Pojmovi

Temelj za donošenje ocjene sigurnosti investicije predstavlja procjena rizika.

Procjena rizika ugrađena je u normu ISO 22716 Kozmetika – Dobra proizvođačka praksa, kroz smjernice za podugovaranje usluga u proizvodnji parfema, kao obaveza onog tko u naručuje uslugu, na način da je investitor obavezan procijeniti:

1.
ima li ugovorni proizvođač na raspolaganju sva potrebna sredstva za uslugu s kojom nastupa na tržištu, i

2.
je li sposoban ispuniti ugovorene obaveze na način koji je usklađen s dobrom proizvodnom praksom (ISO 22716/12.3).

Prvo se utvrđuje poslovnom provjerom, a drugo dokazuje proizvođač rješenjem o ispunjavanju uvjeta za proizvodnju kozmetike, koje izdaje Ministarstvo zdravstva, na temelju nalaza sanitarne inspekcije.

Norma za dobru proizvođačku praksu također daje smjernicu da pružatelj usluge ne može bez suglasnosti investitora podugovoriti uslugu s trećom stranom, a ako suglasnost postoji treba osigurati da isti uvjeti i obaveze ugovorno obvežu treću stranu.

Povezano:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • GMP – podugovaranje usluga u proizvodnji parfema

  Izbor izvođača i sadržaj ugovora kakav ste sklopili je vaša odgovornost: norma ISO 22716 sadrži smjernice koje je potrebno primijeniti prilikom svakog ugovaranja ili podugovaranja u procesu proizvodnje parfema.
 • Uvid u sektor proizvodnje parfema

  Sektor proizvodnje parfema: grupe laboratorija i proizvođača parfema s obzirom na opseg i uvjete njihove proizvođačke prakse, ugled i kvalitetu mirisa/parfema te transparentnost poslovanja.

Kada provjeriti ugovornog proizvođača?

Provjera udovoljava li proizvođač kao izvođač usluge zahtjevima koji se odnose na investiciju trebala bi biti sastavni dio dobre poslovne prakse, koju investitor provodi rutinski. No, provjera je nužna ako:

1. Tvrdnje o proizvođačkoj praksi i/ili kvaliteti proizvoda s kojima proizvođač predstavlja svoju uslugu proizvodnje parfema nisu usklađene sa zajedničkim kriterijima za opravdanje tvrdnji.

Povezano:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Tvrdnje o parfemu

  Definicija tvrdnje i poseban propis koji ih uređuje. 6 zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji o parfemu. Primjeri poslovnih praksi s hrvatskog tržišta.

Budući da takve tvrdnje ukazuju na nepoštenu poslovnu praksu, a nekad i na mogućnost da proizvođač ne poznaje kozmetičku regulativu pa postoji i rizik da njegova proizvodnja nije usklađena, investitor može i procijeniti da bi mu daljnje provjere predstavljale gubitak vremena.

2. Postoji vjerojatnost da ugovorni proizvođač krši svoje obaveze iz podugovaranja (ISO 22716/12.4 – obaveze izvođača) tako što podugovara usluge bez znanja/suglasnosti svog klijenta.

Ovo vrijedi ako:

 • Proizvođač odmah i transparentno i ne ustupi potencijalnom klijentu podatke o svojim podizvođačima i dobavljačima.
 • Proizvođač u okviru svoje proizvođačke prakse nudi širok raspon usluga (primjerice, od proizvodnje mirisa preko proizvodnje i rastakanja parfema do pakiranja u vanjsku ambalažu), iako javno dostupni poslovni pokazatelji o njegovom trgovačkom društvu upućuju da nema uvjete za samostalno izvršenje svih usluga.
 • Proizvođač nudi samo paket usluga, bez mogućnost zasebnog ugovaranja usluga koje nastaju u zasebnim proizvodnim procesima, osobito ako konkurira nižom cijenom u odnosu na proizvođače koji nude isti opseg usluga i ne uvjetuju ih paketom. Primjerice, proizvodnja mirisa je zaseban proizvodni proces, a za proizvedeni miris se odvojeno formira cijena (po kilogramu). Zbog toga proizvođači koji proizvode mirise ne uvjetuju njihovu prodaju proizvodnjom parfema.
 • Proizvođač nudi paket usluga od kreacije i proizvodnje mirisa po želji klijenta do proizvoda u bočici, pri čemu je rok realizacije prekratak u odnosu na isti rok za izvođenje istih usluga pri drugim proizvođačima. Općeniti standard za razvoj parfema, od kreiranja novog mirisa do zapakiranog proizvoda je 18 mjeseci, a određene faze proizvodnje iz tehnoloških razloga imaju definirano trajanje. Zato u slučaju da rokovi bitno odstupaju od rokova drugih proizvođača treba uzeti u obzir mogućnost da proizvođač ne kreira i ne proizvodi miris, već ga nabavlja gotovog, odnosno u komponentama (gornje-srednje-bazne note), ili čak da nabavlja već proizveden parfem te ga samo rastače.

3. Proizvođač se sam dovodi u mogući sukob interesa.

Primjerice, ako proizvođač u paketu s kupnjom parfema, odnosno unutar cijene proizvodnje parfema ili nudi već izrađenu sigurnosnu procjenu, ili preporuča svog procjenitelja, ili posreduje pri ugovaranju izrade sigurnosne procjene s (njegovim) vanjskim suradnikom, iako se radi o usluzi koja nije povezana s izvršenjem usluge proizvodnje (ISO 22716/12.2).

Ovo je posebno bitno s obzirom na različite prakse procjenitelja sigurnosti u izradi izvješća o sigurnosti kozmetičkog proizvoda, jer procjenitelj sigurnosti ima obavezu osobno provjeriti propisanu potpunost dokumentacije na temelju koje donosi svoje stručno mišljenje, ali i njezinu dostatnost i vjerodostojnost, zbog čega može tražiti dodatne potvrde.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u dokumentaciji na temelju koje izrađuje izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda traži rješenje o ispunjavanju uvjeta za proizvodnju kozmetike, koje kao javna isprava nezavisnog i nadležnog tijela (Ministarstva zdravstva) potvrđuje vjerodostojnost GMP potvrde, jer tu potvrdu izdaje proizvođač, za samog sebe.
Istu praksu imaju i neke (ali ne sve) privatne tvrtke i laboratoriji koji pružaju uslugu izrade procjene sigurnosti kozmetičkog proizvoda.

Međutim, dio procjenitelja sigurnosti ne potvrđuje vjerodostojnost GMP potvrde uvidom u rješenje Ministarstvo zdravstva, već radi procjenu sigurnosti parfema samo na temelju uvida u proizvođačevu GMP potvrdu, ili čak i bez tog uvida, na temelju dokumentacije koja dijelom dolazi od samog proizvođača.

Posljedično, zahvaljujući ovakvoj praksi procjenitelja sigurnosti koji su do svojih klijenata došli preko proizvođača s kojim surađuju, na hrvatsko tržište stavljeni su parfemi čije su procjene sigurnosti izrađene bez uvida u GMP potvrde trgovačkog društva koje je proizvelo parfem, ili na temelju uvida u krivotvorene GMP potvrde, jer proizvođačevo trgovačko društvo uopće nije registriralo djelatnost proizvodnje parfema.

Investitor bi zato trebao moći sam odabrati procjenitelja i podugovoriti uslugu izrade sigurnosne procjene bez razlike u cijeni ili ponuđenim uvjetima te neovisno o uslugama proizvodnje, na način koji osigurava punu vjerodostojnost dokumentacije koja nastaje pri proizvođaču parfema.

Provjera proizvođača

Poslovna provjera zasniva se na usporedbi javnih isprava i podataka iz poslovanja sa zahtjevima koji se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje usluga proizvodnje kozmetičkih proizvoda.

Poslovnu provjeru proizvođača parfema moguće je provesti ako se radi o trgovačkom društvu, ali ne i kada se radi o obrtu ili OPG-u, jer ti poslovni oblici nemaju obavezu objave podataka o svom poslovanju.

Trgovačka društva

Provjera trgovačkih društava, obično uspješno eliminira znatan dio netransparentnih proizvođača koji bez znanja klijenata podugovaraju dio usluga proizvodnje, jer ne raspolažu resursima za proizvodnu djelatnost, ili nemaju dovoljne resurse za samostalno obavljanje svih usluga koje nude na tržištu.

Alati i podaci

Poslovna provjera obuhvaća alate koji vam već stoje na raspolaganju kao primarni izvori informacija:

 • Sužbeni registar javnih isprava trgovačkih društava

  U Hrvatskoj je to Sudreg – sudski registar. Svaka država vodi registar javnih isprava, ali se oni vode pri različitim tijelima (vladi/ministarstvima, sudskoj upravi (sudovima), različitim komorama poput industrijske, trgovačke, obrtničke) i mogu biti dostupni uz različite uvjete:

  Podaci iz Sudrega i dijela država s područja EU dostupni su bez posebnih uvjeta, dok neke države uvjetuju puni pregled: u Italiji ćete, primjerice, platiti malu naknadu za uvid u javne isprave, a u Rumunjskoj ćete se za pristup registru javnih isprava trgovačkih društava trebati registrirati pomoću telefonskog broja koji sadrži pozivni broj te države.

  Dok su u nekim državama (primjerice, Velikoj Britaniji) kroz iste registre dostupni i svi godišnji financijski izvještaji, to nije svugdje slučaj, jer značajan broj država, uključujući i Hrvatsku, zasebno vode registre financijskih izvještaja.

  Hrvatski Sudreg putem linka omogućava pregled samo posljednjeg financijskog izvještaja trgovačkog društva, dok je za puni pregled svih izvještaja potrebno ući u registar godišnjih financijskih izvještaja koji se vodi pri Financijskog agenciji – FINA-i:
 • Službeni registar godišnjih financijskih izvještaja trgovačkih društava i drugih oblika poslovnih subjekata.

  U Hrvatskojje to FINA-in Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI), a ako nemate pristup (koji se plaća) – vaš računovođa ima.

  Uz Fininfo, postoje i drugi komercijalni servisi koji pružaju pregled istih podataka, a isto je i na drugim tržištima.
Pojmovi

Prilikom provjere ima li poslovni subjekt na raspolaganju sva potrebna sredstva za uslugu s kojom nastupa na tržištu potrebno je usporediti poslovne podatke proizvođačevog trgovačkog društva s podacima iz ponude, odnosno s tvrdnjama proizvođača o opsegu i kvaliteti usluga s kojima nastupa na tržištu.

Polish 20230819 161052927

Izvor: Naslovnica (snimak) službene web stranice (2021 – 2023) proizvođača čije je trgovačko društvo registrirano za obavljanje djelatnosti C 20.42 – proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata i koji na hrvatskome tržištu nudi izvođenje usluga proizvodnje parfema koje uključuju: kreaciju mirisa, proizvodnju mirisa, proizvodnju parfema i pakiranje parfema.
Slijedom navedenog na naslovnici, provjera javnih isprava i poslovnih podataka proizvođača trebala bi potvrditi:
1.
da njegovo trgovačko društvo ne posluje u unajmljenom prostoru, već ima u svom vlasništvu (“vlastiti”) zemljište i građevinski objekt, odnosno prostore u građevinskom objektu.
2.
da je vjerojatno da iskazana ukupna vrijednost postrojenja i opreme može ispunjavati zahtjeve CLP regulative za proizvođačku praksu u proizvodnju kemijskih tvari i smjesa (“laboratorij”, “kvaliteta sirovina koje koristimo u proizvodnji detaljno su ispitane”) i zahtjeve dobre proizvođačke prakse u proizvodnji kozmetike (“pogon”).
Polish 20230824 103352215

Izvor: HRT službena web stranica, članak o emitiranoj emisiji/reportaži, 2021.
Reportaža o trgovačkom društvu koje je registrirano za obavljanje djelatnosti C 20.42 – proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata, a na hrvatskome tržištu nudi izvođenje usluga proizvodnje parfema koje uključuju: kreaciju mirisa, proizvodnju mirisa, proizvodnju parfema i pakiranje parfema.

Budući da proizvođačka praksa onih proizvođača koji proizvode parfeme iz nabavljenih sastojaka (uključujući već proizvedene mirise) ne uključuje metode kontrole “molekularne stabilnosti” , vlasnik tog trgovačkog društva izjavljuje tvrdnju/informaciju o opsegu proizvođačke prakse svog trgovačkog društva tako što navodi da to trgovačko društvo ima proizvodni laboratorij kemijskih smjesa (mirisa), pri kojem se provode takve kontrole. Vlasnik uz to objavljuje poslovni podatak o svom timu, koji broji “samo 17” osoba, i informaciju o uspješnom poslovanju.

1. Vrijednost materijalne imovine

Manja trgovačka društva, koja se bave samo proizvodnjom parfema, a sve sastojke (i miris) nabavljaju, mogu iskazati vrijednost nekretnina jednaku nuli, ako poslovni subjekt unajmljuje prostor.

Ako proizvođač, primjerice, iskazuje troškove opreme i alata u vrijednosti jednog prosječnog osobnog računala, svakako je potreban oprez, jer bi alati i oprema trebali biti iskazani u skladu s veličinom proizvođača i opsegom usluga koje nudi.

Screenshot 20221203 194150 Facebook 01
Hladnjaci – neophodna oprema u procesu filtriranja tijekom proizvodnje parfema. Izvor: FB profil – Victor Wong, vlasnik i kreativni direktor višestruko nagrađivanog kanadskog brenda Zoologist (Zoologist Inc.) koji odabire kreativni koncept i miris/formulu u suradnji s vanjskim parfumerom, proizvodnju komercijalne količine mirisa ugovara pri uglednim laboratorijima, a zatim sam u svom proizvodnom pogonu proizvodi, rastače i pakira svoje parfeme.
Screenshot 20221204 162205 Facebook 01
Stanica za miješanje i filtriranje.
Izvor: Victor Wong/Zoologist, FB profil.
Screenshot 20221204 164309 Facebook 01 01
Vaga za količinu proizvodne serije (batcha).
Izvor: Victor Wong/Zoologist, FB profil
Screenshot 20230824 003246 Gallery 01
Označavanje rastočenih proizvoda (etikete na bočicama), u pozadini: proizvodni prostor.
Izvor: Andy Tauer, nagrađivani samouki parfumer i kreator mirisa za svoj brend Tauer Perfumes / vlasnik tvrtke Tauer GmbH koja sama u svojoj tvornici proizvodi i mirise i parfeme, IG profil
Screenshot 20230824 003219 Gallery 01
Celofaniziranje vanjske ambalaže, stroj za ručno pakiranje, pri malim proizvođačima
Izvor: Andy Taurer, IG profil

2. Vrijednost licenci / računalnih programa

Vrijednost računalnih programa (softwarea) je koristan pokazatelj, ako se radi o poslovnom subjektu koji na tržištu nudi uslugu kreacije i/ili proizvodnje mirisa (glavnog sastojka parfema).

Za poslovne subjekte koji na tržištu nastupaju samo s uslugom proizvodnje parfema taj podatak nema osobitu važnost. Vrijednost softwareskih licenci koju iskazuju proizvođači parfema se, s obzirom na veličinu, ne razlikuje bitno od vrijednosti koju iskazuju tvrtke koje se ne bave proizvodnom djelatnošću.

Međutim, profesionalni programi su nezamjenjiv alat i ključan dio opreme laboratorija čija dobra proizvođačka praksa (u okviru CLP regulative) slijedi IFRA-ine standarde, ali i nezavisnih školovanih parfumera koji su se profesionalno formirali u okviru industrije aroma i mirisa.

Screenshot 20221204 165122 Instagram 01
Izvor: Christophe Laudamiel, IG profil. Christophe Laudamiel je nagrađivani kemičar i školovani parfumer čije su kreacije (za Ester Lauder, Clinique, Burberry) višestruko nagrađene nagradama parfemske industrije, a sada radi kao nezavisni parfumer u svojoj tvrtci Dreamair, koja proizvodi parfeme za svoj brend, ali i za naručitelje/klijente. Laudamiel sam kreira i usklađuje svoje formule, podugovara proizvodnju mirisa s industrijskim laboratorijem, a potom u sklopu svoje tvrtke proizvodi parfeme.

Radi se o profesionalnim programima, povezanim s bazama podataka o kemijskim svojstvima i statusu materijala, koji, uz ostalo, usklađuju formulu kreiranog mirisa s obzirom na kategoriju i vrstu proizvoda, tako da kemijski sastav proizvedene mirisne smjese bude sukladan s regulatornim zahtjevima za određenu koncentraciju mirisa u konačnom proizvodu, na određenom tržištu.

Poslovno je potpuno nevjerojatno da poslovni subjekt koji formulira ili proizvodi kemijske smjese ne iskaže vrijednost licence takvog softwarea, jer njegova nabava, a zatim i prilagodba proizvođačkoj praksi i ukupnom poslovanju trgovačkog društva predstavlja značajno ulaganje.

3. Vrijednost robe i zaliha

Financijski izvještaji za proizvodne djelatnosti iskazuju podatke o vrijedosti:

 • materijala, što uključuje materijale za proizvodnju parfema, dijelove unutrašnje u vanjske ambalaže i potrošni materijal koji se koristi u proizvodnji, pakiranju i otpremi parfema.
 • vrijednost proizvodnje u tijeku, primjerice: proizvedenog, a nerastočenog parfema, i/ili rastočenog, ali neoznačenog parfema, i/ili gotovih bočica koje nisu zapakirane u vanjsku ambalažu.
 • vrijednost gotovih proizvoda i robe/zaliha.

Način na koji su u financijskim izvještajima prikazani podaci u cijelosti korespondira s načinom na koji proizvođači u sklopu svoje dobre proizvođačke prakse kontroliraju i dokumentiraju svoj proizvodni proces, od nabave materijala (ISO 22716/6) do skladištenja gotovih proizvoda prije otpreme (ISO 22716/7).

Screenshot 20230812 113605 Gallery 01
Izvor: 4160 Tuesdays, IG profil. Sarah McCartney je formalno strukovno priznata samouka parfumerka koja kreira parfeme za svoj brend, a njezino istoimeno trgovačko društvo je član IFRA-e. 4160 Tuesdays nudi i uslugu kreacije i proizvodnje mirisa, ali i parfema. Usklađivanje formule prije proizvodnje komercijalne količine mirisa radi samostalno u svom laboratoriju, kroz prethodno spoment profesionalni program. Na slici s tvorničkim pakiranjem labdanum absoluta, parfemskim materijalom koji sudjeluje u kreaciji mirisnog akorda koji kupci i korisnici znaju kao mirisnu notu “ambru”. Shelf life / rok trajanja materijala u spremniku je 18 mjeseci.
Screenshot 20230824 190551 Instagram 01
Još malo potrošnog materijala – otprema pošiljke distributeru
Izvor: Andy Taurer, IG profil

Obrti i OPG-i

Budući da obrti i OPG-i ne objavljuju podatke iz poslovanja, poslovna provjera nije moguća, jer je pregled podataka moguć jedino kroz Obrtni registar, koji objavljuje samo podatke vezane uz registraciju obrta, unutar kojih je jedino dostupna informacija je li obrt registrirao djelatnost proizvodnje parfema.

Međutim, obrti i OPG-i trebaju ispuniti iste uvjete za dobru proizvođačku praksu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda kao i trgovačka društva, stoga oni i ispunjavanje uvjeta dokazuju na isti način:

Dokazivanje uvjeta za pružanje usluge proizvodnje parfema

Pojmovi

Uvjeti dobre proizvođačke prakse u proizvodnji kozmetičkih proizvoda propisani su nacionalnim propisima.

Opći uvjeti odnose se na sve proizvođače, neovisno o opsegu i uvjetima proizvodnje, što uključuje i proizvođače koji pružaju uslugu proizvodnje parfema i njihove klijente.

Posebni uvjeti primjenjuju se na proizvođače koji u svom sastavu imaju proizvodne pogone za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, neovisno radi li se o trgovačkom društvu, obrtu ili OPG-u.

S obzirom na opseg i uvjete svoje proizvodnje, proizvođači kozmetičkih proizvoda koji u svom sastavu imaju pogon za proizvodnju uz prijavu proizvodnje trebaju ispuniti posebne uvjete kako je propisano:

 • Skupinom propisa o kemiklijama s pripadajućim podzakonskim aktima, koji se odnose na poslovne subjekte, proizvodni prostor i opremu te osoblje u proizvodnji kemijskih tvari i smjesa, odnosno i na proizvođače kozmetike, ako u proizvodnji koriste određene kategorije opasnih tvari, sukladno opsegu i uvjetima njihove proizvodnje.

Pregled svih posebnih uvjeta u odnosu na smjernice norme ISO 22716 nalazi se niže u tekstu.

Prijava djelatnosti proizvodnje

Svi proizvođači predmeta opće uporabe obvezni su svoju djelatnost prijaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo u skladu s pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka i pravilnikom kojim se uređuje područje materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

Ministarstvo nadležno za zdravstvo izdaje potvrdu o evidenciji proizvođača predmeta opće uporabe.


ZAKON O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, čl. 15 st. 2 i 3
Pojmovi

Potvrda o prijavi proizvodnje Ministarstvu zdravstva ne dokazuje da proizvođač ispunjava uvjete za proizvodnju parfema, već dokazuje (samo) da je proizvođač ispunio obavezu upisa u registar proizvođača predmeta opće uporabe koji se vodi pri tom ministarstvu.

Dokaz o ispunjavanju posebnih uvjeta za proizvodnju kozmetike

Pojmovi

Ispunjavanje posebnih uvjeta za proizvodnju kozmetike dokazuje se Rješenjem o ispunjavanju posebnih uvjeta za proizvodnju proizvoda opće uporabe – kozmetike, koje izdaje Ministarstvo zdravstva na temelju nadzora koji provodi sanitarna inspekcija.

Ako proizvođač u okviru svoje proizvođačke prakse koristi kemijske tvari i smjese koje su klasificirane kao opasne, prije ishođenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za proizvodnju kozmetike potrebno je u zasebnom postupku ishoditi rješenje ispunjavanju uvjeta za proizvodnju i korištenje opasnih kemikalija.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta donosi se na zahtjev proizvođača:


Sa stranica Ministarstva zdravstva.

Ishođenje rješenja je u poslovnom interesu proizvođača, jer njime dokazuje opseg i uvjete svoje proizvodnje te vjerodostojnost svoje GMP potvrde, za usluge koje nudi na tržištu.

Uz klijente i dio procjenitelja sigurnosti, navedeno rješenje traže i pojedini distributeri, među kojima su ljekarne i ugledne te specijalizirane trgovine nišnih (niche) parfema, koje imaju vrlo dobar pregled nad sektorom proizvodnje parfema i pažljivo selektiraju proizvode u svojoj ponudi.

Imajući u vidu visoke zahtjeve svojih kupaca i vlastiti poslovni i reputacijski rizik, takvi distributeri osobito pažljivo u svoju ponudu uključuju nove brendove, odnosno proizvođače s čijom proizvodnom praksom nisu upoznati te uz javni podatak o proizvođaču mirisa traže i uvid u rješenje o ispunjavanju uvjeta za proizvodnju parfema.

Pojmovi

Proizvođač bi vam na zahtjev trebao dostaviti rješenje o ispunjavanju uvjeta za proizvodnju, koje pokriva usluge koje ugovarate.

Ako proizvođač ne dostavi rješenje koje dokazuje da ima posebne uvjete za uslugu koju nudi, trebate pretpostaviti da ugovaranje usluge predstavlja rizik, a nakon toga i odlučiti želite li u okviru svoje proizvođačke prakse postupati suprotno smjernicama norme ISO 22716.

Pregled posebnih uvjeta i smjernica ISO 22716

Pregled obuhvaća posebne uvjete iz gore navedenih propisa, prema cjelinama ISO 22716 – 3. Osoblje, 4. Prostori, 5. Oprema i 7. Proizvodnja:

Tekst u nastavku dostupan JE prijavljenim čitateljima.

Prijavite se, ili otvorite svoj korisnički račun.