Što kupujete i čije usluge plaćate?


Sigurna investicija podrazumijeva da znate što sve morate ugovoriti, s kime, kojim redom i zašto.

Kakav laboratorij može proizvesti miris, kakav parfem, a kakav samo rastakati?


U sektoru proizvodnje mirisa djeluje širok spektar laboratorija: Dio laboratorija kreira parfemske formule i prema njima proizvode mirise (parfemske smjese), a onda i parfemsku tekućinu, odnosno parfeme. Uz laboratorije u industriji aroma i mirisa, koji ujedno proizvode i materijale (sirovine) za svoje mirise, te manje i srednje velike laboratorije koji na tržištu konkuriraju kvalitetnim sastojcima i originalnim parfemskim formulama, uslugu ugovornog proizvođača parfema brendovima nude i laboratoriji čija se poslovna strategija zasniva na obrnutom inžinjerstvu, odnosno kopiranju glavnih elemenata formula koje su stvorili prethodno spomenuti laboratoriji te njihovom prilagođavanju jeftinijim…

Što sve ugovarate s vlasnikom formule i zašto?Tko je vlasnik formule i na koji način posluje? Što sve treba ugovoriti, neovisno o tome kupujete li miris po već kreiranoj formuli, ili ju tek dajete dizajnirati i s kime to ugovarate? Ovaj sadržaj je dostupan prijavljenim čitateljima. Prijavi se, ili otvori svoj korisnički račun. Što je parfemska formula? Parfemska formula je prikaz mirisnih…

Kakva mora biti ambalaža parfema na tržištu i na što je bitno paziti?


Ambalaža parfema sastoji se od unutrašnjih i vanjskih dijelova: Unutrašnju ambalažu čini spremnik parfemske tekućine (najčešće bočice) s pripadajućim dijelovima (sprejerima i čepovima). Vanjsku ambalažu čine kutije, vrećice i ostali oblici zaštite spremnika/bočice. Budući da su bočice/spremnici tekućine i njihovi dijelovi najčešće napravljeni od stakla ili plastike koja zadovoljava uvjete pohrane parfemske tekućine, a vanjska ambalaža (kutije) pretežno je papirnata/kartonska, dijelove ambalaže vašeg parfema u pravilu proizvode različiti, specijalizirani proizvođači. Njihova trgovačka društva ne moraju biti uzajamno povezana. Pri planiranju dijela investicije koji se odnosi na dizajn i proizvodnju ambalaže…

Koga angažirati za izradu sigurnosne procjene i zašto?


Prije nego što parfem izađe na tržište i dođe u kontakt s kupcima, odgovorna osoba dužna je dokazati je siguran. Kako bi dokazala da kozmetički proizvod u cijelosti siguran za one koji će ga razumno i u predvidljivim uvjetima koristiti, odgovorna osoba prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište osigurava da je kozmetički proizvod podvrgnut procjeni sigurnosti na temelju odgovarajućih podataka i da je izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda sastavljeno na način na koji to određuje Uredba. UREDBA (EZ) 1223/2009 – čl. 3, čl.10, Prilog 1 Izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda…