Kako provjeriti proizvođača parfema? 20210422 123512 0000


VODIČ ZA BRENDOVE – 5

Prikupili ste ili dobili nekoliko ponuda i odabrali ste koji proizvođači dolaze u obzir s obzirom na količinu novca koju planirate potrošiti.

  1. PROVJERITE PROIZVOĐAČE – ne u novinama, ne na ovom blogu ili po portalima, nego tamo gdje prvo trebate prikupljati informacije kada odlučujete investirati svoj novac:
  • Javni registri i baze poput Hrvatske financijske agencije – FINE, Sudskog registra – SUDREG-a i/ili istovrsne baze koje postoje u državi u kojoj je sjedište proizvođača vašeg parfema reći će vam posluje li proizvođač parfema pozitivno, koliko je velik ili koliko ima zaposlenih, posjeduje li nekretnine, kakav mu je bonitet / posluje li pozitivno, i kakva je poslovna prošlost vlasnika tvrtke – ima li iza sebe propale obrte ili trgovačka društva, je li opterećen sudskim postupcima ili ovrhama.

    Ako niste sigurni kako da to učinite sami, a čini vam se da je proizvođač u redu, zapišite bilješku kako tu provjeru treba napraviti vaš računovođa ili pravnik, prije nego što angažirate pravnog zastupnika za sklapanje ugovora o kupnji, ako do nje dođe.

Transparentni i vjerodostojni proizvođači parfema koji nemaju vlastitog parfumera ili pogon za proizvodnju i pakiranje pružit će vam te informacije prilikom dogovaranja angažmana, ili će ih imati objavljenu. Oni drugi to neće učiniti,
Budući da biste, kao i u svakom drugom biznisu, kao investitor trebali biste znati tko podizvođači koje unajmljuje vaš izvođač, a plaćate vi, svaka procjena sigurnosti i isplativosti angažiranja izvođača trebala bi zasnivati i na procjeni transparentnosti proizvođača. Više o tome u *Korak po korak – 3.*

U takvim slučajevima proizvođač temelju klijentovih želja sastavlja brief (pisani opis parfema po kojem parfumer kreira parfemsku formulu/miris) i potom naručuje uzorke/modove/prototip vašeg parfema izrađen po specifikacijama iz briefa, a potom na temelju ugovora koji je sklopio s klijentom, unajmljuje usluge laboratorija i pogona za pakiranje, koji će prema specifikacijama mirisnih i ostalih sastojaka proizvesti i zapakirati parfem u količini i na način koji je ugovoren s investitorom.

PODIJELI