Pri uređivanju europskog tržišta kozmetičkim proizvodima, zakonodavac jest maksimalno poštivao pravila slobodnog tržišta i pojednostavnio stvari državama i krajnjim korisnicima, ali je zato vaš položaj riskantniji:

Imajući u vidu sukladnost kozmetičkog proizvoda i sigurnost krajnjih korisnika – potrošača te uvažavajući slobodu donošenja poslovnih odluka, odnosno ugovaranja/podugovaranja, zakonodavac ne radi razliku između ugovornog proizvođača i njegovog klijenta, ali je zato propisao da je parfem/kozmetički proizvod na tržištu odgovoran – samo jedan i to onaj tko je parfem stavio na tržište:

Na tržište se smiju stavljati samo oni kozmetički proizvodi za koje je pravna ili fizička osoba u Zajednici imenovana „odgovornom osobom”


UREDBA (EZ) 1223/2009 / ČL. 4 ST. 1
Pojmovi

Pojam “odgovorna osoba za stavljanje parfema na tržište”– ili kraće samo: “odgovorna osoba” – je zakonom propisana ULOGA u kojoj se nalazi poslovni subjekt kada kao proizvođač, uvoznik ili distributer stavi parfem na tržište.

Tu ULOGU, koju dodjeljuje kozmetička regulativa, ne treba brkati s drugim mogućim oblicima odgovornosti, koje poslovni subjekti uzajamno ugovaraju.

Uloga odgovorne osobe

Pojmovi

Uloga odgovorne osobe se automatski dodjeljuje poslovnom subjektu koji je ili uvoznik, ili proizvođač, ili distributer, kako su definirani Uredbom.

Uvoznik

“Uvoznik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Zajednici, koja stavlja kozmetički proizvod iz treće zemlje na tržište Zajednice.

Za uvezeni kozmetički proizvod odgovorna je osoba svaki uvoznik koji taj kozmetički proizvod stavlja na tržište.


UREDBA (EZ) 1223/2009 / čl 2 (definicije); čl. 4 st. 5 (odgovorna osoba)

Kada je to bitno?

Ako angažirate izvođača – proizvođača parfema koji nema sjedište u nekoj od zemalja Europske Unije, tada prvo taj parfem morate uvesti, a kada ga uvozite, postajete UVOZNIK te vas zakon automatski smatra odgovornom osobom za stavljanje proizvoda na tržište EU, osim ako svoju odgovornost niste prenijeli na neku drugu pravnu osobu, koja je ulogu odgovorne osobe za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište prihvatila u pisanom obliku.

Zašto?

Zato jer pravna osoba (trgovačko društvo) koje nema sjedište ili podružnicu u EU ne može biti odgovorno na temelju propisa koji se na njega ne primjenjuju. Stoga je, prema propisima koji vrijede na tržištu EU, odgovoran onaj tko je parfem uvezao i stavlja ga na europsko tržište.

Proizvođač

Za male hrvatske poduzetnike koji u nekoj od zemalja EU (uključujući i Hrvatsku!) daju izraditi ili kupuju parfem kako bi ga prodavali pod imenom ili znakom svog brenda stvari postaju složene kada se radi o načinu na koji je zakonodavac definirao proizvođača:

“Proizvođač” je bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi kozmetički proizvod ili za koju se takav proizvod dizajnira ili proizvodi te koja stavlja taj kozmetički proizvod na tržište pod svojim imenom i znakom.

Za kozmetički proizvod proizveden u Zajednici, a koji se
naknadno ne izvozi i ponovno uvozi u Zajednicu, odgovorna je
osoba proizvođač s poslovnim nastanom u Zajednici
.


UREDBA (EZ) 1223/2009 / DEFINICIJE – ČL. 2 ST. D
UREDBA (EZ) 1223/2009 / Odgovorna osoba – čl. 4 st. 3

Drugim riječima:

Pojmovi

Kada parfem proizveden u EU stavljate na tržište pod svojim imenom i znakom – vi ste proizvođač, a uloga odgovorne osobe automatski se dodjeljuje vašem trgovačkom društvu ili obrtu.

Vaše trgovačko društvo/obrt/opg može ulogu odgovorne osobe prenijeti na neku drugu pravnu osobu, koja mora pisanom izjavom prihvatiti preuzimanje uloge odgovorne osobe za stavljanje parfema na tržište.

Kako i zašto?

Uredba (EU) 1223/2009 je poseban propis, koji je – iz prethodno objašnjenih razloga – definirao odgovornost za kozmetičke proizvode na način da nije potrebno zalaziti u poslovne / komercijalne ugovore.

To što je proizvođač/prodavač ili njegov posrednik ugovorno odgovoran vama te ga možete tužiti ako smatrate da nije ispoštovao ugovoreno, ne znači i da je odgovoran i na temelju propisa koji reguliraju stavljanje parfema na tržište.

Uredba ne poznaje ono: “Nisam znao što sve može značiti “proizvođač””.

Distributer

“Distributer” znači bilo koja fizička ili pravna osoba u lancu nabave, osim proizvođača ili uvoznika, koja čini kozmetički proizvod dostupnim na tržištu Zajednice.

Distributer je odgovorna osoba ako stavlja kozmetički proizvod na tržište pod svojim imenom ili robnim žigom.

Distributer je odgovorna osoba ako izmijeni proizvod već stavljen na tržište tako da to može utjecati na njegovu sukladnost s primjenjivim zahtjevima.


UREDBA (EZ) 1223/2009 / DEFINICIJE – ČL. 2 ST. E
UREDBA (EZ) 1223/2009 / Odgovorna osoba – čl. 4 st. 6

Što to znači?

Sve trgovce – i u veleprodaji i u maloprodaji – koji u svojim trgovinama nude vaš parfem, zakon naziva distributerima i svi su u istom položaju te nisu odgovorne osobe, osim ako ne izmjene kozmetički proizvod:

Prvo, ako od proizvođača kupite određenu količinu već gotovog parfema u bočicama, ali ih zapakirate u kutije koje ste dali dizajnirati da budu u skladu s vizualnim identitetom i znakovima vašeg brenda – vaše trgovačko društvo/obrt/ je odgovorna osoba, jer distribuira parfem pod svojim imenom i znakom.

Drugo, ako od proizvođača parfemske tekućine, ne kupite parfem u bočicama, već ga nabavite rinfuzno, u većoj količini, i namjeravate ga sami rastočiti u svoje bočice ili promijeniti bočice, događa se bitna izmjena, jer se parfemska tekućina izlaže uvjetima koje je potrebno kontrolirati, te prelazi u novu ambalažu pa je iznova potrebno utvrditi i kompatibilnost.

Izmjene se ne odnose samo na parfemsku tekućinu i spremnike (bočice), već obuhvaćaju i podatke/oznake na kutijama, s izuzetkom prevođenja oznaka sa stranog jezika.

Prijenos uloge odgovorne osobe

Nakon što je parfem u cijelosti povučen s tržišta, ili je rasprodan, odgovorna osoba dužna je čuvati svu dokumentaciju o parfemu 10 godina od stavljanja na tržište posljednje serije parfema.

Iako je Uredba (EZ) jasno definirala koga i kada smatra odgovornom osobom za stavljanje parfema na tržište, također je ostavila mogućost da poslovni subjekt čija odgovornost proizlazi iz pozicije ili uvoznika, ili proizvođača, ili distributera prenese odgovornost na drugi poslovni subjekt , odnosno imenuju je odgovornom osobom za svoj parfem.

Taj drugi poslovni subjekt, da bi postalo odgovorna osoba za stavljanje parfema na tržište, tu odgovornost mora prihvatiti u formi pisane izjave kojom prihvaća imenovanje, a s njime i odgovornost za usklađenost parfema s Uredbom.

Pojmovi

Važno je imati na umu da je za sve s koje će vaše trgovačko društvo/obrt kao investitor angažirati u proizvodnji svog parfema – uključujući i samog proizvođača parfema – preuzimanje uloge odgovorne osobe DODATNA USLUGA, koja se ne podrazumijeva i koja se plaća cijelo vrijeme dok je parfem na tržištu.

Odluka o tome hoćete li prenijeti svoju odgovornost na nekog drugog, i za to mu plaćati tijekom razdoblja dok je parfem u prodaji vezana je i uz procjenu sigurnosti, i uz procjenu isplativosti.

Proizvođač i model investicije koji ste odabrali, ali i količina proizvedenog parfema te razdoblje tijekom kojeg računate da će parfem provesti na tržištu prije nego što bude rasprodan, odredit će razinu potrebe da o usklađenosti vašeg parfema s propisima brine neko drugi, o čemu će biti riječi u sljedećim koracima.

Obaveze odgovorne osobe

Pojmovi

Obaveze odgovorne osobe navedene su u čl. 5, st. 1 – 4 Uredbe i uključuju:

 • Osiguravanje sukladnosti kozmetičkog proizvoda s člancima Uredbe (čl. 5, st.1)
 • Poduzimanje korektivnih mjera ako smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod nije usklađen (čl. 5, st. 2)
 • Obavještavanje nadležnih tijela ako proizvod nije siguran za zdravlje potrošača (čl. 5, st. 3)
 • Suradnju s nadležnim tijelima (čl. 5, st.4)

Sukladnost s Uredbom

Odgovorne osobe osiguravaju sukladnost s člancima 3., 8.,
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
člankom 19. stavcima
1., 2. i 5.
, te člancima 20., 21., 23. i 24.


UREDBA (EZ) 1223/2009 / čl. 5 st. 1

Sigurnost parfema

Kozmetički proizvod dostupan na tržištu mora biti siguran za
zdravlje ljudi kada se koristi u uobičajenim ili razumno predljvidljivim uvjetima uporabe
, uzimajući posebno u obzir sljedeće:

(a) prezentaciju, uključujući sukladnost s Direktivom
87/357/EEZ
;

(b) označivanje;

(c) upute za uporabu i odlaganje;

(d) bilo koje druge upute ili podatke koje osigurava odgovorna
osoba iz članka 4.

Navođenje upozorenja ne oslobađa osobe iz članaka 2. i 4. od
obveze ispunjavanja drugih zahtjeva ove Uredbe


UREDBA (EZ) 1223/2009 / čl. 3

Direktiva 87/357/EEZ propisuje da prezentacija proizvoda ne smije biti takva da navodi korisnika na na krivi način uporabe ili na način koji može štetiti njegovom zdravlju.

Pojmovi

Stavak (a) propisuje da je parfem siguran za korištenje ako je označen, a oznake su propisane čl. 19., iz čega proizlazi da neoznačen parfem i nepropisno označen parfem nije siguran.

Da bi bio siguran za korištenje, kozmetički proizvod treba sadržavati upute za upotrebu i odlaganje i bilo koje druge upute i podatke koje je dužna osigurati odgovorna osoba.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Oznake

  Funkcija oznaka. Sadržaj, mjesto i način navođenja te jezik, odnosno nazivlje oznaka. Navođenje sastojaka u parfemima. Obaveze distributera.

Sukladnost proizvodnje s dobrom proizvodnom praksom

 1. Proizvodnja kozmetičkih proizvoda mora biti sukladna s dobrom
  proizvodnom praksom radi postizanja ciljeva iz članka 1.
 1. Proizvodnja se smatra sukladnom s dobrom proizvodnom praksom
  ako se obavlja u skladu s odgovarajućim harmoniziranim normama čije
  su upute objavljene u Službenom listu Europske unije.

UREDBA (EZ) 1223/2009 / čl. 8
Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Kozmetika – dobra proizvođačka praksa (GMP)

  Norma HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa: struktura norme i područje primjene norme. Primjena ISO 22716 na brendove – klijente ugovornih proizvođača. GMP potvrda.

Izrada procjene sigurnosti parfema

Obaveza odgovorne osobe je dokazati da je parfem siguran i tako da prije njegova stavljanja na tržište izradi procjeni sigurnosti koje mora biti sastavljeno u u formi propisanoj Prilogom 1 Uredbe te uključivati sve podatke navedene u Prilogu .

Kako bi dokazala da kozmetički proizvod ispunjava odredbe
članka 3., odgovorna osoba prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na
tržište osigurava da je kozmetički proizvod podvrgnut procjeni sigurnosti na temelju odgovarajućih podataka i da je izvješće o sigurnosti
kozmetičkog proizvoda sastavljeno u skladu s Prilogom I.


UREDBA (EZ) 1223/2009 / čl. 10
Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Sastavljanje i čuvanje dokumentacije o parfemu u propisanom roku

Sadržaj dokumentacije o parfemu propisan je čl. 11 uredbe, a rok čuvanja dokumentacije od datuma kada je posljednja serija parfema stavljena na tržište.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Laboratorijske analize i testovi

Obaveza odgovorne osobe je osigurati da su svi testovi i analize parfema provedeni u ovlaštenim laboratorijim na području RH.

Dopusnice – ovlaštenja laboratorijima izdaje Ministarstvo zdravstva.

Uzorkovanje i analiza kozmetičkih proizvoda vrše se na pouzdan i
ponovljiv način.

 1. U odsutnosti primjenjivog zakonodavstva Zajednice, pouzdanost i
  ponovljivost se pretpostavljaju ako je upotrijebljena metoda u skladu s
  odgovarajućim harmoniziranim normama, čije su upute objavljene u
  Službenom listu Europske unije.

UREDBA (EZ) 1223/2009 / čl. 12
Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Obavješćivanje – notifikacija u CPNP portalu

Pojam “obavješćivanje” odnosi se na obavezu odgovorne osobe da prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište dostavi Europskoj komisiji podatke propisane u čl. 13 Uredbe.

U praksi se ta obaveza ispunjava notifikacijom parfema u CPNP portalu na mrežnim stranicama Europske komisije.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Poštivanje ograničenja udjela pojedinih sastojaka u parfemu

Poglavlje IV Ograničenja za pojedine tvari (čl. 14 – 17 ) navodi grupe reguliranih sastojaka koji su popisani u Prilozima II – V uredbe.

Čl. 14 određuje grupe tvari koje su regulirane kao zabranjene (Prilog II Uredbe), ograničene (Prilog III Uredbe) te nadzirane kao bojila i UV filtri (Prilog IV Uredbe) i konzervansi (Prilog V Uredbe).

Čl. 15 odnosi se na zabranjene sastojke popisane u Prilogu II, koje su prema kemijskoj REACH regulativi razvrstane kao CMR tvari (kancirogene, mutagene i reproduktivno toksične tvari).

Čl. 16 odnosi se na nanomaterijale.

Čl. 17 određuje uvjete pod kojima je u kozmetičkom proizvodu dopuštena prisutnost zabranjenih tvari u tragovima.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Sastojci – sigurnost i ograničenja

  Definicije: sastojak, tvar, smjesa. Sastojci u parfemu – grupe i status sastojaka Definicije: CMR sastojci, nanomaterijali. Iskazivanje pojedinih grupa sastojaka.

Podaci za potrošače

Poglavlje VI Podaci za potrošače odnosi se na označavanje (čl. 19), tvrdnje na proizvodima (čl. 20) i javnu dostupnost podataka (čl. 21).

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Podaci za potrošače

  Skupine podataka za potrošače: oznake, tvrdnje i javni podaci. Mjesto i način navođenja.

Obavješćivanja o ozbiljnim neželjenim posljedicama

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Poduzimanje korektivnih mjera pri mogućnosti da proizvod nije usklađen

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Obavještavanje nadležnih tijela ako proizvod nije siguran za zdravlje potrošača

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Suradnja s nadležnim tijelima

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Koliko traje odgovornost za parfem na tržištu?

Uloga odgovorne osobe za stavljanje na tržište u cijelosti prestaje 10 godina od stavljanja na tržište posljednje proizvodne serije parfema.

To znači da i u slučaju da ste na tržište stavili svoj parfem samo jednom, jer ste dali izraditi ili kupili samo jednu seriju parfema, bez obzira radi li se o maloj količini (koja se brzo rasprodala) ili o većoj količini, sve dok je parfeme na tržištu odgovorna osoba mora brinuti da je usklađen s kozmetičkom regulativom koja se učestalo mijenja te usklađivati oznake na parfemima u prodaji s važećim propisima, te nadzirati svoje distributere / distributivne kanale, kako bi mogla dokazati da ima mogućnost djelovati u slučaju pojave neželjenih posljedica pri korištenju parfema.