VODIČ ZA BRENDOVE – 4

KORAK NATRAG
Koja pravila vrijede na tržištu kozmetičkih proizvoda?
Ako stavljate na tržište parfem pod svojim imenom i znakom, vi ste odgovorna osoba i vaše trgovačko društvo ili obrt je jedini odgovoran pred zakonom.
Ako želite imenovati nekog da umjesto vaše tvrtke ili obrta bude odgovorna osoba, on to pora prihvatiti. Ta usluga se plaća dok god je parfem na tržištu..
Kako razmišljati da bi investicija u parfem bila sigurna?
Vi ste investitor: kako biste zaštitili svoju investiciju, donosite odluke na temelju procjene sigurnosti i procjene isplativosti.

Troškovi svake investicije se najosnovnije mogu podijeliti u tri osnovne grupe:

Prvu čini cijena onog u što investiramo, odnosno kupujemo ili dajemo napraviti, a što ćemo kasnije koristiti, ili prodavati.

Kao investitor, o isplativosti i visini tog troška odlučujemo sami.

Druga se odnosi na troškove koje proizlaze iz propisa, jednom kad se investicija pretvori u naše vlasništvo.

Taj trošak je zadan, odnosno o njemu ne odlučujemo, nego ga moramo ukalkulirati i platiti želimo li poslovati zakonito, a na njegovu visinu možemo utjecati u manjoj mjeri.

Treća grupa troškova su neplanirani troškovi – njih ne možemo predvidjeti, a njihova visina je, osim uz slučajeve više sile, u pravilu vezana uz rizike.

Dok višu silu nitko ne može predvidjeti, odgovorni investitori pri svakoj svojoj odluci vezanoj uz isplativost procjenjuju i rizike, jer dodatni i neplanirani troškovi povisuju ukupnu cijenu investicije i u konačnici smanjuju dobit, a mogu i cijelu investiciju učiniti neisplativom te narušiti ugled.

Tako je i s parfemima:

Zato je kada kupujemo ili dajemo izraditi parfem bitno imati jasnu sliku što naručujemo/kupujemo/plaćamo i što od proizvođača trebamo dobiti dobiti i zašto.

Također, vezano uz drugo, trebamo znati što nas Uredba obvezuje da napravimo sami, kako bi investicija/naš parfem na tržište izašao u skladu s propisima.

Neplanirane troškove ne možemo znati unaprijed, ali možemo poznavati rizike na tržištu parfemima i načine na koji prije svake odluke možemo i trebamo donijeti njihovu procjenu, odnosno procjenu sigurnosti.

PARFEM

Europsko tržište proizvođača parfema – trgovačkih društava registriranih za proizvodnju parfema – je vrlo raznoliko: osim po opremljenosti i kapacitetima, proizvođači se razlikuju i spektrom usluga koje nude, i ponudom, i cijenama, i razinom transparentnosti i pouzdanosti te, posljedično, i svojom reputacijom:

Sve odluke vezane uz troškove izrade našeg parfema donosimo sami, sukladno proračunu investicije u proizvodnju i profilu kupaca kojima je parfem namijenjen:

  • POSEBNI ZAHTJEVI vezani uz parfem u cjelini. Na primjer, želimo li parfem samo od prirodnih materijala ili, nasuprot tome, isključivo od sintetskih materijala.
  • FORMULA – biramo želimo li kupiti već stvorenu formulu, ili želimo naručiti da kreator mirisa/parfumer izradi formulu prema našim željama. Razlika u cijeni je između kupnje već gotove formule i formule koju kreirate surađujući aktivno s kreatorom mirisa/parfumerom je značajna.
  • KVALITETA MATERIJALA – Parfem se po istoj formuli može proizvesti od materijala niske kvalitete i cijene, kao i od najkvalitetnijih materijala. Imenom “isti” materijali, a osobito materijali prirodnog porijekla, ovisno o svojim kemijskom sastavu imaju različitu kvalitetu. Na cijenu materijala/sirovina utječe i reputacija proizvođača/dobavljača.
  • KONCENTRACIJA: biramo jednu ili više tržišnih koncentracija.
  • AMBALAŽA (bočice, kutije, čepovi) – jednako kao i kod parfemske tekućine, naručujemo dizajn bočice i kutije ili se odlučujemo za već postojeća rješenja, te pri tome svi dijelovi ambalaže mogu biti izrađeni od materijala različite kvalitete i cijene.

No, za što god da se odlučimo, kada od proizvođača kupujemo proizvedenu parfemsku tekućinu, bočicu i kutiju, s njima kupujemo i njihovu dokumentaciju.

Koju dokumentaciju trebamo dobiti od proizvođača?

Također, kada parfem stavimo na tržište, parfem i dokumentaciju koju smo kupili i platili zajedno, zajedno ćemo i prodavati.

Uz parfem, prodavat ćemo i tvrdnje, koje se na njega odnose, ako one parfemu donose dodanu vrijednost u odnosu na druge parfeme iz iste kategorije i pomažu da se parfem bolje prodaje.

No, možemo ih iskoristiti u marketinške svrhe bez rizika po ugled svog brenda, jedino ako za njih postoji uporište u dokumentaciji.

Obaveze kupnje/izrade dokumentacije koja proizla iz uloge odgovorne osobe za stavljanje parfema na tržište pod svojim imenom i znakom ne možemo izbjeći, ako ne želimo biti izloženi i kaznama, i mogućnosti povlačenja parfema s tržišta, a onda i gubitku povjerenja kupaca i negativnom publicitetu.

No, kada se radi o kupnji

ŠTO KUPUJEMO?

Dio dokumentacije dolazi u paketu s parfemom, odnosno kupujemo ju od proizvođača, a dio dokumentacije dajemo izraditi sami, odnosno kupujemo ju/plaćamo kako bismo ispunili obaveze odgovorne osobe, koje propisuje Uredba.

dokumentacija koju proizvođača proizvođač prikuplja od svojih dobavljača i koju

Svi uključeni u nastanak vašeg parfema ugovorno su svojim klijentima odgovorni za svoje poslovne odluke, ali vi ste, kao investitor i vlasnik brenda pod čijim imenom parfem izlazi na tržište, jedini odgovorni zakonu.

Stoga, na tržištu kozmetičkih proizvoda, svatko tko za svoj brend ili pod svojim imenom kupuje parfem ili ga daje izraditi kako bi ga stavio na tržište pod svojim imenom ili znakom brenda donosi dvije temeljne odluke:

Prva je odluka po proizvođaču, odnosno izvođaču.

Druga je odluka o vanjskom suradniku. To je osoba/tvrtka koja će izraditi dokumentaciju o parfemu (PIF), bez koje ne možete registrirati parfem i staviti ga na tržište.

Osoba/tvrtka koja izrađuje PIF, čiji je centralan dio procjena sigurnosti parfema, neizostavan je vanjski suradnik pri svakom stavljanju parfema na tržište.

No, kao investitor i zakonom pretpostavljena odgovorna osoba te poduzetnik koji ne želi ugroziti poslovnu reputaciju i ugled svog brenda – iznimno je bitno da o izboru suradnika odlučujete vi.

Što kupujemo/plaćamo, a što ćemo prodavati?

Potrebno znati što točno kupujemo, odnosno plaćamo i od koga, što za svoj novac trebamo dobiti zauzvrat te kako to provjeriti tko su neizostavni suradnici, zašto je bitno da ih mi biramo te kako ih biramo, odnosno koje kompetencije trebaju imati. Također, trebamo znati kada točno što napraviti, što nam treba odmah, a što radimo sada jer će nam zatrebati kasnije.

Sve odluke koje kao investitor donosimo, temelje se na tome da znamo što kupujemo i što točno trebamo dobiti za svoj novac.

Stoga, idem redom, od najosnovnijeg, jer je dio malih, nepripremljenih i neiskusnih poduzetnika posrnuo u startu, vjerujući da kupuje parfem, u bočici i kutiju, jer će to i prodavati.

Ono što ćete kupiti i ono što ćete prodavati nije posve isto.

Ne kupujete jednu stvar, nego kupujete dvije stvari:

1. parfem, koju čini parfemska tekućina, kutija i bočica.

2. dokumentaciju (PIF). Pa idem redom:

staviti na tržište, odlučila sam u nizu kraćih tekstova razjasniti i razraditi ono o čemu sam već pisala

u Hrvatskoj svi koraci vezani uz nabavu/izradu svog parfema, koji ćete prodavati pod svojim imenom podrazumijevajujasno upozorenje:

Budući da se radi o vašoj investiciji i vašem poslovnom ugledu, prvu i najvažniju sigurnosnu procjenu donosite – vi, a odnosi se na odluku o tvrtci/proizvođaču parfema i odluku o osobi koja će vam izraditi izraditi PIF (product information file), koji svaka odgovorna osoba mora posjedovati kada pod svojim imenom registrira parfem prije njegova stavljanja na tržište, odnosno kada preuzima ulogu odgovorne osobe.


ZAŠTITITE SE Sami

Da, povjerenje je krasna stvar, no ja bih radije k-o-n-a-č-n-o pisala o nekom kvalitetnom i sigurnom parfemu, nego o još jednom parfemu koji je na tržište stavljen uz kršenja propisa i o još jednom hrvatskom poduzetniku ili poduzetnici koja je vjerovala, bez da sam ili sama provjerava.

Svi želimo mir u svijetu i lijepe mirise oko nas i da, znam, ljudi su dragi, žele pomoći, dijele vaše probleme i imate zajednički interes, a osim svega toga su i stručni, ili jamče za kolege ili stručnjake koji vam generalno mogu skratiti muku te sve ponuditi na jednom mjestu, brže i jeftinije.

Dok odjednom sve to nisu, a malo toga zapravo ispadne onako kako što ste čitali po portalima, ili kako ste izravno povjerovali.

Prva i najvažnija sigurnosna procjena je – vaša, a uključuje odluku o odabiru tvrtke/osobe koja proizvodi vaš parfem i na odluku o osobi koja će izraditi PIF .

Tu sigurnosnu procjenu ste apsolutno kompetentni donijeti sami, upravo držeći se gore spomenutog, jednog jedinog pravila:

Udio povjerenja u poslovnom odnosu s proizvođačem parfema i izrađivačem dokumentacije o parfemu (PIF) trebalo bi smanjiti na 0.001%, odnosno, prema Uredbi 1223/2009., na preporučenu sigurnu koncentraciju za ograničene / potencijalno štetne sastojke.

Iako su u punom smislu intelektualne kreacije i bar načelno su jedinstveni proizvodi, mirisne/parfemske formule nisu zaštićene nisu zaštićene samim činom nastanka kao intelektualno vlasništvo, odnosno jedinstvene autorske i intelektualne kreacije (kao što su to pisana, glazbena, likovna i fotografska djela, znanstveni radovi, računalni programi…), već njihov status određuje industrijsko pravo.

Zbog toga ih kreatori mirisa/parfumeri/proizvođači štite jedino kako mogu – proglašavaju ih svojom poslovnom tajnom i štite ugovorima.

Uredba 1223/2009 prepoznala je da, kada se radi o parfemima, kupci i državnih nadzora (kao što su inspekcije) nije moguće pristupiti podacima koji se odnose na ugovore s tajnim klauzulama, drugačije, nego sudskim putem, Uredba 1223/2009. je donijela mehanizme kao omogućiti parfema na tržištu i osigurati kupcima i klijentima proizvođača, a to su svi koji na tržište žele staviti parfem pod svojom odgovornošu, da budu i informirani u mjeri u kojoj je to važno izaštićeni.

od proizvođača sastojaka/materijala i proizvođača ambalaže (kutija, bočica, etiketa), preko parfumera/dizajnera mirisne formule i laboratorija u kojem se parfem proizvodi, do onih koji ih angažiraju kako bi im napravili parfem, ili od njih kupuju već gotov parfem (s kutijom i bočicom) zato da bi ga stavili na tržište (brendova) učinio odgovornima za svoje odluke.

Budući da je tržište kozmetičkim proizvodima iznimno složeno, a kada se radi o parfemima/mirisnim kompozicijama još i dodatno zaštićeno ugovorima o tajnosti, u koje kupci i ostali partneri ne mogu i ne trebaju ulaziti kako bi zaštitili svoja prava, zakonodavac je maksimalno pojednostavnio stvari i odlučio:

 4. kako provjeriti jesu li proizvođač i brend sigurni?

Provjerite parfem koji ste odabrali:

Prije, kupnje / kretanja u proizvodnju parfema, proizvođač će vam dati na uvid podatke o materijalima / smjesama koje je koristio u parfemu koji je izradio za vas, ili koji ste kao već gotov odabrali. a što uključuje njihove šifre (CAS brojeve) te podatke o prodavačima / dobavljačima materijala koji se nalaze u parfemu.

Radi se o podacima čija je dostupnost zajamčena člankom 21 Uredbe 1223/2009.

Šifre (CAS brojevi) sirovina/smjesa, odnosno materijala koji su upotrijebljeni u parfemu i nazivi njihovih dobavljača/prodavača su javni, a ne tajni podaci upravo iz tog razloga – zakoni su se pobrinuli da vas unaprijed zaštite i osiguraju da ne kupujete mačka u vreći.

Stoga se zaštitite sami – zatražite te podatke.

Neovisno o tome dobijete li ih, ili ne – sada je trenutak da angažirate pravnog zastupnika.

Vaš pravni zastupnik, budući da poznaje EU regulativu, znat će prepoznati kada se priče i dokumenti ne podudaraju i na vrijeme će vam signalizirati da li se samo zaštititi i kako, ili odustati nastavka ugovaranja posla/investicije.
Pokušaj prodaje mačka u vreći je razumljiv – na vama je izbor želite li ga kupiti.

U slučaju da ste ih dobili. odlučili da je sve u redu, dobili ste informacije koje vam se čine u redu – opet trebate pravnog zastupnika, a odaberite

U slučaju da se nedajbože dogodilo da dobijete tumačenje kako su podaci iz članka 21 Uredbe tajni podaci jer se odnose se na zaštićenu formulu (da, n-a-r-a-v-n-o da se odnose na formulu – jer ostalo je parfemski alkohol, dodaci i eventualno voda, a zbog toga ne kupujete baš taj parfem, jel tako?) upravo svjedočite trenutku kada se investiranje u s-v-o-g pravnog zastupnika itekako isplati.

Svaki pravnik zna što znači kada zakon izrijekom navede koji su točno podaci javni, no v-a-š pravni zastupnik napravit će još ponešto – objasnit će vam to tako da razumijete i vi, jer ga vi plaćate.

Unatoč uloženom vremenu, pa čak i osjećajima koje parfem ili zamišljanje vaše imena na mirisu koji vam se sviđa pobudio, prisjetite se da niste na stvarnom gubitku – jer niste potrošili ništa (da, znam, osim svog vremena i emocija prema parfemu…) i niste izložili niti svoje poslovanje, niti svoj ugled. Pravnik s hladnom glavom i iskustvom će vas, u svakom slučaju, uspješno spustiti iz oblaka iznevjerenih očekivanja u realnost i objasniti vam konkretne posljedice koje mogu proizači iz ignoriranja odluke da se zaštitite.

Druga opcija je da jednostavno odustanete od investicije u parfem proizvođača koji ima problem s člankom zakona koji je tu da štiti vas, bez da plaćate pravno tumačenje što piše u ovom članku:

PODIJELI