VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Prava na proizvodnju mirisa parfema

Licenca za proizvodnju mirisa i otkup formule

Vlasništvo nad formulom i licenca, odnosno ugovaranje prava na proizvodnju mirisa. Vrste i sadržaj licenci. Ugovaranje u okviru dobre proizvođačke prakse.

Vodič kroz investiciju u parfem - prava na proizvodnju mirisa

Vlasnik formule je onaj tko posjeduje sva prava nad formulom.
Obično se smatra da je parfumer ujedno i vlasnik prava na parfemsku formulu, no uglavnom to nije tako:

Vlasnici formula su najčešće tvrtke (proizvođači mirisa) koji zapošljavaju kreatora mirisa/parfumera.

Kreatori mirisnih formula/parfumeri su vlasnici parfemskih formula kao privatne osobe (ako su freelanceri), ili ako imaju svoje trgovačko društvo.

Zaštita tajnosti formule

Vlasnik formule štiti svoje poslovne interese tako što formulu u cijelosti ili djelomično proglašava poslovnom tajnom.

Većinu formula mirisa koje su njihovi vlasnici stavili na raspolaganje za proizvodnju nitko ne može otkupiti ni pod kojim uvjetima.

Poslovna politika većine vlasnika je da zadržavaju sva prava koja jamče tajnost njihovih formula, ali uz naknadu nude licencu za proizvodnju mirisa parfema.

To se osobito odnosi na formule čiji su vlasnici:

 • kompanije iz kruga parfemske industrije, u svim segmentima proizvodne cijene mirisa,
 • ugledni nezavisni laboratoriji koji proizvode originalne i potpisane mirise .

Iako je miris glavni sastojak parfema, uspješna prodaja parfema uopće ne ovisi o vlasništvu nad formulom.

Pod uvjetom da postoji izbor između otkupa formule i ugovaranja licence za proizvodnju mirisa, odluka se u pravilu zasniva na procjeni isplativosti otkupa.

Zbog toga je otkup formule od njezinog vlasnika više iznimka, nego pravilo.

1. Licenca – kupnja prava na proizvodnju mirisa

Licenca je poslovni model kroz koji vlasnik čuva svoj poslovni interes zaštite tajnosti formule, ali ju stavlja na raspolaganje putem kupnje prava na proizvodnju mirisa.

Ako vlasnik formule u svom vlasništvu ima i proizvodni laboratorij, poslovna tajna o sadržaju formule štiti se unutar kuće.

U drugom slučaju, vlasnik ugovara proizvodnju mirisa s vanjskim laboratorijem.

Proizvođač mirisa je u tom slučaju ugovorno vezan uz vlasnika, u sklopu čega čuva sadržaj formule kao svoju poslovnu tajnu.

Slijedom toga, i u slučaju kada je vlasnik formule ujedno i proizvođač mirisa, i u slučaju kada to nije, klijentu će miris za proizvodnju parfema biti dostupan isključivo pod uvjetima koje je ugovorio s vlasnikom formule, prilikom kupnje prava, odnosno licence.

Ugovaranje licence

Licenca se ugovara neovisno je li miris:

 • kreiran upravo prema zahtjevima klijenta (“from the scratch“),
 • predkreiran pa modificiran prema zahtjevu klijenta
 • isporučen bez izmjena, na temelju izbora iz kolekcije uzoraka (“from the shelf“).

Opseg i sadržaj licence određuje vlasnik formule.

Uz specifične i zaštitne odredbe ugovornih strana, svaka licenca sadržava sljedeće odredbe:

1.1. Rok trajanja (datum isteka) licence

Razlog zašto dio parfema izađe na tržište pa se rasproda i nije ih više moguće nabaviti je licenca za proizvodnju samo jedne proizvodne serije mirisa i/ili parfema (limited edition), ili neobnavljanje licence nakon njezinog isteka.

Zbog mogućnosti predviđanja situacije na tržištu sirovina i ispunjavanja regulatornih zahtjeva vezanih uz sigurnost (vrstu i koncentracije) materijala, licenca koja obuhvaća više proizvodnih serija u pravilu se ugovara najdulje na rok od 5 godina.

1.2. Raspolaganje formulom tijekom trajanja licence i po isteku licence

1.2.1 Ekskluzivna prava

Ekskluzivna prava na proizvodnju mirisa obvezuju vlasnika formule da će miris parfema proizvoditi samo za klijenta, odnosno za nikog drugog, te da po isteku licence proizvodna prava na istu formulu neće prodati trećoj strani.

Ekskluzivna prava sastavni su dio ugovaranja proizvodnje mirisa u segmentu mirisa i parfema s dodanim vrijednostima.

Ako nisu ugovorena ekskluzivna prava, nema zapreke da vlasnik formule istovremeno ili naknadno proda prava na proizvodnju mirisa po istoj formuli bilo kome drugome, odnosno da se na tržištu, uz vaš parfem, nađe više parfema koji mirišu potpuno isto.

1.2.2 Neekskluzivna prava

Neekskluzivna prava podrazumijevaju ugovaranje proizvodnje određene količine mirisa, bez dodatnih obaveza bilo za klijenta, bilo vlasnika formule.

Također, neekskluzivna prava ne osiguravaju nikakvo jamstvo da će miris biti i naknadno raspoloživ za proizvodnju.

Low-cost laboratoriji u pravilu ne nude mogućnost ugovaranja ekskluzivnih prava na proizvodnju, ili ih pristaju ugovoriti samo iznimno, u slučaju klijenata sa snažnom tržišnom pozicijom i vrlo velike narudžbe.

1.3. Minimalna količina proizvodne serije mirisa

Vlasnik formule određuje minimalnu količinu proizvodne serije mirisa, a iznosi minimalnih količina se u praksi značajno razlikuju.

Klijent u pravilu ne može utjecati na iznos minimalne količine, jer je on određen poslovnim politikama vlasnika formule i/ili ugovorom vlasnika s laboratorijem koji proizvodi miris.

Međutim, postoji i praksa da ponuda licence uključuje nekoliko raspona minimalnih količina mirsa, pri čemu proizvodna cijena mirisa ovisi o onoj minimalnoj količini koja je ugovorena licencom.

1.4. Otkrivanje podataka o materijalima (sirovinama) u formuli

Otkrivanje dijela materijala u formuli mirisa također ovisi o poslovnom interesu vlasnika formule.

 • Kada se radi o potpisanim parfemskim formulama koje proizvode ugledni laboratoriji, otkrivanje podataka o o dijelu materijala je u poslovnom interesu vlasnika, jer privlači investitore (klijente).
 • Zbog toga će vlasnik formule već u predstavljanju mirisa potencijalnim klijentima istaknuti materijale čije je otkrivanje uključeno u licencu, a skupa s ponudom će dostaviti i dokumentaciju s osnovnim podacima o otkrivenim materijalima.
 • U pravilu, radi se o skupu glavnih materijala (“primers”) koji čine okosnicu nosećih mirisnih nota ili akorda, što je klijentima koji na tržište žele staviti parfem s precizno definiranim dodanim vrijednostima dovoljno za preciziranje podataka koje će prenijeti kupcima proizvoda, odnosno koristiti u promociji parfema.
 • S druge strane, vlasnici koji formula koji prodaju mirise proizvedene u low-cost laboratorijma, a klijente privlače niskom cijenom licence, gotovo nikada u ponudu ne uključuju i otkrivanje podataka o materijalima, jer time ne ostvaruju poseban poslovni interes.

2. Otkup formule – procjena isplativosti

2.1. Dulji povrat investicije

U odnosu na cijenu licence, povrat ulaganja u otkup formule u pravilu zahtijeva dulji povrat investicije i veće količine proizvedenog parfema.

Budući da pri lansiranju novog parfema nije moguće (u potpunosti) predvidjeti kako će se proizvod prodavati, investitori se početno, ili u slučaju stavljanja na tržište limitiranih izdanja (jednokratnih serija) parfema odlučuju za ugovaranje licence te tako maksimiziraju marginu profita.

2.2. Troškovi proizvodnje

Otkup formule ne jamči da će miris uopće moći biti proizveden u laboratoriju po izboru kako bi se eventualno smanjila proizvodna cijena mirisa:
Dio laboratorija prihvaća proizvodnju mirisa prema formuli u vlasništvu klijenta samo ako formula sadrži sve iste materijale istih dobavljača s kojima laboratorij i inače radi.

Budući da prilagodba parfemske formule zamjenskim materijalima predstavlja veću i značajnu izmjenu parfemske formule, dio laboratorija pristaje na ugovaranje proizvodnje uz isključivo naplatu reformulacije, koja značajno povisuje cijenu proizvodnje mirisa i u konačnici čini otkup formule neisplativom investicijom.

Reformulacije

Troškove reformulacija (naknadnih prilagođavanja ili većih strukturnih izmjena formule) snosi vlasnik.

Iako prevladava mišljenje da su reformulacije iznimke koje se događaju izvanredno, zapravo je suprotno:

Potrebu prilagodbe parfemskih formula nameći ili varijacije u svojstvima materijala koje su posljedica proizvodnje/prerade, ili promjene kozmetičke regulative:

1. Reformulacije u svrhu ujednačavanja kvalitete proizvodnih serija

 • Poslovna politika vlasnika koji klijentima nude licence koje obuhvaćaju ekskluzivna prava i proizvodnju više proizvodnih serija kroz dulje vremensko razdoblje u pravilu podrazumijeva usklađivanje formule.
  To je moguće kada vlasnik surađuje sa stručno i tehnološki dobro opremljenim laboratorijem koji u sklopu svoje proizvođačke prakse konstantno održava znatno višu razinu kontrole kvalitete proizvedenog mirisa od one koja je osnovno propisana.

  Cilj takvih reformulacija je da klijentu svakom prilikom bude isporučen miris čiji je mirisni profil identičan onome koji je klijent odabrao i ugovorio prilikom sklapanja licence, neovisno o uvijek prisutnim oscilacijama u svojstvima materijala.

  Radi se o uglavnom manjim izmjenama, a laboratorij ih je unaprijed ukalkulirao u proizvodnu cijenu mirisa, zbog čega su pokrivene i pravima na proizvodnju, odnosno licencom.
 • Low-cost cost proizvođači mirisa ne rade reformulacije u svrhu ujednačavanja kvalitete proizvodnih serija, već umjesto toga nude samo mogućnost ugovaranja jednokratnih prava na proizvodnju mirisa.

  Osim što se tako racionalizira angažman stručnih resursa koji su potrebni za prilagodbu formule, jednokratne serije omogućavaju korištenje materijala čija je cijena niža i zbog većih oscilacija u kvaliteti i/ili materijala čija cijena bitnije ne ovisi o poremećajima na tržištu i dostupni su iz više različitih izvora.

  Budući da ne postoji garancija da će isti miris biti raspoloživ i naknadno, u slučaju naglog ili većeg rasta cijena pojedinih materijala nema obaveze njihove nabave, kao niti potrebe za troškom prilagodbe formule.
  Na taj način se značajno snižava proizvodna cijena mirisa i povećava konkurentnost u segmentu tržišta koje živi od prodaje low-cost parfema.

2. Reformulacije u svrhu ispunjavanja zahtjeva kozmetičke regulative

Svaka izmjena odredbi o vrsti materijala koji sudjeluje u proizvodnji mirisa (zabrana) ili o koncentraciji tvari iz formule u gotovom proizvodu (ograničenje) zahtijeva obaveznu prilagodbu formule.

Ovaj trošak niti jedan vlasnik formule ne može izbjeći, osim odlukom o prestanku proizvodnje mirisa.
Budući da se radi o većim intervencijama u strukturu formule, takve reformulacije su i skupe:

Kako miris ne bi izgubio one karakteristike koje određuju njegov profil i karakter, rekonstrukcije formule izmjenama materija zahtijevaju i značajan angažman stručnih resursa i značajnu količinu vremena.