Kakva mora biti ambalaža parfema na tržištu i na što je bitno paziti?


Ambalaža parfema sastoji se od unutrašnjih i vanjskih dijelova: Unutrašnju ambalažu čini spremnik parfemske tekućine (najčešće bočice) s pripadajućim dijelovima (sprejerima i čepovima). Vanjsku ambalažu čine kutije, vrećice i ostali oblici zaštite spremnika/bočice. Budući da su bočice/spremnici tekućine i njihovi dijelovi najčešće napravljeni od stakla ili plastike koja zadovoljava uvjete pohrane parfemske tekućine, a vanjska ambalaža (kutije) pretežno je papirnata/kartonska, dijelove ambalaže vašeg parfema u pravilu proizvode različiti, specijalizirani proizvođači. Njihova trgovačka društva ne moraju biti uzajamno povezana. Pri planiranju dijela investicije koji se odnosi na dizajn i proizvodnju ambalaže…

Koga angažirati za izradu sigurnosne procjene i zašto?


Prije nego što parfem izađe na tržište i dođe u kontakt s kupcima, odgovorna osoba dužna je dokazati je siguran. Kako bi dokazala da kozmetički proizvod u cijelosti siguran za one koji će ga razumno i u predvidljivim uvjetima koristiti, odgovorna osoba prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište osigurava da je kozmetički proizvod podvrgnut procjeni sigurnosti na temelju odgovarajućih podataka i da je izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda sastavljeno na način na koji to određuje Uredba. UREDBA (EZ) 1223/2009 – čl. 3, čl.10, Prilog 1 Izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda…