U sektoru proizvodnje parfema djeluje širok spektar proizvođača, a oni se razlikuju s obzirom na:

 • Opseg i uvjete proizvođačke prakse, ovisno proizvode li materijale i/ili mirisne/parfemske smjese (mirise), ili se bave samo proizvodnjom kozmetičkih proizvoda, odnosno parfema.
 • Kvalitetu proizvoda, odnosno odane vrijednosti koje nude svojim klijentima
 • Poslovnu praksu, odnosno tansparentnost

1. Proizvođači / laboratoriji koji proizvode materijale za mirise

Postoje dva osnovna razloga zašto se većina tvrtki/laboratorija čija je temeljna djelatnost proizvodnja mirisnih materijala, a u sklopu toga i mirisnih kompozicij, također bavi i proizvodnjom parfema.

Prvo, proizvodnja mirisnih materijala i mirisnih kompozicija/smjesa je znatno složenija od proizvodnje parfema:

U odnosu na kozmetičku regulativu i zahtjeve za dobru proizvodnu praksu koje trebaju zadovoljavati proizvođači kozmetike/parfema, laboratoriji koji se bave proizvodnjom aroma i mirisa, u sklopu REACH/CLP regulative i dobre proizvodne prakse kemijskih laboratorija, već zadovoljavaju sve standarde, pa se bez dodatnih ulaganja u prostor, opremu i stručnost svojih zaposlenika mogu baviti i proizvodnjom parfema.

Drugi razlog visoka konkurentnost, jer sami proizvode sastojke parfema, materijale i mirisne smjese.

Laboratoriji iz kruga industrije aroma i mirisa svoju ponudu usmjeravaju prema različitima skupinama klijenata koji se, s obzirom na dodane vrijednosti koje traže, svrstavaju u one kojima su dodane vrijednosti parfema bitne, i na one kojima nisu.

Laboratoriji/proizvođači s dodanim vrijednostima

Parfemska industrija – laboratoriji industrije aroma i mirisa, stalne članice IFRA-e

Pojam “parfemska indistrija”, koji se na domaćem tržištu i u medijima nekritički koristi za proizvođače parfema raznih profila, obuhvaća laboratorije iz kruga kemijske industrije aroma i mirisa, a koji su stalne članice IFRA-e.

Parfemsku industriju u ovom trenutku čini 8 multinacionalnih kompanija/koncerna: Robertet, Symrise, Takasago, Firmenich, BASF, Givaudan, IFF i Mane.

Zahvaljujući najsofisticiranijoj tehnologiji i timovima usko specijaliziranih stručnjaka s područja biotehnologije, kemije, farmacije i toksikologije, laboratoriji parfemske industrije, uz proizvodnju i evaluaciju materijala i kreaciju mirisnih smjesa za različite namjene razvijaju biotehnološke inovacije i nove materijale.

CAPTIVES

Captives je naziv za grupu visokokvalitetnih materijala i prirodnog i sintetskog porijekla koja je nastala kao rezultat inovativnih biotehnoloških postupaka i zato su registrirani kao patenti laboratorija koji je njihov proizvođač.

Naziv “captives” (jednina: captive) znači “zarobljenici”, jer se dio materijala koji su zaštićeni kao biotehnološke inovacije nakon složene pravne procedure pri nacionalnim regulatornim tijelima i Europskoj Komisiji ne prikazuje niti imenom, a iz laboratorija/kompanije izlaze isključivo u gotovim proizvodima/parfemima.

Kaptivi su ekskluzivna tržišna prednost industrije aroma i mirisa: ostali laboratoriji mogu samo djelomično rekreirati formulu te proizvesti miris koji je sličan, ali ne i identičan mirisu koji sadrži captives/kaptive.

Naziv “parfemska industrija” se za ove kompanije koristi iz više razloga:

 • Njihovi laboratoriji zajedno pokrivaju gotovo 70% svjetskog tržišta parfema.
 • Na europskoj razini, ovi koncerni vlasnici su najvećeg dijela plantaža za uzgoj biljnih kultura iz kojih se preradom i/ili laboratorijskom obradom dobivaju mirisni materijali.
  Na svjetskoj razini putem mreže dobavljača – malih uzgajivača i prerađivača u lokalnim zajednicama Azije, Afrike, Indonezije te Srednje i Južne Amerike posluju kao ekskluzivni otkupljivači uroda i/ili primarno prerađenih biljnih kultura iz kojih se dobivaju mirisni materijali.
 • Ove kompanije kao stalne članice čine jezgru IFRA-e.
 • Kao stalne članice IFRA-e, one su ili sponzori ili vlasnici parfemskih škola pri kojima se kroz diplomske i poslijediplomske specijalističke programe stječe formalno obrazovanje i zvanje parfumera-kreatora mirisa:
  GIP Grasse / Institute of Perfumery Grasse je kao školu otvirenog tipa osnovao je PRODAROM – Udruženje proizvođača mirisa Francuske pri IFRA-i (u sklopu kojeg djeluju Mane i Robertet). Ostale stale članice također sponzoriraju generacije studenata na GIP Grasse. ISIPCA-u, također školu otvorenog tipa, također financiraju francuski proizvođači materijala i mirisa registrirani pri IFRA-i, putem Gospodarska komoru Ille de France. Givaudan, Firmenich i IFF vode ugledne škole zatvorenog tipa, u okviru kojih njihovi zaposlenici stječu formalno priznato zvanje i zanimanje kreatora mirisa, odnosno parfumera.

Kompanije iz kruga parfemske industrije zapošljavaju kreatore mirisa, koji kreiraju ili nadziru kreiranje formulira mirisa za pojedine kategorije proizvoda, i parfumere – kreatore mirisa parfema. Neovisno o formulama za koje su specijalizirani, kreatori formula/parfumeri su po struci najčešće kemičari i biotehnolozi sa subspecijalizacijom – završenim diplomskim ili poslijediplomskim sveučilišnim studijem na nekoj od spomenutih parfemskih škola.

S obzirom na raspon proizvodnje (materijale, smjese/mirise, proizvode), opremljenost i kapacitete, vrhunske sustave evaluacije i kontrole, zvučna i široko uvažavana imena parfumera te timove kreatora mirisa, laboratoriji industrije također imaju i širok spektar klijenata:

Kada se radi o sirovinama i međuproizvodima (materijalima i mirisnim smjesama), glavni klijenti su druge industrije (kozmetička, prehrambena, framaceutska…) koje u proizvodnji svojih proizvoda koriste proizvedene mirise/mirisne smjese, i mali i srednje veliki laboratoriji koji se bave kreacijom i proizvodnjom mirisa i parfema,a od industrijinih laboratorija nabavljaju kvalitetne materijale.

Kada se radi o gotovim proizvodima (parfemima), najveći klijenti parfemske industrije su multinacionalne kompanije koje u svom vlasništvu imaju brojne parfemske brendove:

Klijenti parfemske industrije su i nezavisni brendovi/parfemske kuće te brendovi koji nastupaju na tržištu nišnih (niche) parfema.

Screenshot 20221204 164121 Facebook 01
Zoologist, kanadski niche brend. Smjesa za novu proizvodnu seriju nagrađivanog parfema Squid, i najava novog parfema Musk Dear: ovo je bačva u kojoj je od proizvođača parfemske smjese (IFF) pristigla prva proizvodna serija mirisa. Zoologist će parfemsku tekućinu (25% koncentraciju) proizvesti u svom laboratoriju.
Izvor: Victor Wong, vlasnik brenda, FB profil

Laboratoriji/proizvođači koji ne nude dodane vrijednosti

Low-cost laboratoriji

Na tržištu proizvodnje mirisa i parfema nastupaju i laboratoriji čija se konkurentnost u odnosu na laboratorije parfemske industrije i ugledne nezavisne laboratorije zasniva na bitno nižoj cijeni njihovih proizvoda.

Low-cost laboratoriji ne ulažu u uzgoj i preradu prirodnih materijala niti u razvoj materijala i mirisnih formula, već su niže cijene i mirisa i parfema rezultat obrnutog inženjerstva:

Ovi laboratoriji nizom povezanih laboratorijskih analiza tržišno uspješnih parfema rekonstruiraju parfemske formule koje su razvili laboratoriji iz prethodne dvije spomenute skupine, a onda ih prilagođavaju jeftinijim materijalima, koje proizvode sami.

Također, njihovi proizvodi su i mirisne smjese koji reprezentiraju pojedine mirisne note, ili čitave dijelove parfemske kompozicije (gornje – središnje- bazne note).

Iz web shopa jednog od pouzdanijih i transparentnih distributera low-cost materijala i smjesa.

Mirisi koje proizvode low-cost laboratoriji u pravilu udovoljavaju svim zahtjevima vezanim uz sigurnost.

Klijenti low-cost laboratorija su:

 • brendovi i trgovački lanci jeftinih parfema koji računaju na kupce manje platežne moći
 • brendovi koji na tržištu jeftinih parfema nastupaju s generičkim mirisima i/ili “ekvivalentnim mirisima” – kopijama komercijalno uspješnih i tržišno poznatih parfema
 • proizvođači parfema koji netransparentno ostvaruju ekstraprofit zahvaljujući jeftinoj proizvodnji i skupoj prodaji parfema.
 • distributeri / on-line trgovine u čijim je maloprodajma (web shopu) moguće naručiti i jeftino kupiti i gotove mirisne smjese i gotove akorde i baze, u pakiranjima različitih veličina, s punim setom dokumentacije.
 • Dio low-cost laboratorija u ponudi ima i white label model, pri čemu je moguće ugovoriti isključivo prava na proizvodnju bez modifikacija formule/mirisa, a bez garancije mogućnosti obnove istovrsne narudžbe.

Proizvođači mirisa

Uz laboratorije iz kruga industrije aroma i mirisa, na tržištu kao proizvođači mirisa nastupaju mali i srednje veliki laboratoriji koji konkuriraju originalnim formulama, pažljivo evaluiranim materijalima visoke kvalitete i mogućnošću ugovaranja malih proizvodnih serija mirisa.

Ti se laboratoriji pri nabavi materijala oslanjaju na kvalitetne materijale koje su proizveli gore spomenuti industrijski laboratoriji, ali i vlastiti sourcing materijala nezavisnih prerađivača, uz detaljnu analitičku evaluaciju njihove kvalitete.

Nezavisni laboratoriji imaju svog kreatora formula, u pravilu školovanog parfumera te prostore, opremu i zaposlenike u proizvodnom laboratoriju koji udovoljava zahtjevima CLP/REACH regulative.

klijenti ove grupe laboratorija su:

 • Brendovi koji nastupaju na tržištu ekskluzivnih i nišnih (niche) parfema, a za razvoj/formulaciju i proizvodnju mirisa angažiraju vanjski resurs.
sektor proizvodnje parfema
Parfumer Luca Maffei, vlasnik tvrtke Atelier Fragranze Milano koja proizvodi mirise i parfeme za brojne nezavisne brendove, u proizvodnom dijelu svog laboratorija. Izvor: Instagram, Gallivant.
 • Brendovi koji imaju svog kućnog (in-house) parfumera, ali ne i proizvodni laboratorij, pa se stoga, nakon što in-house parfumer kreira formulu, proizvodnja mirisa i/ili parfema ugovara s laboratorijem koji ispunjava uvjete dobre proizvodne prakse za proizvodnju kemikalija.
 • Samostalni/freelance parfumeri koji za svojim organom kreiraju parfemske formule, a zatim, nakon što brend otkupi prava na proizvodnju mirisa, ugovaraju proizvodnju prototipa i cjelokupnu proizvodnju s proizvodnim laboratorijem.

2. Proizvođači parfema

Kao što vaše trgovačko društvo može ugovoriti samo proizvodnju mirisa ili izravno kupiti već proizveden miris, mogu to i trgovačka društva koja se bave ugovornom proizvodnjom parfema, pa to i čine.

Razlozi zašto dio tvrtki koje nastupaju na tržištu kao proizvođači parfema nabavlja mirise/parfemske smjese, a ne proizvodi ih vezani su uz ulaganja i isplativost/održivost poslovanja:

Prvi je spomenuta razlika u visini ulaganja u ispunjenje zahtjeva iz CLP/REACH regulative u odnosu na zahtjeve u proizvodnji kozmetičkih proizvoda.

Drugi je način na koji funkcionira tržište kvalitetnih materijala i mirisa:

Budući da je rok trajanja parfemske smjese (shelf life) u pravilu 18 mjeseci (za razliku od parfema, koji zbog razrjeđivanje mirisa alkoholom imaju znatno dulji rok trajanja), proizvodnja kvalitetnih parfemskih smjesa je poslovno održiva/ isplativa ako laboratorij ima stalan pritok narudžbi u značajnim količinama.

Sve spomenuto je i razlog zašto hrvatski laboratoriji koji ispunjavaju uvjete CLP regulative, imaju višedesetljetno iskustvo i u proizvodnji i kemijskih tvari i smjesa i u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, ugled koji je proizašao iz tržišno vrednovane dobre proizvođačke prakse te zapošljavaju visoko obrazovane i specijalizirane kemičare i farmaceute te nude ugovornu proizvodnju različitih vrsta kozmetičkih proizvoda, ne proizvode parfemske smjese.

Transparentni proizvođači

I među proizvođačima parfemskih tekućina/parfema koji nabavljaju već proizvedene mirise postoje oni koji svojim klijentima transparentno u procesu ugovaranja proizvodnje parfema otkrivaju dobavljače svojih mirisnih smjesa, i oni koji to ne čine.

Screenshot 20221204 170554 Instagram 01
Christophe Laudamiel, nagrađivani kemičar i višestruko strukovno nagrađivani parfumer te proizvođač parfema (Dreamair): prikaz 5 litarske tvorničke ambalaže mirisa čije je formule je kreirao, zatim je mirise podugovorno proizveo u tvornički (kemijski) laboratorij, a nakon toga će mirisi ići u proizvode za koje su formulirani, uključujući i parfeme.

Netransparentni proizvođači

Na svim tržištima, pri čemu hrvatsko nije izuzetak, djeluje niz netransparenih proizvođača parfema.

Netransparentni proizvođači nabavljaju mirisne smjese izravno od low-cost laboratorija ili on-line distributera (web-shopova), a prema svojim klijentima nastupaju s neistinitim tvrdnjama vezanim dodane vrijednosti koje parfem nema.

Zahvaljujući načinu na koje funkcionira tržište manje kvalitetnih materijala i mirisa koje proizvode low-cost laboratoriji, dio netransparentnih proizvođača parfema u svojim proizvodnim prostorima kombinira smjese koje se prodaju kao komponente mirisne kompozicije (gornje-srednje-bazne note parfema, ili smjese generičkih mirisnih nota i smjesa baze parfema) te tako prema jasnim i pristupačno pisanim uputama proizvođača “kreira” miris parfema, koji potom legalno potpisuje i naplaćuje kao izvornu kreaciju.

Budući da pojam proizvodnje kozmetičkog proizvoda obuhvaća i samo punjenje bočica, postoje i trgovačka društva koja ne proizvode parfemsku tekućinu, već rinfuzno nabavljaju već proizvedene parfeme, koje potom rastaču u bočice i predstavljaju kao svoj proizvod.

Takva trgovačka društava u svom vlasništvu često imaju samo minimalno opremljen proizvodni prostor koji, vezano uz zaposlenike i opremu, zadovoljava samo minimalne uvjete, koji su propisani nacionalnim zakonodavstvom (kod nas je Zakon o predmetima opće uporabe s podzakonskim propisima).

Netransparentni proizvođači računaju na klijente – pojedince i tvrtke – koji, neovisno o visini proračuna investicije, nemaju uvid u funkcioniranje sektora proizvodnje parfema, površno razumiju kozmetičku regulativu i nisu spremni angažirati dodatne resurse za istraživanje tržišta u sektoru proizvodnje parfema, tumačenje ponuda i temeljitu provjeru proizvodnog lanca parfema koji se nalazi u uzorcima koje im nude proizvođači.