VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Uvid u sektor proizvodnje parfema

Tko su glavni sudionici u proizvodnom lancu parfema?

Sektor proizvodnje parfema: grupe proizvođača parfema, s obzirom na njihovu primarnu djelatnost. Modeli uslužne (ugovorne) proizvodnje parfema.

Sektor proizvodnje parfema je složen i slojevit.

Ipak, s aspekta investitora koji za planiranu cijenu ugovara proizvodnju parfema određene kvalitete, poslovni subjekti koji na tržištu nastupaju kao ugovorni proizvođači parfema osnovno se razlikuju s obzirom na poslovnu politiku, vezano uz :

 • primarnu djelatnost, s obzirom na to bave li se primarno proizvodnjom mirisnih materijala (sirovina) i mirisa – glavnog sastojka parfema (međuproizvoda) te je stoga njihova primarna djelatnost regulirana i propisima o kemikalijama i regulativom kozmetičkih proizvoda, ili se bave proizvodnjom parfema (gotovog kozmetičkog proizvoda) pa je njihova primarna djelatnost definirana (samo) regulativom kozmetičkih proizvoda.
Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Propisi u proizvodnji parfema

  Dvije povezane EU regulative koje uređuju cjelokupni lanac proizvodnje parfema – EU REACH/CLP regulativa i regulativa kozmetičkih proizvoda.

  regulativa

 • cijenu konačnog proizvoda,
 • poslovnu transparentnost.

1. Grupe proizvođača

1.1. Proizvođači materijala (sirovina) i proizvođači mirisa

Proizvođače mirisnih materijala (sirovina) i mirisa – glavnog sastojka parfema (međuproizvoda) koji ujedno proizvode i parfeme (gotove proizvode) obilježava visoka konkurentnost, jer:

 • 1. Proizvode parfeme bez većih dodatnih ulaganja.
  Budući da se njihova primarna djelatnost odvija u skladu s odredbama EU REACH/CLP regulative koja pred proizvođače kemikalija postavlja vrlo visoke zahtjeve vezano uz ulaganja u prostore, opremu i zaposlenike, oni ispunjavaju i sve zahtjeve (blaže) regulative kozmetičkih proizvoda.
 • 2. Kreiraju najkraći proizvodni lanac, koji je značajan faktor u konačnoj cijeni gotovog proizvoda (parfema).
Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Proizvođači sirovina (materijala)

  Proizvođači koji se primarno bave proizvodnjom materijala kreiraju i kontroliraju maksimalno kratak proizvodni lanac te globalno ostvaruju najveći udio u ukupnoj proizvodnji parfema. Grupe proizvođača materijala.

 • Proizvođači mirisa – glavnog sastojka parfema

  Poslovne politike proizvođača vezano uz formiranje cijene mirisa. Grupe proizvođača s obzirom na cijenu: proizvođači low-cost mirisa i proizvođači mirisa s dodanim vrijednostima.

1.2. Proizvođači parfema

Na tržištu kao proizvođači parfema nastupaju i poslovni subjekti koji proizvode parfeme tako što nabavljaju već proizvedene mirise.

Razlozi zašto dio proizvođača parfema nabavlja mirise vezani su uz isplativost/održivost poslovanja, odnosno:

 • Razlika u visini ulaganja za pokretanje i održavanje proizvodnje
  Ispunjenje zahtjeva iz CLP/REACH regulative zahtijeva znatno veća ulaganja u prostor, opremu i zaposlenike od ulaganja koja su nužna kako bi se ispunili posebni uvjeti za proizvodnju kozmetičkih proizvoda.
 • Funkcioniranje tržišta
  Ulaganje vremena i resursa u razvoj mirisa je poslovno održivo ako proizvođač ima stalan pritok narudžbi u značajnim količinama.
 • Svojstva mirisnih materijala i proizvedenih mirisa
 • S obzirom da je rok trajanja mirisnih sirovina i proizvedenog mirisa prije nego što promijeni svojstva i izgubi na kvaliteti (prosječno oko 18 mjeseci) značajno kraći od trajanja parfema, pretproizvodnja i ponuda već proizvedenih mirisa u pravilu nije poslovno održiva.
Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Proizvođači parfema

  Poslovna politika proizvođača parfema čija se djelatnost odvija u okvirima kozmetičke regulative razlikuje se s obzirom na standarde kontrole kvalitete i poslovnu transparentnost. Dvije osnovne grupe proizvođača parfema. s obzirom na opseg i uvjete njihove proizvodnje,

Transparentnost

Na svim tržištima, pri čemu hrvatsko nije izuzetak, posluju transparentni ugovorni proizvođači parfema, i oni drugi.

Poslovna transparentnost prema drugim poslovnim subjektima (klijentima) i kupcima očituje se u svim segmentima poslovanja proizvođača parfema, a osobito je uočljiva vezano uz:

 • marketing i dokazivanje tvrdnji o proizvodima iz ponude,
 • podugovaranje usluga i izvođače podugovorenih usluga,
 • standarde kvalitete vezane uz sastojke i njihove dobavljače,

Netransparentni proizvođači računaju na klijente koji (neovisno o visini proračuna investicije) nemaju znanja o sektoru proizvodnje parfema, ne poznaju dobru proizvođačku praksu (koja obvezuje i njih) te nisu spremni angažirati dodatne stručne resurse za tumačenje ponuda i temeljitu provjeru izvođača.

Provjera udovoljava li ugovorni proizvođač zahtjevima koji jamče sigurnu investiciju trebala bi se provoditi rutinski, kao sastavni dio dobre proizvođačke prakse.