Kakva mora biti ambalaža parfema na tržištu i na što je bitno paziti?

20220222 100110 0000

Ambalaža parfema sastoji se od unutrašnjih i vanjskih dijelova: Unutrašnju ambalažu čini spremnik parfemske tekućine (najčešće bočice) s pripadajućim dijelovima (sprejerima i čepovima). Vanjsku ambalažu čine kutije, vrećice i ostali oblici zaštite spremnika/bočice. Budući da su bočice/spremnici tekućine i njihovi dijelovi najčešće napravljeni od stakla ili plastike koja zadovoljava uvjete pohrane parfemske tekućine, a vanjska ambalaža (kutije) pretežno je papirnata/kartonska, dijelove ambalaže vašeg parfema u pravilu proizvode različiti, specijalizirani proizvođači. Njihova trgovačka društva ne moraju biti uzajamno povezana. Pri planiranju dijela investicije koji se odnosi na dizajn i proizvodnju ambalaže…


Ovaj sadržaj je dostupan prijavljenim čitateljima.

Prijavi se, ili otvori svoj korisnički račun.