EU

Uredba Komisije (EZ) 1223/2009 od 20. studenoga 2009.
Službeni list Europske Unije 342/59, 22.12.2009. s PRILOZIMA – popisom važećih izmjena i dopuna Uredbe.

Provedbena odluka Komisije br. 2013/674/EU od 25. studenoga 2013. o Smjernicama za primjenu Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima
Službeni list Europske Unije 315/82, 26.11.2013.
Smjernice za izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda

Uredba Komisije (EU) br. 655/2013 оd 10. srpnja 2013. o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima
Službeni list Europske Unije 190/31, 11.07.2013.

Tehnički dokument o tvrdnjama na kozmetičkim proizvodima (verzija 3.7.2017). /en

Cjelovit popis najvažnijih propisa koji se odnose na kozmetičke proizvode u EU možete pronaći ovdje.


REPUBLIKA HRVATSKA

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20.studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima (pročišćeni tekst)
Narodne novine – Službeni list RH 18/13, 115/18
na snazi od 01.01.2019.

EU

EUROPSKA KOMISIJA – Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike
Obavijest sudionicima – Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i pravila EU-a o kozmetičkim proizvodima (za razdoblje od 1.2.20202. do 31.12.2020.)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RH

Vodič za proizvodnju kometičkih proizvoda, Zagreb, 2014.

COSMETICS EUROPE

Library – Knjižnica vodiča, tumačenja i brošura