VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Obaveze vlasnika formule

Što sadrži dokumentacija koju dostavlja proizvođač mirisa?

Dokumentacija o mirisu – glavnom sastojku parfema. Dobra praksa dostave informacija o promjeni statusa mirisa zbog promjene regulative.

1. Obaveza dostave dokumentacije o mirisu

Neovisno o ugovoru kakav je sklopljen, svaki proizvođač mirisa ima obavezu uz svoj proizvod isporučiti propisanu tehničku dokumentaciju.

Radi o obavezi koja proizlazi iz međunarodne UN-ove regulative o kemikalijama, odnosno europske REACH / CLP regulative, a koja propisuje obavezu obavješćivanja duž proizvodnog lanca i opskrbnog lanca do krajnjeg korisnika, a to je, sukladno spomenutoj regulativi – proizvođač parfema.

Parfemski pojmovi
više:
 • EU REACH/CLP regulativa

  EU REACH/CLP regulativa je skupina propisa koji se odnose na kemikalije, a kojima se na području EU uređuje njihova proizvodnja, registracija, evaluacija i ograničavanje te njihovo razvrstavanje, označavanje i pakiranje.

Sukladno zahtjevima iz Uredbe (EZ) 1223/2009 vezano uz dokumentaciju parfema (čl. 11 st. 2), proizvođač parfema će dokumentaciju o mirisu – sastojku kozmetičkog proizvoda priložiti proizvodnoj dokumentaciji parfema, i na nju se referirati u opisu svoje proizvodne metode, neovisno o tome je li sam proizveo miris, ili ga je nabavio.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Dokumentacija parfema

  Cjeline i sadržaj dokumentacije o parfemu. Upravljanje dokumentacijom od nastanka do pohrane sukladno normi ISO 22716. Rokovi čuvanja.

1.1. Dokumentacija o mirisu – glavnom sastojku parfema

Dokumentacija koju dostavlja proizvođač mirisa sastavljena je tako da uvažava sva prava vlasnika formule.
Budući da je povjerljivost formule mirisa je implicitna, dokumentacija štiti podatke o sastavu mirisa i u pravilu sadrži samo podatke o reguliranim tvarima, koje utječu na procjenu sigurnosti konačnog proizvoda.

Dokumentacija o proizvedenom mirisu može biti izdana u obliku jednog dokumenta, ili više njih, a ona minimalno i obavezno sadrži sljedeće:

dio sadržaja dostupan JE prijavljenim čitateljima:
Identifikacijski podaci, IFRA certifikat, potvrda o sukladnosti s EU kozmetičkom regulativom, sigurnosno-tehnički list

Prijavite se, ili otvorite svoj korisnički račun.

2. Dobra praksa obavješćivanja o promjeni statusa formule

Dobra poslovna praksa, koja postoji na razini preporuke, ali nije i obaveza, nalaže da vlasnik formule obavijesti svog klijenta o promjenama regulative koje utječu na status mirisa kao sastojka parfema.

Praksa obavješćivanja klijenata o izmijenjenom statusu mirisne smjese obvezuje samo članice IFRA-e, među kojima je – uz laboratorije parfemske industrije – i većina malih i srednje velikih nezavisnih laboratorija koji proizvode parfeme s dodanom vrijednošću.

Posljedično, ugledni ugovorni proizvođači parfema, koji u proizvodnji parfema koriste mirise iz laboratorija IFRA-inih članica, ovu obavijest prenose i svojim klijentima.

S druge strane, budući da se ne radi o propisanoj obavezi, proizvođači mirisa koji nisu članovi IFRA-e i proizvode low-cost mirise ne obavještavaju svoje klijente o izmjenama statusa njihovih proizvoda.

To zato ne čine niti njihovi klijenti – ugovorni proizvođači low-cost parfema, pa je obaveza praćenja promjena kozmetičke regulative koje utječu na sukladnost parfema na tržištu u cijelosti prepuštena brendovima, odnosno klijentima ovih proizvođača parfema.

Zato je također važno da, kada ugovarate kupnju ili proizvodnju svog parfema odaberete onog proizvođača parfema iza kojeg kao dobavljač mirisa stoji ugledan laboratorij.

 • Vodič kroz investiciju u parfem - prava na proizvodnju mirisa

  Prava na proizvodnju mirisa parfema

 • Proizvođači parfema

  Dodajte naslov 20240412 130748 0000