– VODIČ ZA BRENDOVE 2 –

KORAK NATRAG
Kako razmišljati da bi investicija u parfem bila sigurna?
“Proizvođač djeluje na terenu parfemske proizvodnje i poduzetnik je ili obrtnik, poput vas
Zajednički teren, na koji ulazite i svaki sa svoje pozicije zastupate svoje interese je – tržište.
U ovom slučaju, to je tržište kozmetičkim proizvodima.

Sigurnost je preduvjet uspjeha svake investicije.

Prvo što svaki odgovoran investitor provjerava su okruženje i propisi koji kažu što može, a što ne, te pod kojim uvjetima i kako je zaštićen, a kako se treba dodatno zaštititi, jer o tome ovisi procjena sigurnosti i isplativosti investicije te sve konkretne odluke.

Kako bi vaša investicija u potpunosti završila na željeni način, važno je znati na koji je način uređeno tržište kozmetičkim proizvodima, odnosno koja pravila vrijede za sve sudionike.

Evo osnovnih grupa kojima pripadaju povezani sudionici iza nastanka svakog parfema, pa i vašeg:

PROIZVOĐAČI ili DOBAVLJAČI MIRISNIH I OSTALIH SIROVINA/MATERIJALA OD KOJIH NASTAJU PARFEMI

PROIZVOĐAČI AMBALAŽE (kutija, bočica, etiketa)

PROIZVOĐAČI PARFEMA – kreatori mirisnih formula/parfumeri, laboratoriji u kojima se parfemi proizvode i pogoni u kojima se pakiraju.

U osnovi, većina proizvođača parfema nudi uslugu kreiranja mirisa vašeg parfema (koju pruža kreator mirisa/parfumer tako što kreira parfemsku formulu), uslugu proizvodnje, koja se odvija u laboratoriju te usluge pakiranja (rastakanja u spremnike (bočice) i pakiranja u vanjsku ambalažu (kutije).

Međutim, trgovačka društva ili obrti s manjim kapacitetima (manje zaposlenika kao što su kreatori mirisa parfumeri, laboranti te tehničko i pomoćno osoblje) i manje proizvodnog i skladišnog prostora ne moraju imati niti svoj laboratorij, niti pogon za rastakanje i pakiranje, pa čak niti parfumera/kreatora parfema, a svejedno mogu registrirani za proizvodnju parfema, odnosno kao proizvođači.

Takvi proizvođači najčešće imaju poslovnog direktora, koji može biti i kreativni direktor. On djeluje kao poslovni posrednik, odnosno komunicira s klijentima, ugovara posao i organizira proizvodnju, tako što unajmljuje podizvođača ili više njih za usluge kreiranja mirisa, proizvodnju parfema i pakiranje.

KLIJENTI PROIZVOĐAČA PARFEMA, a to su BRENDOVI i PRIVATNE OSOBE.

Brend za koji proizvođač proizvodi parfem može biti u vlasništvu samog proizvođača, ili u vlasništvu njegovih klijenata, poput vašeg trgovačkog društva ili obrta.

Privatne osobe koje daju napraviti svoj personalizirani parfem (private blend / bespoke fragrance) angažiraju proizvođača kako bi osobno koristili parfem su na jednak način zaštićeni propisima koji uređuju tržište parfemima/kozmetičkim proizvodima kao i kupci u maloprodaji, odnosno nemaju obaveza pred zakonom, osim ako parfem ne krenu prodavati.

DISTRIBUTERI TRGOVCI u čijoj se prodajnoj mreži nalazi parfem brenda

KUPCI, odnosno korisnici parfema.

Ako svoj parfem namjeravate prodavati u Hrvatskoj/EU isti propis vrijedi za svih njezinih 27 zemalja članica, pa i Hrvatsku:

To je Uredba (EU) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, koja se, osim na parfeme, odnosi i na sve druge kozmetičke proizvode

Sve što piše u Uredbi 1223/2009 nije napisano drugačije za parfumere/proizvođače parfema i vas, jer ste i vi i proizvođač trgovačka društva/obrtnici koji nastupaju na tom tržištu.

Potpunu odgovornost i obaveze za sve što ima veze s parfemom koji je na tržištu Uredba uređuje s obzirom na posljednjeg klijenta u lancu – a to je kupac.

Zašto s obzirom na kupca?

Najbitnije – zato jer je parfem složena smjesa kemijskih sastojaka različitih svojstava i porijekla, nanosi se na ljudsku kožu bez ispiranja i može štetiti ljudskom zdravlju, ako nije usklađen s propisima koji nas štite.

Budući da se parfem proizvodi i prodaje zato da bi ga oni posljednji u lancu, a to su kupci, stavili na svoju kožu, zakonodavac štiti one čije zdravlje može biti ugroženo.

Drugi razlog je složenost tržišta kozmetičkim proizvodima.
I kada se radi o vama, zakonodavac podrazumijeva da se u lancu proizvodnje vašeg parfema ne nalazite samo vi kao brend, proizvođač vašeg parfema, trgovac ili distributer koji će (uz vas) prodavati vaš parfem i kupci, nego je pretpostavio da je ukupan broj sudionika veći i da su njihovi međusobni odnosi složeniji nego što vam se to, na prvu, može činiti.

Osim što kreatori mirisa/proizvođači štite svoje mirisne/parfemske formule poslovnom tajnom, proizvođači na isti način štite i sadržaje poslovnih ugovora s raznoraznim poslovnim partnerima (drugim proizvođačima i dobavljačima, primjerice mirisnih sastojaka i ostalih materijala od kojih nastaje parfem, bočica i kutija) i podizvođačima (parfumerima, laboratorijima) te distributerima i trgovcima.

Doslovno svi ugovorni odnosi koji prate proizvodnju vašeg parfema mogu biti (i najčešće jesu) zaštićeni kao poslovna tajna, a onda i nedostupni svima koji nisu ugovorne strane, osim sudskim putem.

To ne uključuje samo kupce/krajnje korisnike parfema, nego i nadležne za njihovu zaštitu (državni nadzor nad provedbom propisa, kao što su inspekcijska tijela), ali klijente poput vas, u svim slučajevima kada niste jedna od ugovornih strana.

Kako bi nadležni za provedbu propisa, kupci parfema i posredni klijenti (poput vas) ne bi trebali sami utvrđivati i tko je za što odgovoran, a onda zbog tajnosti ugovora ostajati uskraćeni za informacije, zakonodavac se Uredbom 1223/2009 zaštitio kupce/korisnike parfema i drugih kozmetičkih proizvoda te se postavio prema svim ugovornim odnosima na tržišti tako što je propisao tri vrlo bitne stvari:

 • KRITERIJE koje moraju zadovoljavati parfemi/drugi kozmetički proizvodi koji izlaze na tržište kako bi bili sigurni za zdravlje ljudi.
  Ovo uključuje dokumentaciju koja prije stavljanja na tržište potvrđuje da je parfem siguran po zdravlje (a čiji dijelovi nastaju i prije, i tijekom i nakon proizvodnje), dokumentaciju o naknadnim usklađivanjima proizvoda (u slučaju izmjene propisa) i mehanizme praćenja i obavješćivanja o nepoželjnim posljedicama, jednom kada parfem izađe na tržište.
 • PODATKE VEZANE UZ PRAVO NA INFORMIRANU KUPNJU, odnosno one kojima mora biti označen svaki kozmetički proizvod/ parfem i one podatke koji trebaju biti dostupni bilo kome tko ih zatraži, kako bi i klijenti u lancu proizvodnje i kupci parfema ostvarili puno pravo na informiranu kupnju.
 • ODGOVORNOST za kozmetički proizvod/parfem koji se nalazi na tržištu i s njim povezane podatke

ŠTO JE ODGOVORNA OSOBA ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE?

Uvažavajući slobodu donošenja poslovnih odluka, zakonodavac je propisao da je za parfem/kozmetički proizvod na tržištu odgovoran – samo jedan, bez iznimke.

Na odgovornoj osobi je da osigura uvjete da na europsko tržište dođe registriran i zdravstveno neštetan parfem, da svi propisani podaci i svi javni podaci budu dostupni svima kojima trebaju biti dostupni, te da tijekom cijelog vremena tijekom kojeg se parfem nalazi na tržištu vodi računa da je parfem i dalje usklađen s propisima, koji se u međuvremenu mogu promijeniti.

Pravna osoba kojoj je odgovornost dodijeljena zakonom, ili ju sporazumno preuzima na sebe zove se “ODGOVORNA OSOBA ZA STAVLJANJE PARFEMA NA TRŽIŠTE” (kraće: “ODGOVORNA OSOBA”) i mora imati sjedište ili podružnicu u jednoj od zemalja Europske unije.

Pojam “odgovorna osoba za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište” je zakonom propisana ULOGA, pa taj pojam “odgovorna osoba” ne treba pomiješati s drugim vrstama odgovornosti ili bilo kojom iz niza ugovorno povezanih odgovornih osoba u trgovačkim društvima koja na različite načine pridonose da parfem postane proizvod i izađe na tržište.

Osim u jasno propisanim slučajevima, za parfem i sve u vezi njega na području cijele EU može biti odgovorna samo jedna pravna osoba, odnosno da dvije ili više pravnih osoba ne mogu dijeliti istu ulogu.

Primjerice, u slučaju parfema koji je proizveden u EU i stavljen na tržište u jednoj od država članica, odgovorna osoba ne može podijeliti svoju odgovornost tako da samo jedan dio odgovornosti prenese na nekog drugog, pa bude odgovorna samo za kutiju, pakiranje i bočicu, dok je za parfemsku tekućinu odgovoran netko drugi.

Zašto?

Zato jer jer je parfem proizvod, a kupci ne kupuju odvojeno kutiju, bočicu, čep, sprejer i parfemsku tekućinu, niti im je važno je li netko drugi stvorio podatke koji se nalaze na kutiji (kao što su sastojci ili koncentracija parfema), ako ih kupuje s parfemom koji je na tržištu pod imenom proizvođača ili brenda.

TKO JE ODGOVORNA OSOBA?

Zakon propisuje tko je odgovoran za stavljanje parfema na tržište, ako sama trgovačka društva nisu tu odgovornost uredila drugačije, sporazumno i u pisanom obliku.

Uloga odgovorne osobe automatski se, u skladu s uvjetima pod kojima se proizvod stavlja na europsko tržište, dodjeljuje pravnoj osobi koja je ili UVOZNIK, ili PROIZVOĐAČ ili DISTRIBUTER.

Kada je parfem/kozmetički proizvod proizveden u trećim zemljama/izvan EU – odgovoran je uvoznik, a kada je proizveden u bilo kojoj od zemalja EU – odgovoran je proizvođač.

No, uloga odgovorne osobe PRENOSIVA, pa i proizvođač, i uvoznik i distributer mogu svoju odgovornost prenijeti na nekog drugog, a ta druga pravna osoba, da bi postala odgovorna osoba, tu odgovornost mora prihvatiti u pisanom obliku.

Pri uređivanju europskog tržišta kozmetičkim proizvodima, zakonodavac jest maksimalno poštivao pravila slobodnog tržišta i pojednostavnio stvari državama i krajnjim korisnicima, a to su kupci parfema, ali je zato vaš položaj postao kompliciraniji i riskantniji.

ZAŠTO?

Zato jer zakon ulogu odgovorne osobe automatski dodjeljuje uvozniku, proizvođaču ili distributeru s obzirom na ono kako ih je on definirao, a to nužno ne mora biti onako kako ih vi vidite.

UVOZNIK

Uvoznik je odgovorna osoba ako proizvođač parfema ima sjedište u trećim zemljama (izvan EU) pa ne može biti odgovorna osoba za parfem koji se uvozi kako bi se stavio na europsko tržište.

Ako angažirate izvođača – proizvođača parfema koji nema sjedište u nekoj od zemalja Europske Unije, tada prvo taj parfem morate uvesti, a kada ga uvozite, postajete UVOZNIK te vas zakon automatski smatra odgovornom osobom.

PROIZVOĐAČ

Za male hrvatske poduzetnike koji u nekoj od zemalja EU daju izraditi ili kupuju parfem kako bi ga prodavali pod svojim imenom ili znakom brenda stvari postaju komplicirane i riskantne kada se radi o načinu na koji je zakonodavac definirao proizvođača.

Uredba kaže:

PROIZVOĐAČ JE BILO KOJA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA KOJA PROIZVODI KOZMETIČKI PROIZVOD ILI ZA KOJU SE TAKAV PROIZVOD DIZAJNIRA ILI PROIZVODI TE KOJA STAVLJA TAJ KOZMETIČKI PROIZVOD NA TRŽIŠTE POD SVOJIM IMENOM I ZNAKOM.

Dakle – VI STE PROIZVOĐAČ ako ste stavljate parfem na tržište pod imenom ili znakom vašeg brenda, bez obzira što je parfem proizveo netko drugi, od koga ste kupili parfem ili ste mu platili da ga proizvede.
Tamo gdje u Uredbi 1223/2009. piše “proizvođač”, a ako parfem je proizveden u Europskoj Uniji, zapravo se misli na vas, a ne na onog tko je stvarno proizveo parfem.

Iz toga proizlazi da zakon vašem trgovačkom društvu automatizmom dodjeljuje ulogu odgovorne osobe, osim ako svoju odgovornost niste prenijeli na nekog drugog, tko ulogu odgovorne osobe mora pisano prihvatiti.

DISTRIBUTER

Distributer je bilo koja fizička ili pravna osoba u lancu nabave, osim proizvođača ili uvoznika, koja čini vaš parfem dostupnim na tržištu.

Sve trgovce – i u veleprodaji i u maloprodaji – koji u svojim trgovinama nude vaš parfem zakon smatra distributerima i načelno su svi u istom položaju te nisu odgovorne osobe, osim u sljedećim slučajevima:

Distributer je odgovorna osoba za stavljanje proizvoda na tržište ako:

 • stavlja kozmetički proizvod na tržište pod svojim imenom ili robnim žigom.

  Dakle:
  Ako od proizvođača kupite već gotov parfem u bočici i stavite ga u svoje kutije sa svojim imenom i znakom – vi ste odgovorna osoba.
 • ako izmijeni proizvod već stavljen na tržište tako da to može utjecati na njegovu sukladnost s primjenjivim zahtjevima.
  Izmjene se odnose i na podatke/oznake na proizvodu (s izuzetkom prevođenja sa stranog jezika) i na izmjene samog proizvoda, kao što je pretakanje ili promjena spremnika (bočice), zato jer se parfemska tekućina izlaže uvjetima koje je potrebno kontrolirati, te prelazi u novu ambalažu pa je iznova potrebno utvrditi i kompatibilnost.
 • ako pisanim putem od proizvođača ili uvoznika prihvati imenovanje odgovornom osobom.

ŠTO TO ZNAČI ZA VAS?

Ako stavljate na tržište parfem pod svojim imenom i znakom, kao “svoj parfem/parfem svog brenda“, bez obzira obzira dajete li kreirati parfemsku formulu, ili kupujete već gotovu, i bez obzira pakirate li parfem vi, ili netko drugi za vas – zakon propisuje da ste vi odgovorna osoba za stavljanje parfema na tržište, a to onda znači da je odgovorno vaše trgovačko društvo ili obrt.

Svoju odgovornost možete prenijeti, odnosno imenovati neku drugu pravnu osobu s područja EU koja će za vas preuzeti ulogu odgovorne osobe, a ona to mora prihvatiti u pisanom obliku.

No, za sve osim vas je preuzimanje uloge odgovorne osobe USLUGA, koja NIJE OBAVEZA, koja se NE PODRAZUMIJEVA, i koja se DODATNO PLAĆA CIJELO VRIJEME KOJE JE PARFEM NA TRŽIŠTU.

Jednom kada je parfem plaćen, a ugovorena je proizvodnja parfema, vaš izvođač / trgovačko društvo s kojim ste ugovorili proizvodnju parfema nema nikakvu obavezu preuzeti tu obavezu.

Stranice proizvođača potrebno je čitati vrlo pažljivo i s razumijevanjem, jer proizvođači parfema računaju da su regulatorni zahtjevi prema onima koji na parfem stavljaju svoje ime i znak jasni svima koji izlaze na tržište kozmetičkih proizvoda.

Brend s vašim imenom i znakom ima tržišnu vrijednost, i vaše je vlasništvo.
Vlasništvo donosi i poslovnu odgovornost, a uloga odgovorne osobe donosi upravo to – odgovornost vašeg trgovačkog društva ili obrta
za sve odluke.

Idući korak bavi se upravo odgovornošću i vlasništvom, jer da biste znali za što ste odgovorni, morate znati točno što kupujete i plaćate i što trebate dobiti te u vezi s time donijeti dvije ključne odluke o kojima ovisi sigurnost i isplativost investicije u parfem vašeg brenda.

PODIJELI