavljeni kako bi ih čitatelj sam mogao pregledati i provjeriti način na koji sam provela provjeru.

Primarni izvori

Kada se radi o javno i online dostupnim primarnim izvorima kao što su registri i baze podataka kojima čitatelj može pristupiti sam, na izvor upućujem samo linkom.

Iznimno, ako se radi o registrima i bazama na stranim jezicima, ili procijenim da dohvaćanje podataka može prosječnom čitatelju iz različitih razloga biti otežano, podatke prenosim na način koji ne dovodi u pitanje njihov integritet i vjerodostojnost.

Ako sam informaciju od primarnog izvora primila u službenoj korespondenciji nakon upita (primjerice, odgovor trgovca, brenda ili nadležnoj tijela), moja objava provjere sadrži sliku/screenshot onog dijela korenspondecije o kojem se izravno govori u tekstu.

Sekundarni izvori

Na sekundarne izvore (članci, objave na drugim web mjestima, reklame…) u tekstu upućujem linkom na sam izvor, ali i pohranjujem snimku koju, ako/kada smatram da je to potrebno, objavljujem uz link na izvor ili u samom tekstu provjere, ili u zasebnoj objavi.

Propisi i službeni izvori

Propise i izvore koje sam objavila zasebno možete pregledati ovdje:

3 20230210 132430 0002 01

kako donosim ocjene

20220820 234956 0001
Neodređeno

Svaka izjava i tvrdnja koja ne sadrži dovoljno podataka kako bi se nedvojbeno utvrdilo je li istinita ili neistinita/neutemeljena, a ne odnosi se na podatak koji je moguće provjeriti u primarnom izvoru.

Ako se radi o tvrdnji za potrošače, neodređene tvrdnje su dopuštene.

20220820 234956 0009
Istinito

Svaka izjava ili tvrdnja za koju sam u primarnom izvoru utvrdila da je točna.

20220820 234956 0004
Neistinito

Svaka izjava i tvrdnja za koju provjera pokaže da nije točna, jer primarni izvor podataka navodi drugo ili suprotno.

Ako se radi o tvrdnji za potrošače, koja se odnosi na kozmetički proizvod (parfem), tada je nedopuštena.

20220820 234956 0006
Neutemeljeno

Svaka izjava koja se odnosi ili upućuje na javni podatak, a onemogućava njegovu provjeru pri primarnom izvoru.

Ako se radi o tvrdnji za potrošače, koja se odnosi na kozmetički proizvod (parfem), tada je nedopuštena.

20220820 234956 0002
Zavravajuće

Svaka istinita, djelomično istinita ili nepotpuna tvrdnja koja zbog načina i/ili konteksta u kojem je izrečena može navesti na krive zaključke.

Ako se radi o tvrdnji za potrošače, koja se odnosi na kozmetički proizvod (parfem), tada je nedopuštena.