VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Proizvođači sirovina (materijala)

Proizvodni lanac parfema – 1. dio

Proizvođači koji se primarno bave proizvodnjom materijala kreiraju i kontroliraju maksimalno kratak proizvodni lanac te globalno ostvaruju najveći udio u ukupnoj proizvodnji parfema. Grupe proizvođača materijala.

Proizvođači mirisnih materijala su najkonkurentnija grupa proizvođača parfema i pokrivaju više od 80% svjetskog tržišta parfemima.

Primarno je to zato jer sami proizvode sirovine za proizvodnju i mirisa, i parfema, odnosno kreiraju maksimalno kratak proizvodni lanac.

1. Parfemska industrija

Središnji i globalno najveći dio sektora proizvodnje mirisnih sirovina čine multinacionalne kompanije poznate pod pojmom parfemska industrija.
Kompanije iz kruga parfemske industrije razvijaju i proizvode mirisne materijale u punom rasponu kvaliteta i cijena te pokrivaju potrebe svih segmenta tržišta mirisa i parfema – od najeftinijih do najskupljih.

Njihova poslovna politika zasniva se na upravljanju potražnjom za sirovinama koje se koriste za proizvodnju mirisa – glavnog sastojka parfema.

Parfemski pojmovi
više:
 • Parfemska industrija

  Parfemska industrija je zajednički naziv za 8 proizvođača (multinacionalnih kompanija) iz sektora industrije aroma i mirisa (kemijske industrije) koje zajedno pokrivaju gotovo 80% svjetske proizvodnje mirisnih materijala i kreiranih mirisa.

  kompanije i pregled djelatnosti

Zahvaljujući velikim ulaganjima u istraživanja i razvoj novih mirisnih materijala, kompanije iz kruga parfemske industrije ostvaruju i ekskluzivnu prednost u odnosu na svu konkurenciju, jer svojim klijentima nude i proizvodnju parfema s patentiranim materijalima, koji su nedostupni svim ostalim proizvođačima:

Parfemski pojmovi
više:
 • Captive

  CAPTIVE ili ‘captive odorant’ (engl. zarobljenik) je naziv za mirisni materijal (najčeće aromakemikaliju) koja je nastala kao rezultat inovativnih biotehnoloških postupaka i zato je registrirana kao industrijski patent i zaštićena. Patentirani mirisni materijali nisu dostupni na tržištu kao sirovine za proizvodnju, već izlaze iz laboratorija/kompanije vlasnika patenta isključivo u njegovim gotovim proizvodima.

2. Industrijski proizvođači low-cost materijala

U sektoru proizvodnje mirisnih sirovina posluju i proizvođači kemikalija s industrijskim kapacitetima, koji svojim mirisnim sirovinama mogu pokriti i velike narudžbe mirisa i parfema.

Za razliku od proizvođača iz parfemske industrije, takvi poslovni subjekti ne ulažu niti u razvoj novih materijala, niti u sourcing (nabavu) i preradu materijala prirodnog porijekla.

Budući da proizvode jeftine materijale u velikim količinama, izravna su konkurencija proizvođačima iz kruga parfemske industrije u low-cost segmentu.

3. Ostali proizvođači mirisnih materijala

Ostali proizvođači mirisnih materijala (sirovina) razlikuju se i kapacitetima (od srednje velikih do mikro poslovnih subjekata) te ponudom, kvalitetom i cijenom svojih sirovina.

Međutim, svima je zajedničko da se najčešće bave preradom i/ili proizvodnjom ograničenog broja materijala, najčešće prirodnog porijekla te da u srednjem i višem razredu cijene ili kvalitete sirovina konkuriraju sirovinama parfemske industrije.

Dok dio proizvođača iz ove grupe (u pravilu oni veći) nastupa na tržištu i kao proizvođači mirisa i parfema, dio se bavi samo svojom primarnom djelatnošću, te svoje proizvode plasira izravno k onim proizvođačima mirisa čije potrebe mogu pokriti svojom proizvodnjom.

 • 1 20230804 152642 0000

  Uvid u sektor proizvodnje parfema

 • Proizvođači mirisa – glavnog sastojka parfema

  2 20240220 124509 0001