Parfemski
pojmovi

Parfemski pojmovi - što je što
Jasna i povezana objašnjenja pojmova vezanih uz parfeme, proizvodnju parfema i kozmetičku regulativu
 • Bojila

  Bojila su nadzirane tvari koje su prvenstveno ili isključivo namijenjene bojenju kozmetičkog proizvoda ili ljudskog tijela tako što apsorbiraju ili reflektiraju svjetlost, a dodaju se kozmetičkom proizvodu kao sastojci.

  saznaj više

 • Captive – zaštićeni mirisni materijal

  CAPTIVE ili ‘captive odorant’ (engl. zarobljenik) je naziv za mirisni materijal (najčeće aromakemikaliju) koja je nastala kao rezultat inovativnih biotehnoloških postupaka i zato je registrirana kao industrijski patent i zaštićena. Patentirani mirisni materijali nisu dostupni na tržištu kao sirovine za proizvodnju, već izlaze iz laboratorija/kompanije vlasnika patenta isključivo u njegovim gotovim proizvodima.

  saznaj više

 • CMR tvari

  CMR tvari su tvari koje su unutar globalno harmonizirane CLP regulative kategorizirane kao kancirogene, mutagene i reproduktivno toksične tvari.

  saznaj više

 • CosIng

  CosIng – Cosmetic ingredients database – je službena baza kozmetičkih sastojaka koja se vodi pri Komisiji EU.

  saznaj više

 • Cosmetics Europe

  Cosmetics Europe, prethodno COLIPA, je reprezentativno europsko udruženje kozmetičke industrije, koje zastupa interese proizvođača kozmetike i proizvoda za osobnu njegu, a u sklopu samorelulatornih funkcija donosi industrijske smjernice za primjenu regulative kozmetičkih proizvoda.

  saznaj više

 • Definicije pojmova iz regulative

  Definicije pojmova vezanih uz parfeme, kako su navedene u relevantnim propisima.

  saznaj više

 • Deklaracija

  Deklaracija ili obavijest o proizvodu je skup podataka namijenjenih korisnicima proizvoda (potrošačima), a koji moraju biti navedeni na svakom pojedinom primjerku proizvoda koji se nalazi na tržištu. Kozmetički proizvod na kojem nisu navedeni propisani i/ili točni podaci nije siguran i smatra se nesukladnim, odnosno zdravstveno neispravnim.

  obaveza isticanja, sukladnost i sadržaj deklaracije, odgovornost za deklaraciju

  saznaj više

 • EU REACH/CLP regulativa

  EU REACH/CLP regulativa je skupina propisa koji se odnose na kemikalije, a kojima se na području EU uređuje njihova proizvodnja, registracija, evaluacija i ograničavanje te njihovo razvrstavanje, označavanje i pakiranje. Za propise o kemikalijama i upravljanje rizicima od kemikalija nadležna je ECHA, European Chemical Agency / Europska agencija za kemikalije.

  saznaj više

 • EU regulativa kozmetičkih proizvoda

  EU regulativa kozmetičkih proizvoda je skup EU propisa i provedbenih odluka kojima se cjelovito uređuje sigurnost i dostupnost kozmetičkih proizvoda na zajedničkom EU tržištu, a izravno se primjenjuje u svim zemljama članicama. Povijest EU regulative kozmetičkih proizvoda i utjecaj na tržišta izvan EU.

  kratka povijest EU regulative kozmetičkih proizvoda

  saznaj više

 • Formula (formulacija)

  Formula/formulacija je precizan tehnički zapis namijenjen proizvodnji pojedinih komponenti/sastojaka proizvoda, ili gotovog proizvoda, a sadrži precizne podatke o udjelima i koncentracijama svih pojedinih sirovina/materijala koji se koriste u proizvodnji.

  mirisna i parfemska formula, zaštita sadržaja formule, licenca, okvirna formulacija gotovog kozmetičkog proizvoda

  saznaj više

 • IFRA

  IFRA – International Fragrance Association (Međunarodno udruženje proizvođača mirisa) je globalno reprezentativna organizacija industrije aroma i mirisa i njezino glavno samoregulatorno tijelo. Glavni cilj IFRA-e je osigurati sigurnost materijala koji se koriste u proizvodnji mirisa za sve vrste proizvoda. IFRA je osnovana 1973., sjedište joj je u Genevi, a centar operacija u Bruxellesu.

  ustroj IFRA-e, partnerske organizacije, pregled IFRA-inih kategorija proizvoda koji sadrže miris, IFRA standardi

  saznaj više

 • INCI – Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka

  INCI – International nomenclature of cosmetic ingredients je međunarodni sustav naziva sastojaka kozmetičkih proizvoda, koji se koristi za komunikaciju s krajnjim korisnicima kozmetičkih proizvoda kako bi se jedinstveno i dosljedno, bez potrebe za prevođenjem na jezike različitih tržišta, prenijele informacije o sastavu kozmetičkog proizvoda.

  saznaj više

 • Konzervansi

  Konzervansi su nadzirane tvari namijenjene sprečavanju razvoja mikroorganizama u kozmetičkom proizvodu, a dodaju mu se kao sastojci.

  saznaj više

 • Kozmetički proizvod

  Kozmetički proizvod je proizvod namijenjen dodiru s vanjskim dijelovima ljudskog tijela ili sa zubima i sluznicom usne šupljine isključivo ili prvenstveno zbog njihova čišćenja i/ili zaštite i održavanja u dobrom stanju, odnosno mijenjanja njihova izgleda i/ili mirisa.

  saznaj više

 • Materijali (sirovine)

  Materijali su kemijske tvari i mješavine/smjese kemijskih tvari iz kojih se proizvode sastojci ili komponente gotovog proizvoda i/ili gotov proizvod.

  materijali s mirisnim svojstvima – porijeklo (prirodni i sintetizirani materijali) i struktura, česte predrasude o materijalima, regulativa

  saznaj više

 • Miris – sastojak parfema

  Miris je složena komponenta kreirana i proizvedena iz materijala (sirovina) s mirisnim svojstvima, a kao sastojak se dodaje parfemu/kozmetičkom proizvodu tijekom njegove proizvodnje, u koncentraciji koju predviđa parfemska formula.

  saznaj više

 • Mirisna nota i akord

  Mirisna nota je jedan i karakterističan mirisni doživljaj, koji na temelju zajedničkih mirisnih iskustava možemo imenovati poznatim pojmom. Mirisna nota je sredstvo opisivanja mirisa, pri čemu ne podrazumijeva i informaciju o materijalima koji kreiraju doživljaj mirisne note.

  akord, česti primjeri razlika između materijala i nota/akorda

  saznaj više

 • Nanomaterijali

  Nanomaterijali su netopivi ili biološki postojani proizvedeni materijali s jednom ili više vanjskih dimenzija, ili s unutarnjom strukturom od 1 do 100 nm koji se dodaju kozmetičkom proizvodu kao nadzirani sastojci.

  saznaj više

 • Norma ISO 22716 – Dobra proizvođačka praksa – kozmetika

  Pregled sadržaja harmonizirane norme HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa.

  saznaj više

 • Osmothèque

  Osmothèque je najveći svjetski arhiv mirisa i vodeća međunarodna istraživačka institucija koja se bavi poviješću parfumerstva. Osmothèque je osnovana 1990., sjedište joj je u Versaillesu.

  saznaj više

 • Parfem

  PARFEM je opći naziv za zasebnu kategoriju kozmetičkih proizvoda (IFRA, kategorija 4) koji kao glavnu komponentu sadrže kreiran miris koji je otopljen i razrijeđen na određenu koncentraciju u komponenti koja služi kao nosač mirisa.

  standard navođenja podataka o parfemu, vrste parfema i koncentracije, kvalitativni i kvantitativni podaci o sastavu,

  saznaj više

 • Parfemska industrija

  Parfemska industrija je zajednički naziv za 8 proizvođača (multinacionalnih kompanija) iz sektora industrije aroma i mirisa (kemijske industrije) koje zajedno pokrivaju gotovo 80% svjetske proizvodnje mirisnih materijala i kreiranih mirisa.

  kompanije i pregled djelatnosti

  saznaj više

 • Parfumer – kreator mirisa

  Parfumer je fizička osoba koja određuje i bilježi preciznu formulu mirisne kompozicije kao zapis namijenjen čuvanju i proizvodnji. Parfumer je najčešće i kreator mirisa, ali ne nužno, jer izvorne mirisne kompozicije ne moraju kreirati parfumeri.

  pojmovi “parfumer” i “kreator parfema”,

  saznaj više

 • Sastojak

  Sastojak je bilo koja tvar ili smjesa koja se namjerno koristi u kozmetičkom proizvodu tijekom njegove proizvodnje, osim nečistoća u upotrijebljenim sirovinama i pomoćnih tehničkih materijala, a koji nisu prisutni u krajnjem proizvodu.

  saznaj više

 • SCCS

  SCSS – Scientific Committee for Consumer Safety je stalni znanstveni odbor Europske komisije pri Direkciji za zdravlje i sigurnost hrane, a donosi obvezujuća znanstvena mišljenja o zdravstvenim i fizičkim rizicima po sigurnost potrošača (kemijskim, biološkim, mehaničkim i ostalim) za ne-prehrambene proizvode, u što spadaju kozmetički proizvodi i njihovi sastojci.

  saznaj više

 • Sljedivost

  Sljedivost je postupak kojim se identificira porijeklo i sastojaka i gotovog proizvoda u svakom stupnju njihove proizvodnje i opskrbe na način na koji omogućava dokazivanje i praćenje duž proizvodnog i opskrbnog lanca.

  saznaj više

 • White label

  White-label: opis poslovnog modela.

  saznaj više