VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Subjekti u poslovanju kozmetičkim proizvodima

Tko je proizvođač, tko distributer, a tko uvoznik?

Što sve obuhvaća poslovanje kozmetičkim proizvodima i što sve spada u proizvodnju parfema. Kako je definiran proizvođač, kako uvoznik, a kako distributer.

Poslovanje kozmetičkim proizvodima

Proizvodnja

Pojam proizvodnje kozmetičkih proizvoda definiran je posebno s obzirom na složenost proizvodnog lanca u kojem u pravilu sudjeluje više različitih poslovnih subjekata koji uzajamno ugovaraju pojedine faze proizvodnje:

Subjekti u poslovanju kozmetičkim proizvodima

Proizvođač

Kozmetička regulativa definira proizvođača kao poslovni subjekt koji proizvodi kozmetički proizvod za sebe, odnosno kako bi ga stavio na tržište pod svojim imenom i znakom.

U ugovornoj proizvodnji parfema, proizvođač je zato klijent, odnosno poslovni subjekt koji ugovara proizvodnju parfema za sebe, pod svojim imeno i znakom, a ne poslovni subjekt koji se bavi proizvodnjom parfema iz usluge.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
  • Proizvođači parfema

    Poslovna politika proizvođača parfema čija se djelatnost odvija u okvirima kozmetičke regulative razlikuje se s obzirom na standarde kontrole kvalitete i poslovnu transparentnost. Dvije osnovne grupe proizvođača parfema. s obzirom na opseg i uvjete njihove proizvodnje,

Uvoznik

Distributer

Za razumijevanje pojma “distributer” važna je razlika između pojmova “stavljanje na tržište” i “dostupnosti na tržištu” kako su definirani Uredbom (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.

Dok proizvođač i uvoznik u sklopu svojih poslovnih aktivnosti stavljaju proizvod na tržište te ga (u pravilu) i čine dostupnim, distributer u sklopu svojih proizvodnih aktivnosti čini dostupnim proizvod koji je već stavljen na tržište.

Za razliku od pojmova “proizvođač” i “uvoznik”, pojam “distributera” je široko definiran na način da obuhvaća cijeli lanac nabave, odnosno sve poslovne subjekte koji čine kozmetički proizvod dostupnim na tržištu.

U uvodnim odredbama Uredbe (EZ) 1223/2009 upravo se na to skreće pažnja:

Za sve distributere su posebnom odredbom (čl. 6 Uredbe) propisane obaveze vezane uz one primjerke (količine) kozmetičkih proizvoda koje čine dostupnim na tržištu okviru svoje poslovne djelatnosti:

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
  • Obaveze distributera

    Obaveza svih distributera je provjera oznaka prije nego što kozmetički proizvod učine dostupnim u sklopu svojih poslovnih aktivnosti, osiguravanje uvjeta za očuvanje sukladnosti kozmetičkog proizvoda i identifikacija poslovnih subjekata u svom lancu nabave.