VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Ugovaranje proizvodnje parfema

Što ugovarate s proizvođačem parfema?

Pri ugovaranju proizvodnje parfemske tekućine ugovarate proizvodnju određene vrste kozmetičkog proizvoda. Dvije stvari na koje je potrebno paziti.

Pojmovi

Proizvodnja parfema obuhvaća proizvodnju parfemske tekućine i njezino rastakanje, odnosno punjenje bočica u kojima će izaći na tržište.

Kada ugovarate proizvodnju parfemske tekućine, zapravo ugovarate koncentraciju, odnosno vrstu parfema kao kozmetičkog proizvoda i njegov izgled.

S proizvođačem parfema potrebno je ugovoriti i dostavu tehničke dokumentacije koja se odnosi na proizvodnju parfemske tekućine te pratećih potvrda.

Ovaj sadržaj je dostupan prijavljenim čitateljima.

Prijavite se, ili otvorite svoj korisnički račun.

Pregledaj sve pojmove
Vodič – sigurno do svog parfema
Korisni linkovi – propisi i smjernice