Kako funkcionira tržište kozmetičkih proizvoda?

Kako funkcionira tržište kozmetičkih proizvoda? 20210628 103327 0000

Prvo što svaki odgovoran investitor provjerava su kada nastupa na novom tržištu je okruženje i propisi koji kažu što se može, a što ne, te kako je zaštićen, a kako se treba dodatno zaštititi.

Ako svoj parfem namjeravate prodavati u Hrvatskoj/EU, isti propis vrijedi za svih njezinih 27 zemalja članica, pa i Hrvatsku:
To je Uredba (EU) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, koja se, osim na parfeme, odnosi i na sve druge kozmetičke proizvode

Sve što piše u Uredbi 1223/2009 nije napisano drugačije za parfumere/proizvođače parfema i vas, jer ste i vi i proizvođač trgovačka društva/obrtnici koji nastupaju na tom tržištu.

Potpunu odgovornost i obaveze za sve što ima veze s parfemom koji je na tržištu Uredba uređuje s obzirom na posljednjeg klijenta u lancu – a to je kupac.

Zašto s obzirom na kupca?

Prvo, zato jer je parfem složena smjesa kemijskih sastojaka različitih svojstava, nanosi se na ljudsku kožu bez ispiranja i može štetiti ljudskom zdravlju, ako nije usklađen s propisima koji nas štite.
Budući da se parfem proizvodi i prodaje zato da bi ga posljednji u lancu, a to su kupci, stavili na svoju kožu, zakonodavac štiti one čije zdravlje može biti ugroženo.

Drugi razlog je tržište kozmetičkim proizvodima (parfemima), koje je vrlo kompleksno:

I kada se radi o vama, zakonodavac podrazumijeva da se u lancu proizvodnje vašeg parfema ne nalazite samo vi kao brend, proizvođač vašeg parfema, trgovac ili distributer koji će (uz vas) prodavati vaš parfem i kupci, nego je s pravom pretpostavio da je ukupan broj sudionika veći i da su njihovi međusobni odnosi složeniji nego što vam se to, na prvu, može činiti.

Uz vlasnike parfemske formule (kreatore mirisa/parfumere, laboratorije ili nekog trećeg), koji štite mirisne/parfemske formule poslovnom tajnom, i drugi sudionici u lancu proizvodnje parfem na isti način štite sadržaje poslovnih ugovora s raznoraznim poslovnim partnerima (drugim proizvođačima i dobavljačima, primjerice mirisnih sastojaka i ostalih materijala od kojih nastaje parfem, bočica i kutija), kao i podizvođačima (parfumerima, drugim laboratorijima) te distributerima i trgovcima.

Doslovno svi ugovorni odnosi koji prate proizvodnju vašeg parfema mogu biti (i najčešće jesu) zaštićeni kao poslovna tajna, a onda i nedostupni svima koji nisu ugovorne strane.
To se odnosi i na vas, u svim slučajevima kada niste jedna od ugovornih strana.

Kako kupci parfema i posredni klijenti (poput vas!), ali i oni koji su nadležni za nadzor je li na tržište izašao neštetan parfem, odnosno parfem koji je usklađen s EU propisima, ne bi trebali sami utvrđivati tko je za što odgovoran, a onda zbog tajnosti ugovora ostajati uskraćeni za pravovremene informacije, zakonodavac se Uredbom koja se odnosi na sve sudionike na tržištu kozmetičkih proizvoda postavio prema svim ugovornim odnosima na tržištu tako što je propisao tri vrlo bitne stvari, a to su:

 • sigurnost kozmetičkog proizvoda po ljudsko zdravlje,
 • odgovornost za kozmetički proizvod, jednom kada se nađe na tržištu,
 • podaci koji osiguravaju pravo kupca na informiranu kupnju.

1. SIGURNOST KOZMETIČKOG PROIZVODA PO LJUDSKO ZDRAVLJE

Svaki kozmetički proizvod, prije nego što izađe na europsko tržište i dođe u dodir s kupcima, mora biti registriran te imati dokaze da nije štetan po zdravlje onih kojima je namijenjen.

Razlozi zbog kojih se u parfemu mogu naći zabranjeni (toksični, kancerogeni, teratogeni, mutageni, genotoksični i drugi) spojevi ili nečistoće, te zašto koncentracije ograničenih sastojaka mogu biti povišene u odnosu na one koje Uredba i njezini prilozi navode kao sigurne za EU građane uvijek su povezani ili s formulom, ili s laboratorijem u kojem se proizvodi i/ili rastače i pakira parfem, ili s ambalažom.

 • Ograničeni sastojci mogu se u parfemu naći u koncentracijama iznad dopuštenih ako je parfem stavljen na tržište unatoč tome što su donesene nove odredbe kojima su smanjene dopuštene koncentracije ograničenih sastojaka, odnosno prije nego što se dogodila izmjena propisa koja utječe na njegov status.
 • Isto vrijedi i za prisutnost popuno zabranjenih sastojaka: nekad su prisutni ako je parfem bio proizveden prije donošenja odredbi kojima su prethodno ograničeni sastojci postali zabranjeni, a prodan je klijentu i ima povoljnu sigurnosnu procjenu, unatoč tome što je nastupila zabrana, a nekad zato jer parfem nije povučen s tržišta u rokovima u kojima je trebao biti.
 • Razlog zašto se u parfemu mogu naći količine ograničenih sastojaka koji nadilaze udjele dopuštene u EU je i zemlja porijekla i netransparentna preprodaja parfemske tekućine. Formula ili čak sama parfemska tekućina može biti uvezena iz trećih zemalja koje imaju drugačije pragove dopuštenih sastojaka, a onda rastočena u europskom laboratoriju, odnosno pri preprodavaču koji na tržištu kao proizvođač postiže vrlo konkurentnu cijenu tako što gotovu formulu uvozi, razrjeđuje i pakira te onda prodaje kao svoj proizvod.
 • Nedozvoljene koncentracije ili zabranjeni sastojci mogu biti prisutni u parfemskoj tekućini i ako je nastala iz mirisne formule koja nije namijenjena za kozmetičku upotrebu, kao što su prehrambeni proizvodi ili funkcionalni proizvodi (sredstva za čišćenje kućanstva, mirisi za automobile, omekšivači ili osvježivači prostora).
 • Prisutnost nečistoća koje se ne mogu opravdati samim procesom proizvodnje parfema može ukazivati i na kvalitetu ulaznih sastojaka / sirovina od kojih se proizvodi parfem, ali i na manjak kontrole tijekom procesa proizvodnje, odnosno kontaminaciju.
  Dokumentacija o svakom parfemu koji mora sadržavati izjavu proizvođača o dobroj proizvođačkoj praksi, no u praksi je to – izjava, koju potvrđuju (ili demantiraju) analize završnog proizvoda.
 • Iz tehnički i ljudski dobro opremljenih laboratorija sa strogo kontroliranim proizvodnim procesom teško da će izaći parfemska tekućina koja sadrži elemente koji ukazuju na narušen integritet prozivodnog procesa.
  U proizvodima onih drugih se mogu naći sastojci koji nisu stigli iz materijala/sirovina od kojih se proizvodi vaš parfem, već pripadaju nečemu što se u procesu proizvodnje nalazilo paralelno s vašim parfemom, ili prije njega, a što može utjecati na usklađenost parfemske tekućine.
 • Jedan od razloga zašto parfem može biti neusklađen s propisima je i ambalaža, odnosno spremnici parfemske tekućine – bočice i plastični sprejeri.
  I kada je parfemska tekućina izađe iz laboratorija u kojem je proizvedena posve usklađena s propisima, pri njenom kontaktu s neadekvatnom ambalažom mogu se dogoditi kemijski procesi koji utječu na sastav parfema tako da on, u konačnici, ne zadovoljava propise o sigurnosti.

Zbog toga je bitno da, u okviru proračuna za proizvodnju s kojim raspolažete, među vrlo kompetitivnim proizvođačima/laboratorijima, čije su ponude naizgled slične, a mogu se itekako razlikovati, u odaberete pouzdane izvođače i temeljito ih provjerite prije nego što ugovorite izradu ili kupnju parfema koji ćete pod svojim imenom staviti na tržište.

Uredba propisuje koje analize i testovi moraju potvrditi sigurnost proizvoda, da nalazi tih analiza moraju bit uključeni u dokumentaciji o parfemu (PIF – product file information) te kako mora izgledati sigurnosna procjena / Izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda, koje nastaje na temelju tih analiza i testova.

Sigurnosnu procjenu može potpisati samo osoba propisanih struka (medicinske, farmaceutske, biokemijske), odnosno srodnih struka.

U interesu kupaca i zaštite zdravlja, Uredba preporučuje da sigurnosnu procjenu kozmetičkih proizvoda donose nezavisni procjenitelji, odnosno oni koji se ne mogu dovesti u sukob interesa s obzirom na niti jednu od strana uključenih u proizvodnju.

Međutim, Uredba to ne propisuje, čime je dozvoljeno da se procjena sigurnosti provede i pri i proizvođaču, i pri njegovom klijentu, ako zapošljavaju osobu koja ispunjava uvjete za izradu sigurnosne procjene, odnosno pri nekome koga proizvođač ili njegov klijent odaberu.

Regulator (najčešće krovna javnozdravstvena tijela svake od država članica) imenuje licencirane i nezavisne laboratorije, a na tržištu postoje i specializirane i dobro opremljene tvrtke nepovezane s proizvodnjom, koje pružaju uslugu izrade dokumentacije koju zahtijeva Uredba.

Ako kontaktirate naše Ministarstvo zdravstva, dobit ćete informacije o preporučenim privatnim i javnim laboratorijima (kao što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji izrađuje dio analiza, ali ne sve te ne pruža uslugu izrade procjene sigurnosti), a vjerodostojne, opremljene i nezavisne privatne tvrtke koje nude sve usluge vezane uz izradu dokumentacije i označavanje parfema na svojim stranicama, uz popis usluga koje nude, imaju objavljene dopusnice/licence Ministarstva zdravstva.

2. ODGOVORNOST ZA KOZMETIČKI PROIZVOD NA TRŽIŠTU

Uvažavajući slobodu donošenja poslovnih odluka na vrlo složenom tržištu, zakonodavac je propisao da je za parfem/kozmetički proizvod na tržištu odgovoran – samo jedan, bez iznimke.

Na odgovornoj osobi za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište leži sva zakonska odgovornost da:

 • na europsko tržište dođe registriran i zdravstveno neštetan parfem
 • da svi podaci budu dostupni svima kojima trebaju biti dostupni
 • da tijekom cijelog vremena tijekom kojeg se parfem nalazi na tržištu vodi računa da je parfem i dalje usklađen s propisima, koji se u međuvremenu mogu promijeniti.

Što znači pojam “odgovorna osoba za stavljanje na tržište”?

Ako tek namjeravate ući na tržište kozmetičkih proizvoda te nemate prethodna iskustva povezana s propisima i nastupom na tržištu parfemima, vrlo je važno razumjeti što točno znači pojam “odgovorna osoba za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište”, jer su na razumijevanju što točno znači uloga odgovorne osobe, na štetu svojih klijenata – malih poduzetnika poput vas, posrnuli i neki hrvatski pravnici:

Pojam “Odgovorna osoba za stavljanje parfema na tržište” ili kraće samo: “odgovorna osoba” – je zakonom propisana ULOGA u kojoj se nalazi pravna osoba (trgovačko društvo, obrt) u trenutku kada stavi svoj parfem na tržište.

Taj pojam “odgovorna osoba” ne treba pomiješati s drugim i različitim oblicima odgovornosti, kao niti s bilo kojom iz niza ugovorno definiranih obaveza među trgovačkim društvima koja na različite načine pridonose da parfem postane proizvod i izađe na tržište.

Koga zakon smatra odgovornom osobom za stavljanje parfema na tržište?

Ako sama trgovačka društva nisu tu odgovornost uredila drugačije, sporazumno i u pisanom obliku, uloga odgovorne osobe automatski se, u trenutku kada parfem izađe na tržište, dodjeljuje pravnoj osobi koja je ili UVOZNIK, ili PROIZVOĐAČ, ili DISTRIBUTER..

No, uloga odgovorne osobe PRENOSIVA, pa i proizvođač, i uvoznik i distributer mogu svoju odgovornost prenijeti na nekog drugog, a ta druga pravna osoba, da bi postala odgovorna osoba, tu odgovornost mora prihvatiti u pisanom obliku.

Pri uređivanju europskog tržišta kozmetičkim proizvodima, zakonodavac jest maksimalno poštivao pravila slobodnog tržišta i pojednostavnio stvari državama i krajnjim korisnicima, a to su kupci parfema, ali je zato vaš položaj riskantniji.

ZAŠTO?

Zato jer zakon ulogu odgovorne osobe automatski dodjeljuje uvozniku, proizvođaču ili distributeru s obzirom na ono kako ih je on definirao, a to nužno ne mora biti onako kako ih vi vidite.

UVOZNIK

Uvoznik je odgovorna osoba ako proizvođač parfema ima sjedište u trećim zemljama (izvan EU) pa ne može biti odgovorna osoba za parfem koji se uvozi kako bi se stavio na europsko tržište.

Ako angažirate izvođača – proizvođača parfema koji nema sjedište u nekoj od zemalja Europske Unije, tada prvo taj parfem morate uvesti, a kada ga uvozite, postajete UVOZNIK te vas zakon automatski smatra odgovornom osobom za stavljanje proizvoda na tržište EU, osim ako svoju odgovornost niste prenijeli na neku drugu pravnu osobu, koja je ulogu odgovorne osobe za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište prihvatila u pisanom obliku.

Zašto?

Zato jer pravna osoba (trgovačko društvo) koje nema sjedište ili podružnicu u EU ne može biti odgovorno na temelju propisa koji se na njega ne primjenjuju. Stoga je, prema propisima koji vrijede na tržištu EU, odgovoran onaj tko je parfem uvezao i stavlja ga na europsko tržište.

PROIZVOĐAČ

Za male hrvatske poduzetnike koji u nekoj od zemalja EU (uključujući i Hrvatsku!) daju izraditi ili kupuju parfem kako bi ga prodavali pod svojim imenom ili znakom brenda stvari postaju složene kada se radi o načinu na koji je zakonodavac definirao proizvođača.

Uredba kaže:

PROIZVOĐAČ je bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi kozmetički proizvod ILI ZA KOJU SE TAKAV PROIZVOD DIZAJNIRA ILI PROIZVODI TE KOJA STAVLJA TAJ KOZMETIČKI PROIZVOD NA TRŽIŠTE POD SVOJIM IMENOM I ZNAKOM.

Drugim riječima: ako ste naručili i platili izradu svog parfema i/ili ako stavljate parfem na tržište pod imenom ili znakom vašeg brenda, bez obzira što je parfem zapravo proizveo netko drugi – VI STE PROIZVOĐAČ.

Dakle, tamo gdje u Uredbi 1223/2009. piše “proizvođač”, a ako parfem je proizveden u Europskoj Uniji, zapravo se misli na vas, a ne na onog tko je stvarno proizveo parfem.

Dalje, ako vas Uredba smatra proizvođačem, onog trenutka kada krenete prodavati parfem (odnosno stavite ga na tržište), ZAKONOM VAM JE AUTOMATSKI DODIJELJENA ULOGA ODGOVORNE OSOBE, osim ako ulogu odgovorne osobe za stavljanje parfema na tržište (onako kako ju definira Uredba) niste prenijeli na nekog drugog, tko to mora pisano prihvatiti.

Kako i zašto?

Uredba (EU) 1223/2009 je poseban propis, koji je – iz prethodno objašnjenih razloga koji se odnose na zaštitu krajnih kupaca i složenost tržišta kozmetičkih proizvoda – definirao odgovornost za kozmetičke proizvode na način da nije potrebno zalaziti u poslovne (kupoprodajne) ugovore.

Kao investitor, vi ste odlučivali što želite kupiti i od koga, a onda taj parfem stavili na tržište pod imenom i znakom vašeg brenda.

To što je proizvođač ili distributer (preprodavač ili posrednik) ugovorno odgovoran vama te ga možete tužiti ako smatrate da nije ispoštovao ugovoreno, ne znači da je odgovoran i na temelju propisa koji se odnose na stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište, a to su Uredba sa svim njezinim prilozima – drugim uredbama koje je dopunjuju i mijenjaju i hrvatski Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1223/2009 , koji određuje prekršaje te propisuje novčane kazne i uvjete za eventualno povlačenje parfema s tržišta.

Zakon, nažalost (i nasreću), ne poznaje ono: Nisam znao što sve može značiti “proizvođač”.

DISTRIBUTER

Distributer je bilo koja fizička ili pravna osoba u lancu nabave, osim proizvođača ili uvoznika, koja čini vaš parfem dostupnim na tržištu.

Sve trgovce – i u veleprodaji i u maloprodaji – koji u svojim trgovinama nude vaš parfem zakon smatra distributerima i načelno su svi u istom položaju te nisu odgovorne osobe, osim u sljedećim slučajevima:

Distributer je odgovorna osoba za stavljanje proizvoda na tržište ako:

 • stavlja kozmetički proizvod na tržište pod svojim imenom ili robnim žigom.

  Dakle:
  Ako od proizvođača kupite određenu količinu već gotovog parfema u bočici i stavite ga u svoje kutije sa svojim imenom i znakom – vi ste odgovorna osoba, osim ako s proizvođačem niste ugovorili drugačije, odnosno ako niste na njega prenijeli (natrag) odgovornost za njegov parfem koji na tržište izlazi u kutijama sa vašim znakom, ili odgovornost prenijeli na treću pravnu osobu koja to mora prihvatiti u pisanom obliku.
 • ako izmijeni proizvod već stavljen na tržište tako da to može utjecati na njegovu sukladnost s primjenjivim zahtjevima. Izmjene se odnose i na podatke/oznake na proizvodu (s izuzetkom prevođenja sa stranog jezika) i na izmjene samog proizvoda, kao što je pretakanje ili promjena spremnika (bočice), zato jer se parfemska tekućina izlaže uvjetima koje je potrebno kontrolirati, te prelazi u novu ambalažu pa je iznova potrebno utvrditi i kompatibilnost.
 • ako pisanim putem od proizvođača ili uvoznika prihvati imenovanje odgovornom osobom.

3. PODACI KOJI OSIGURAVAJU PRAVO KUPCA NA INFORMIRANU KUPNJU

Uredba je podatke koji moraju biti dostupni kupcu svrstala u dvije skupine: na obavezne podatke/oznake, koji moraju kupcu biti dostupni na svakom primjerku/pakiranju parfema koji izlazi na tržište (deklaracija) i na podatke koji ne moraju pisati na parfemu, ali su javni i kupac ih treba dobiti na traženje.

Obavezne podatake koji ulaze u deklaraciju stvorit ćete sami tijekom pripreme registracije parfema, prije njegova stavljanja na tržište, a da javni podaci budu dostupni svima koje zanimaju trebali biste se pobrinuti već u fazi pripreme i ugovaranja proizvodnje.

OZNAKE NA PARFEMU (DEKLARACIJA)

Uredba ne koristi pojam “deklaracija”, koji se uvriježio na našem tržištu za dugog razdoblja prije pristupanja EU, već koristi pojam “oznake na kozmetičkom proizvodu” / “označavanje”.

No, pojam “deklaracija” se i dalje učestalo koristi među sudionicima na našem tržištu, jer je jasan, u osnovi obuhvaća isti set podataka i usvojila ga je većina kupaca i trgovaca.

Oznake na kozmetičkom proizvodu, odnosno podaci kojima mora biti označen svaki pojedinačni komad/kutija parfema/kozmetičkog proizvoda uključuju one informacije pomoću kojih kupac kada dođe u dodir s proizvodom može donijeti osnovnu odluku o kupnji:

 • naziv kozmetičkog proizvoda (ime vašeg parfema)
 • vrstu kozmetičkog proizvoda (u slučaju parfema, to je naziv parfemske kincentracije, poput toaletne/parfemske vode)
 • sastav kozmetičkog proizvoda (popis sastojaka)
 • preporučeni rok trajanja
 • osnovne upute za upotrebu
 • ime odgovorne osobe koja stavlja parfem na tržište
 • zemlju porijekla (ako parfem nije nastao u EU)

Podaci/oznake kojima mora biti označen svaki primjerak parfema/proizvoda na tržištu mogu se nalaziti samo na vanjskoj ambalaži parfema (najčešće kutiji), odnosno ne postoji obaveza da, kao kod drugih kozmetičkih proizvoda, oznake pišu i na bočici/spremniku u kojem je parfemska tekućina.

Svi podaci kojima je označen parfem moraju biti jasno i čitljivo napisani na jeziku tržišta na kojem se parfem prodaje, tako da ih kupac može razumjeti.

Od obaveze isticanja oznaka na svakom pakiranju parfema koji se nalazi na tržištu izuzeti su sitni uzorci namijenjeni testiranju. Budući da se radi o proizvodima s parfemskom tekućinom u malenim spremnicima (najčešće 0.8 do 3 ml) te ne moraju imati vanjsku ambalažu, zakonodavac je utvrdio samo obavezu da podaci moraju biti dostupni na mjestu kupnje uzorka.

JAVNI PODACI

Kako bi svi klijenti u lancu proizvodnje (uz kupce parfema u trgovinama, ovo uključuje i vas) ostvarili puno pravo na informiranu kupnju, Uredba propisuje što su javni podaci kojima proizvod ne treba biti označen, ali trebaju biti dostupni bilo kome tko ih zatraži.

Javni podaci uključuju podatke o svim sastojcima u parfemu (samo kvalitativna anliza parfemske tekućine, bez podataka o količini svakog pojedinog sastojka) te porijeklo i imena dobavljača materijala ili smjesa iz kojih je napravljen parfem.

Dostupnost javnih podataka nije ništa manje važna vama, jer ste – prije svojih kupaca – i vi kupac.

Kvalitativni sastav parfemske tekućine

Sastav parfemske tekućine / kvalitativna analiza je popis svih kemijskih spojeva (sastojaka) koji čine parfemsku tekućinu, bez podataka o njihovim udjelima.

Kako puni popis sastojaka sadrži samo imena kemijskih spojeva, a oni mogu doći iz više različitih materijala, pri čemu se za neke samom analizom ne može odrediti niti jesu li prirodnog porijekla, ili sintetizirani, te nema podataka o njihovim udjelima u volumenu parfemske tekućine, Uredba je zauzela stav da samo na temelju popisa kemijskih spojeva u alkoholno-vodenij otopini nije moguće ugroziti zaštićen status parfemske formule te ga je zato učinila javnim podatkom.

Svi proizvođači parfemske tekućine trebali bi vam prije nego što se krene u punu proizvodnju vaše narudžbe / proizvodne serije parfemske tekućine bez problema učiniti dostupnima punu listu sastojaka/spojeva u uzorku mirisa čiju ste kupnju ugovorili, jer se uzorci rutinski testiraju u sklopu kontrole svog proizvodnog procesa.

Proizvođači parfemske tekućine/laboratoriji koji drže do svog ugleda to će i učiniti.

Kada se radi o podacima o punom sastavu parfemske tekućine (kvalitativnoj analizi) prava kupaca ne bi smjela biti ugrožena čak i ako vam proizvođač nije ustupio te podatke:

Budući da su kvalitativna i kvantitativna analiza obavezan dio dokumentacije o parfemu (PIF) te je bez njih nemoguće izraditi sigurnosnu procjenu, javni podatak o kemijskim spojevima u vašem parfemu ćete zakonski trebati imati prije nego što parfem dođe u dodir s kupcima koji ga mogu tražiti.

Materijali i smjese u parfemu i nazivi njihovih dobavljača

Za razliku od podatka o punom sastavu parfemske tekućine, koji ćete, ako ste usklađeni s propisima, moći dostaviti kupcu (bez kvantitativnih podataka) i ako ih niste dobili od proizvođača, bez straha da kršite odredbe ugovora koji ste sklopili, s podacima o materijalima u parfemu i njihovim dobavljačima stvari stoje nešto drugačije:

Jedino u slučaju kada od vlasnika kupite formulu, dostupni su vam podaci o svim materijalima koji su upotrijebljeni u proizvodnji parfemske smjese/mirisa i možete ih učiniti javnima za svoje kupce.

Zašto?

Zbog tajnosti poslovnih ugovora u kojima niste ugovorna strana.

U svim slučajevima kada nemate puna prava na formulu, odnosno niste njezin vlasnik, vlasnik formule/laboratorij će vam, u skladu s ugovorom kakav ste sklopili, učiniti dostupnima dio podataka o materijalima od kojih je napravljen parfem, ili ćete imati pravo samo na minimalan skup podataka.

Minimalan skup podataka o materijalima je u pravilu jednak podacima koje kupci mogu pročitati u popisu sastojaka na deklaraciji i odnosi se na:

 • sastojke/materijale i smjese koji su prisutni u parfemskoj tekućini u udjelu koji je veći od 1%.
  To su uvijek parfemska smjesa (“parfem”) te materijali koji služe kao osnovna otapala i odnose se na kemijske spojeve poput denaturiranog alkohola i vode.
 • određene kemijske spojeve (sastojke) iz pojedinih materijala, koji se nalaze otopljeni parfemskoj tekućini u koncentraciji ispod 1%, a obavezno ih navesti jer je njihova koncentracija ograničena iz razloga koji su vezani uz sigurnost kozmetičkog proizvoda.

Čemu onda odredba o javnim podacima, ako oni mogu biti nedostupni i vama, a onda i vašim kupcima?

Zbog povećanja transparentnosti i omogućavanja informirane odluke o kupnji.

Budući da bi svi parfemi, neovisno o njihovoj kvaliteti i cijeni, kada izlaze na tržište trebali biti usklađeni s propisima koji se odnose na zaštitu zdravlja, kupci biraju parfem koji će kupiti na temelju njegovih dodanih vrijednosti.

Što su dodane vrijednosti?

 • IME BRENDA, jer ono jamči određenu razinu kvalitete
 • IME KREATORA FORMULE/PARFUMERA – U pravilu, ime parfumera/kreatora formule predstavlja dodanu vrijednost, ako se radi o imenu koje je tržišno cijenjeno, no parfemska formula može biti i nepotpisana. Ako ne oglasite ili ne izjavite da ste baš vi osobno, ili neko poznato parfemsko ime kreirali i/ili proizveli parfem, kupci neće tražiti javne podatke koji to mogu potvrditi.
 • PORIJEKLO I KVALITETA MATERIJALA IZ KOJIH JE PARFEM NAPRAVLJEN: ako oglasite da parfem sadrži određeni materijal, ako tvrdite da je “parfem prirodan”, ili da su neki materijali iz kojih je napravljen prirodni, to ćete, ako vas kupac zatraži, trebati moći dokazati dokumentacijom o materijalima od kojih je parfem napravljen.
  Zato, ako ne znate iz kojih je točno materijala napravljen vaš parfem, a što uključuje šifre (CAS brojeve materijala) i imena dobavljača od kojih ih je laboratorij nabavio, mudro je šutjeti ili se konzultirati s nezavisnim stručnjacima prije nego što izjavite nešto u što kupci mogu posumnjati i krenuti tražiti javne podatke.

Brend koji sa svojim parfemom nastupa na tržištu etično i transparentno i poštuje svoje kupce neće tvrditi ništa što ima veze sa dodanim vrijednostima parfema, ako to što tvrdi ne može potvrditi javnim podacima.

Dakle, bez obzira na to što vam je onaj od koga ste kupili parfem rekao, ako s niste kupili prava na formulu ili s vlasnikom formule ugovorili i pravo na korištenje imena kreatora formule/parfumera te ako nemate šifre materijala i ne znate dobavljače sirovina – mudro je zadržati se samo na opisu mirisnih nota i paziti da opis parfema bude jasan i nedvosmislen.

Kako će kupac procijeniti brend i pretpostaviti kvalitetu parfema, ako ni sam vlasnik brenda ne zna što je u parfemu, jer je formula tajna?

Kupci će procijeniti vaš brend i ono što ste napisali/izjavili o svom parfemu u prodaji na temelju javnih podataka o dobavljačima smjesa i materijala koji pišu u popisu sastojaka na deklaraciji, a njih ste kupili od laboratorija/dobavljača koji su proizveli parfemsku tekućinu.

Drugim riječima: zato jer ste vi, kao investitor i vlasnik brenda, birali svoje izvođače/proizvođače, odnosno laboratorije.

Dakako, i kada je parfemska smjesa (“parfem” iz popisa sastojaka) proizvedena u laboratoriju koji svoje formule kreiraju obrnutim inžinjerstvom i prilagođava jeftinijim materijalima, nekada nabavljenim od neprovjerenih dobavljača, i kada je parfemsku tekućinu stvorio ugledan laboratorij, koji koristi kvalitetne parfemske materijale od provjerenih dobavljača, skup podataka o materijalima može biti isti.

No, postoji razlika koju kupci, kada od vas zatraže javne podatke o materijalima i njihovim dobavljačima, i te kako znaju:

IME LABORATORIJA.

U sektoru proizvodnje parfemskih tekućina javni status podatka o imenu laboratorija koji je proizveo parfemsku tekućinu je neupitan, iz dva razloga:

 • Zato jer kada brend ne želi objaviti ime laboratorija koji je proizveo formului/ili parfemsku tekućinu, ili kupcu dostavi podatak koji ne odgovara istini, zapravo priznaje da ne zna ili skriva od kupaca porijeklo i kvalitetu parfema koji prodaje.
 • Zato jer je ime laboratorija garancija da se radi o kontroliranoj proizvodnji parfemske tekućine iz materijala čije je porijeklo također kontrolirano.
  Ime laboratorija u izravnoj je vezi s povjerenjem kupaca u parfeme brendova. Ugledni brendovi, čiji parfemi na tržištu mogu postići višu cijenu, za proizvodnju svojih parfema odabiru laboratorije koji na tržištu imaju ugled i reference, jer oni u značajnoj mjeri određuju može li parfem na tržištu opravdati svoju prodajnu cijenu, ili ne.

U svim slučajevima kada niste u mogućnosti pružiti više podataka o parfemu vašeg brenda od onog što piše na deklaraciji, svojim kupcima dostavit ćete podatke o smjesama kako su iskazane u popisu sastojaka na deklaraciji, pri čemu ćete ovdje i sami moći pronaći CAS brojeve svih sastojaka koji se navode u popisu sastojaka te ih dostaviti kupcu, dok će kao smjesa biti iskazan “parfem”.

Ako je ste proizvodnju vašeg parfema ugovorili s više laboratorija, pri čemu je jedan proizveo parfemsku smjesu (miris/parfem), a drugi parfemsku tekućinu, javni podatak o dobavljačima sastojaka i smjesa podrazumijeva i laboratorij u kojem je proizvedena parfemska smjesa i naziv laboratorija u kojem je miješanjem s drugim materijalima navedenima u deklaraciji (alkoholom, vodom, bojama) proizvedena parfemska tekućina.
Ako se, u slučaju proizvodnje vašeg parfema, radi o istom laboratoriju, svojim kupcima dostavit ćete isti podatak.

Time ćete u potpunosti ispuniti svoju zakonsku obavezu, a kupac će dobiti one informacije iz kojih može zaključiti dovoljno i o parfemu i o vama kao brendu.

U osnovi, uvijek možete dostaviti javne podatke i ispuniti sve uvjete koje od vas traži Uredba.

No, koliko ćete podataka o vašem parfemu moći iskoristiti u prodaji kao dodanu vrijednost, odnosno kako ćete moći reklamirati parfem, a da ne zavaravate kupce, ovisi o visini vašeg proračuna za proizvodnju, ugledu laboratorija koje ste odabrali i onome što ste ugovorili, odnosno onome za što imate potvrdu.

ŠTO TO ZNAČI ZA VAS?

Svi uključeni u nastanak vašeg parfema ugovorno su svojim klijentima odgovorni za svoje poslovne odluke, ali vi ste, kao investitor i vlasnik brenda pod čijim imenom parfem izlazi na tržište, jedini odgovorni po propisima koji vrijede za kozmetičke proizvode na europskom, a onda i hrvatskom, tržištu.

Za sve s kojima će vaše trgovačko društvo ili obrt kao brend / investitor doći u kontakt, a to su vlasnici formula i laboratoriji te procjenitelji sigurnosti, je preuzimanje uloge odgovorne osobe USLUGA koja se NE PODRAZUMIJEVA I KOJA SE DODATNO PLAĆA cijelo vrijeme dok je vaš parfem na tržištu.

Od ovog polaze sva pravila igre među svim sudionicima u sektoru proizvodnje parfema i zato svatko tko kupuje parfem ili ga daje izraditi kako bi ga stavio na tržište pod svojim imenom ili znakom brenda donosi dvije temeljne odluke:

1. odluka izboru proizvođača (laboratorija)

2. odluka o vanjskom suradniku, odnosno osobi / tvrtki koja će izraditi procjenu sigurnosti i dokumentaciju o parfemu (PIF), bez koje ne možete registrirati parfem i staviti ga na tržište.

Odluka o odabiru proizvođača proizlazi iz vašeg poznavanja sektora proizvodnje parfema, odnosno ponude i sudionika (laboratorija) na tržištu te modela proizvodnje za koji ste se odlučili.

Sigurnosna procjena, skupa s dijelom (ili svim) analizama, u pravilu nije dio usluga uključenih u cijenu proizvodnje i ne nudi se pri većem dijelu proizvođača.

Laboratoriji koji konkuriraju niskom cijenom proizvodnje tako što funkcioniraju kao diskontne veleprodaje parfema stvorenih iz modificiranih, generičkih formula u pravilu nemaju u ponudi sigurnosnu procjenu.

Ugledniji, a manji proizvođači/laboratoriji, ali i oni s većom bazom klijenata ili duljom poslovnom tradicijom, također ostavljaju klijentu da potpuno samostalno izabere procjenitelja sigurnosti proizvoda koji je naručio i platio.

Međutim, neki proizvođači ponudit će i uslugu izrade sigurnosne procjene pri svom ili preporučenom laboratoriju, ili je sigurnosna procjena unaprijed uključena cijenu jedinstvenog paketa usluga koji proizvođač nudi.
U pravilu, analize i sigurnosna procjena tada su nešto povoljniji nego kada ih klijent provodi samostalno i nezavisno od proizvođača.

Posljednjih godina je i hrvatsko tržište procjenitelja sigurnosti kozmetičkih proizvoda postalo bogato ponuđačima usluga, pri čemu se kvaliteta procjene, koja može ugroziti vašu investiciju, katkad razlikuje više nego što bi smjela.

Kako biste bili posve sigurni da parfem koji ste kupili/dali izraditi i platili zadovoljava sve kriterije i uvjete te da netko kompetentniji od procjenjivača kojeg ste vi ili proizvođač odabrali neće uočiti nedostatke koji mogu biti razlog za novčanu kaznu ili povlačenje parfema s tržišta, proučite laboratorij i procjenjivača te birajte oprezno i konzervativno.

Razmišljajte o izrađivačima dokumentacije o parfemu kao o svojim suradnicima – za njihove procjene također odgovarate vi.
Stoga ih i birajte vi, a ne druga ugovorna strana (proizvođač), koja za vaš parfem na tržištu ne snosi nikakvu odgovornost, osim ako nije pisanim putem izjavila da prihvaća ulogu odgovorne osobe onako kako to predviđa Uredba.

Usko specijalizirani liječnici, farmaceuti ili biokemičari koji rade kao nezavisni procjenitelji sigurnosti kozmetičkih proizvoda sastavit će dokumentaciju koja parfem treba imati, a na temelju dokumentacije koja je stigla od proizvođača i analiza za koje je najbolje da ih provedete u nezavisnom laboratoriju, uputiti i na to kako je dopušteno oglašavati vaš parfem, odnosno na ono što ne biste smjeli tvrditi kupcima, ako želite biti vjerodostojan brend i ponuditi na tržištu parfem koji će biti zdravstveno ispravan i neće reklamom navoditi kupce na krive zaključke.

DISCLAIMER

Autorica teksta nije po struci pravnica. Sve informacije iz teksta koje se odnose na propise osobno provjerite u službenim izvorima, odnosno propisima na koje upućuje tekst, a dostupni su i putem stranice Korisni linkovi (“Gdje to piše?’).

Mirisna savjetuje da prije bilo koje odluke konzultirate pravnog savjetnika koji poznaje kozmetičku regulativu.