VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Oznake na kozmetičkom proizvodu

Što su oznake i čemu služe?

Sadržaj, mjesto i način navođenja pojedinih oznaka te njihov jezik, odnosno nazivlje. Navođenje sastojaka u parfemima.

Vodič kroz investiciju u parfem - oznake za potrošače

Oznake na kozmetičkom proizvodu (čl. 19 Uredbe) su podaci za potrošače koji identificiraju svaki pojedini primjerak kozmetičkog proizvoda i potvrđuju njegovu sigurnost za krajnje korisnike, zbog čega je propisan i njihov sadržaj, i mjesto i način njihova navođenja te jezik, odnosno nazivlje na kojem moraju biti navedeni.

Kozmetički proizvod koji nije označen na propisan način, u skladu s čl. 3 (b) Uredbe ne smatra se sigurnim za krajnje korisnike.

Sukladno definicijama “stavljanja na tržište” i “dostupnosti na tržištu” (čl. 2 Uredbe), kozmetički proizvodi koji su bez naplate dostupni krajnjim korisnicima također također trebaju biti propisno označeni.

U skladu s čl. 2, čl. 6 st. 1 i čl. 7 st. 1 Zakona o predmetima opće uporabe, oznake čine sastav deklaracije /obavijesti o proizvodu.

Detaljnije:
Vodič - Sigurno do svog parfema
 • Uredba (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima

  Sve odredbe Uredbe (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima donesene su u odnosu na sigurnost kozmetičkih proizvoda koji su dostupni krajnjim korisnicima – potrošačima. Za provedbu EU regulative nadležna je Europska komisija, odnosno države članice na svom području.

 • Obaveze odgovornih osoba

  Obaveze odgovornih osoba u vezi s usklađenosti kozmetičkog proizvoda s odredbama Uredbe, poduzimanjem korektivnih mjera i suradnjom s nadležnim tijelima.

Parfemski pojmovi
 • Deklaracija

  Deklaracija ili obavijest o proizvodu je skup podataka namijenjenih korisnicima proizvoda (potrošačima), a koji moraju biti navedeni na svakom pojedinom primjerku proizvoda koji se nalazi na tržištu. Kozmetički proizvod na kojem nisu navedeni propisani i/ili točni podaci nije siguran i smatra se nesukladnim, odnosno zdravstveno neispravnim.

Ako sami sastavljate sadržaj oznaka, ili to za vas čini proizvođač parfema, poželjno je da nezavisna stručna osoba pregleda dokumentaciju i oznake (deklaraciju) prije nego što ih date otisnuti ili nalijepiti na kutije/vanjsku ambalažu vašeg parfema.
U pravilu, osobe ili trgovačka društva koja nude uslugu izrade sigurnosne procjene, u svojoj ponudi imaju i uslugu sastavljanja i/ili pregleda deklaracije.

1. Mjesto i način navođenja oznaka

“Posuda” je dio unutrašnje ambalaže kozmetičkog proizvoida, odnosno spremnik ili bočica u kojoj se nalazi sadržaj kozmetičkog proizvoda.

“Ambalaža” ovdje znači vanjsku amabalažu, odnosno kutiju ili vanjski omot u koji je zapakiran spremnik kozmetičkog proizvoda (“posuda”).

2. Jezik

Na hrvatskome jeziku navode se podaci iz čl. 19. st. 1 točaka:

 • (b) masa proizvoda
 • (c) najkraći rok trajanja,
 • (d) posebne mjere opreza
 • (f) funkcija kozmetičkog proizvoda.

3. Sadržaj oznaka

3.1. Ime i adresa odgovorne osobe

3.2. Količina sadržaja proizvoda

Količina sadržaja proizvoda iskazana je podacima o masi proizvoda (u gramima) ili obujmu/volumenu proizvoda (u mililitrima) na hrvatskome jeziku:

U pretpakovine, kako su ovdje definirane, spadaju i setovi malih uzoraka parfema.

3.3. Najkraći rok trajanja

Sadržaj oznake navodi se na hrvatskome jeziku:

Screenshot 20230809 162812 OneDrive 02
Simbol iz Priloga VII Uredbe.
Screenshot 20230809 162812 OneDrive 01
Simbol iz Priloga VII Uredbe.

Svi podaci iz ove oznake određuje se na temelju laboratorijskih testova stabilnosti, koji su propisani u sklopu obaveznih laboratorijskih analiza kozmetičkog proizvoda, a nalazi testova stabilnosti čine obavezan dio dokumentacije o parfemu.

3.4. Posebne mjere opreza

Upozorenja se navode na hrvatskome jeziku, a u slučaju proizvoda male zapremine upozorenje se može istaknuti i pomoću simbola (čl. 19 st. 2).

Posebne mjere opreza za kozmetički proizvod proizlaze iz sastojaka kozmetičkog proizvoda.

Ako je analiza sastava kozmetičkog proizvoda pokazala prisutnost sastojaka za koje su istaknute posebne mjere opreza, u sadržaju ove oznake potrebno je navesti tekst upozorenja, kako se navodi u stupcima Priloga III (ograničeni sastojci), Priloga IV (bojila), Priloga V (konzervansi) i Priloga VI (UV-filtri) Uredbe.

Oblici teksta uvjeta primjene i upozorenja najčešće glase: “samo za profesionalnu uporabu”, “ne koristiti za djecu mlađu od tri godine”, “sadrži *** (ime sastojka)”, “čuvati izvan dohvata djece”, “izbjegavati dodir s očima” i sl.

Kada se radi o parfemima, ako su prisutni pojedini sastojci potrebno je navesti tekst upozorenja “može izazvati alergijsku reakciju”.

Izvor podataka za ovu oznaku također je i procjena sigurnosti, u kojoj moraju biti navedene posebne mjere opreza pri razumnoj i očekivanoj upotrebi.

3.5. Serijski broj proizvodnje ili referentni broj za identifikaciju

Detaljnije:
Parfemski pojmovi
 • LOT ili batch broj

  Referentni ili serijski broj proizvodnje jedinstveno identificira sve primjerke kozmetičkog proizvoda koji su proizvedeni u istoj proizvodnoj seriji te omogućava sljedivost svih primjeraka kozmetičkog proizvoda duž njihovog proizvodnog i opskrbnog lanca.

3.6. Funkcija kozmetičkog proizvoda

3.7. Popis sastojaka

Izvor za sadržaj oznake Popis sastojaka su kvantitativni i kvalitativni podaci o kemijskom sastavu parfema, dobiveni laboratorijskom analizom pri referentnom laboratoriju i procjena sigurnosti kozmetičkog proizvoda.

3.7.1. Parfemi i aromatski spojevi

Sirovine (materijali) od kojih je proizvedena aroma ili miris (arfema/kozmetičkog proizvoda) prikazuju se kao jedan sastojak, s jedinstvenim općim nazivom “parfem”, odnosno “aroma”.

Ovime je zakonodavac uvažio poslovni interes vlasnika formule te zaštitio podatake o materijalima (sirovinama) iz kojih je proizveden miris (“parfem”) ili “aroma”.

Međutim, neovisno o toj zaštiti propisana je i zaštita potrošača:

Zbog zaštite osoba koje mogu biti intolerantne (alergične) na pojedine komponente mirisa ili arome, u popisu sastojaka se uz sastojkak “parfem”/”aroma” moraju iskazati i sve tvari koje su navedene u Prilogu III Uredbe – Lista tvari koje kozmetički proizvodi ne smiju sadržavati osim uz navedena ograničenja:

Radi se o sastojcima čija je prisutnost u parfemima dozvoljena u koncentraciji koja je procijenjena kao sigurna za većinu krajnjih korisnika, ali ne i za sve.

Ova odredba osigurava da krajnji korisnik, kada dođe u izravan kontakt s reguliranom (ograničenom) tvari koja je objedinjena nazivom “parfem”, donese individualnu procjenu sigurnosti parfema za osobnu upotrebu.

3.7.1. Nazivlje sastojaka

U navođenju sastojaka koristi se nazivlje iz Međunarodne nomenklature kozmetičkih sastojaka (INCI), kako je navedeno u bazi kozmetičkih sastojaka – CosIng – koja se vodi pri Europskoj komisiji:

Detaljnije:
Parfemski pojmovi
 • INCI

  INCI – International nomenclature of cosmetic ingredients je međunarodni sustav naziva sastojaka kozmetičkih proizvoda, koji se koristi za komunikaciju s krajnjim korisnicima kozmetičkih proizvoda kako bi se jedinstveno i dosljedno, bez potrebe za prevođenjem na jezike različitih tržišta, prenijele informacije o sastavu kozmetičkog proizvoda.

 • CosIng

  CosIng – Cosmetic ingredients database – je službena baza kozmetičkih sastojaka koja se vodi pri Komisiji EU.

4. Proizvodi male zapremine

Ako se radi o proizvodima male zapremine, za oznake (d) “posebne mjere opreza” i (g) “sastojci” propisana su zamjenska pravila, dok se ostale oznake moraju navesti i na unutrašnjoj i na vanjskoj ambalaži.

Screenshot 20230809 162823 OneDrive 01
Simbol iz točke 1 Priloga VII Uredbe.

4. Rasuti proizvodi i proizvodi koji se pakiraju prilikom prodaje

Propisi o navođenju oznaka kozmetičkih proizvoda koji nisu pretpakirani, već se pakiraju na mjestu prodaje na zahtjev kupca, ili koji su pretpakirani za neposrednu prodaju, donose se zasebnim odredbama:

Više:
Vodič - Sigurno do svog parfema
 • Obaveze distributera

  Obaveza svih distributera je provjera oznaka prije nego što kozmetički proizvod učine dostupnim u sklopu svojih poslovnih aktivnosti, osiguravanje uvjeta za očuvanje sukladnosti kozmetičkog proizvoda i identifikacija poslovnih subjekata u svom lancu nabave.