Koga angažirati za izradu sigurnosne procjene i zašto?

20220222 100255 0000

Prije nego što parfem izađe na tržište i dođe u kontakt s kupcima, odgovorna osoba dužna je dokazati je siguran. Kako bi dokazala da kozmetički proizvod u cijelosti siguran za one koji će ga razumno i u predvidljivim uvjetima koristiti, odgovorna osoba prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište osigurava da je kozmetički proizvod podvrgnut procjeni sigurnosti na temelju odgovarajućih podataka i da je izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda sastavljeno na način na koji to određuje Uredba. UREDBA (EZ) 1223/2009 – čl. 3, čl.10, Prilog 1 Izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda…


Ovaj sadržaj je dostupan prijavljenim čitateljima.

Prijavi se, ili otvori svoj korisnički račun.