Parfemski pojmovi

Jasna i povezana objašnjenja pojmova vezanih uz parfeme, proizvodnju parfema i kozmetičku regulativu

Parfemski pojmovi - što je što
 • Captive

  CAPTIVE ili ‘captive odorant’ (engl. zarobljenik) je naziv za mirisni materijal (najčeće aromakemikaliju) koja je nastala kao rezultat inovativnih biotehnoloških postupaka i zato je registrirana kao industrijski patent i zaštićena. Patentirani mirisni materijali nisu dostupni na tržištu kao sirovine za proizvodnju, već izlaze iz laboratorija/kompanije vlasnika patenta isključivo u njegovim gotovim proizvodima.

 • CMR tvari

  CMR tvari su tvari koje su unutar globalno harmonizirane CLP regulative kategorizirane kao kancirogene, mutagene i reproduktivno toksične tvari.

 • CosIng

  CosIng – Cosmetic ingredients database – je službena baza kozmetičkih sastojaka koja se vodi pri Komisiji EU.

 • Cosmetics Europe

  Cosmetics Europe, prethodno COLIPA, je reprezentativno europsko udruženje kozmetičke industrije, koje zastupa interese proizvođača kozmetike i proizvoda za osobnu njegu, a u sklopu samorelulatornih funkcija donosi industrijske smjernice za primjenu regulative kozmetičkih proizvoda.

 • Definicije pojmova iz regulative

  Definicije pojmova vezanih uz parfeme, kako su navedene u relevantnim propisima.

 • Deklaracija

  Deklaracija ili obavijest o proizvodu je skup podataka namijenjenih korisnicima proizvoda (potrošačima), a koji moraju biti navedeni na svakom pojedinom primjerku proizvoda koji se nalazi na tržištu. Kozmetički proizvod na kojem nisu navedeni propisani i/ili točni podaci nije siguran i smatra se nesukladnim, odnosno zdravstveno neispravnim.

 • EU REACH/CLP regulativa

  EU REACH/CLP regulativa je skupina propisa koji se odnose na kemikalije, a kojima se na području EU uređuje njihova proizvodnja, registracija, evaluacija i ograničavanje te njihovo razvrstavanje, označavanje i pakiranje.

 • EU regulativa kozmetičkih proizvoda

  EU regulativa kozmetičkih proizvoda je skup EU propisa i provedbenih odluka kojima se cjelovito uređuje sigurnost i dostupnost kozmetičkih proizvoda na zajedničkom EU tržištu, a izravno se primjenjuje u svim zemljama članicama.

 • Formula (formulacija)

  Formula/formulacija je precizan tehnički zapis namijenjen proizvodnji komponenti/sastojaka proizvoda, ili gotovog proizvoda, a sadrži precizne podatke o udjelima i koncentracijama svih pojedinih sirovina/materijala.

 • IFRA

  IFRA – International Fragrance Association (Međunarodno udruženje proizvođača mirisa) je globalno reprezentativna organizacija industrije aroma i mirisa i njezino glavno samoregulatorno tijelo. Glavni cilj IFRA-e je osigurati sigurnost materijala koji se koriste u proizvodnji mirisa za sve vrste proizvoda. IFRA je osnovana 1973., sjedište joj je u Genevi, a centar operacija u Bruxellesu.

 • INCI

  INCI – International nomenclature of cosmetic ingredients je međunarodni sustav naziva sastojaka kozmetičkih proizvoda, koji se koristi za komunikaciju s krajnjim korisnicima kozmetičkih proizvoda kako bi se jedinstveno i dosljedno, bez potrebe za prevođenjem na jezike različitih tržišta, prenijele informacije o sastavu kozmetičkog proizvoda.

 • Kozmetički proizvod

  Kozmetički proizvod je proizvod namijenjen dodiru s vanjskim dijelovima ljudskog tijela ili sa zubima i sluznicom usne šupljine isključivo ili prvenstveno zbog njihova čišćenja i/ili zaštite i održavanja u dobrom stanju, odnosno mijenjanja njihova izgleda i/ili mirisa.

 • LOT ili batch broj

  Referentni ili serijski broj proizvodnje jedinstveno identificira sve primjerke kozmetičkog proizvoda koji su proizvedeni u istoj proizvodnoj seriji te omogućava sljedivost svih primjeraka kozmetičkog proizvoda duž njihovog proizvodnog i opskrbnog lanca.

 • Materijali (sirovine)

  Materijali su kemijske tvari i mješavine/smjese kemijskih tvari iz kojih se proizvode sastojci ili komponente gotovog proizvoda i/ili gotov proizvod.

 • Miris – sastojak parfema

  Miris je složena komponenta kreirana i proizvedena iz materijala (sirovina) s mirisnim svojstvima, a kao sastojak se dodaje parfemu/kozmetičkom proizvodu tijekom njegove proizvodnje, u koncentraciji koju predviđa parfemska formula.

 • Mirisna nota i akord

  Mirisna nota je jedan i karakterističan mirisni doživljaj, koji na temelju zajedničkih mirisnih iskustava možemo imenovati poznatim pojmom. Mirisna nota je sredstvo opisivanja mirisa, pri čemu ne podrazumijeva i informaciju o materijalima koji kreiraju doživljaj mirisne note.

 • Norma ISO 22716 – Dobra proizvođačka praksa – kozmetika

  Pregled sadržaja harmonizirane norme HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa.

 • Osmothèque

  Osmothèque je najveći svjetski arhiv mirisa i vodeća međunarodna istraživačka institucija koja se bavi poviješću parfumerstva. Osmothèque je osnovana 1990., sjedište joj je u Versaillesu.

 • Parfem

  PARFEM je opći naziv za zasebnu kategoriju kozmetičkih proizvoda (IFRA, kategorija 4) koji kao glavnu komponentu sadrže kreiran miris koji je otopljen i razrijeđen na određenu koncentraciju u komponenti koja služi kao nosač mirisa.

 • Parfemska industrija

  Parfemska industrija je zajednički naziv za 8 proizvođača (multinacionalnih kompanija) iz sektora industrije aroma i mirisa (kemijske industrije) koje zajedno pokrivaju gotovo 80% svjetske proizvodnje mirisnih materijala i kreiranih mirisa.

 • Parfumer – kreator mirisa

  Parfumer je fizička osoba koja određuje i bilježi preciznu formulu mirisne kompozicije kao zapis namijenjen čuvanju i proizvodnji. Parfumer je najčešće i kreator mirisa, ali ne nužno, jer izvorne mirisne kompozicije ne moraju kreirati parfumeri.

 • Sastojak

  Sastojak je bilo koja tvar ili smjesa koja se namjerno koristi u kozmetičkom proizvodu tijekom njegove proizvodnje, osim nečistoća u upotrijebljenim sirovinama i pomoćnih tehničkih materijala, a koji nisu prisutni u krajnjem proizvodu.

 • SCCS

  SCSS – Scientific Committee for Consumer Safety je stalni znanstveni odbor Europske komisije pri Direkciji za zdravlje i sigurnost hrane, a donosi obvezujuća znanstvena mišljenja o zdravstvenim i fizičkim rizicima po sigurnost potrošača (kemijskim, biološkim, mehaničkim i ostalim) za ne-prehrambene proizvode, u što spadaju kozmetički proizvodi i njihovi sastojci.

 • Sljedivost

  Sljedivost je postupak kojim se identificira porijeklo i sastojaka i gotovog proizvoda u svakom stupnju njihove proizvodnje i opskrbe na način koji omogućava dokazivanje i praćenje duž proizvodnog i opskrbnog lanca.