VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Odgovorna osoba

Tko je odgovoran za parfem na tržištu i zašto?

Što znači uloga odgovorne osobe za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište? Zašto se odgovornost automatski dodjeljuje proizvođaču i uvozniku, ali ne i distributeru? Kada je distributer odgovorna osoba?

Vodič kroz investiciju u parfem - odgovorna osoba

Uredba (EU) 1223/2009 definirala je odgovornost za kozmetičke proizvode na tržištu na način da nije potrebno zalaziti u poslovne / komercijalne ugovore raznih poslovnih subjekata duž proizvodnog lanca parfema.

Uvažavajući slobodu donošenja poslovnih odluka, zakonodavac je propisao da odgovornost za svaki kozmetički proizvod koji je stavljen na tržište ima poslovni subjekt u ulozi odgovorne osobe.

Funkcija odgovorne osobe automatski se dodjeljuje poslovnom subjektu u poslovanju kozmetičkim proizvodima kada stavi parfem na tržište, odnosno učini ga po prvi puta dostupnim na tržištu:

Odgovorna osoba je odgovorna za cjelokupan proizvodni lanac kozmetičkog proizvoda te usklađenost proizvoda i posljedice korištenja parfema kroz cjelokupno razdoblje tijekom kojeg je parfem dostupan na tržištu:

Detaljnije:
Vodič - Sigurno do svog parfema
  • Obaveze odgovornih osoba

    Obaveze odgovornih osoba u vezi s usklađenosti kozmetičkog proizvoda s odredbama Uredbe, poduzimanjem korektivnih mjera i suradnjom s nadležnim tijelima.

Tko je odgovorna osoba

Odgovornost za kozmetički proizvod se automatski dodjeljuje proizvođaču ili svakom uvozniku (svim poslovnim subjektima koji stavljaju na tržište kozmetički proizvod koji je proizveden izvan EU/u trećim zemljama).

Međutim, i proizvođač i uvoznik mogu svoju odgovornost prenijeti na drugi poslovni subjekt, koji to mora prihvatiti pisanom izjavom.

Za razliku od proizvođača i uvoznika, uloga odgovorne osobe ne dodjeljuje se automatski i distributeru, već se za njega propisuju posebni uvjeti pod kojima se smatra odgovornom osobom.

Detaljnije:
Vodič - Sigurno do svog parfema
  • Subjekti u poslovanju kozmetičkim proizvodima

    Što sve obuhvaća poslovanje kozmetičkim proizvodima i što sve spada u proizvodnju parfema. Kako je definiran proizvođač, kako uvoznik, a kako distributer.

1. Proizvođač

Automatska odgovornost proizvođača za kozmetički proizvod koji je proizveden u EU proizlazi iz definicije proizvođača, jer se o poslovnom subjektu koji stavlja na tržište parfem pod svojim imenom i znakom:

Važno za klijente ugovornih proizvođača parfema

Ugovorne obaveze koje poslovni subjekti ugovaraju između sebe ne treba pomiješati s funkcijom i obavezama odgovorne osobe, kako su propisani regulativom kozmetičkih proizvoda.

Ako za proizvodnju parfema ugovorno angažirate drugi poslovni subjekt, zato jer se taj poslovni subjekt bavi uslužnom proizvodnjom parfema, a zatim taj proizvod stavite na tržište pod svojim imenom i znakom – proizvođač ste vi.

To znači da u trenutku stavljanja parfema na tržište automatski preuzimate odgovornost i obaveze odgovorne osobe.

U poslovnom modelu ugovorne proizvodnje parfema, ugovorni proizvođač ima odgovornost prema klijentu – naručitelju proizvodnje, a vezano uz ispunjenje ugovorenih obaveza.

Budući da se uloga odgovorne osobe automatski dodjeljuje onom poslovnom subjektu koji u okviru svoje djelatnosti stavlja parfem na tržište, ugovorni proizvođač je odgovorna osoba jedino ako je s klijentom ugovorio i da preuzima ulogu odgovorne osobe, o čemu (u skladu s čl. 4 st. 3 Uredbe) mora postojati njegova pisana izjava.

2. Uvoznik

Ako ugovarate proizvodnju svog parfema izvan EU, ili ako izvan EU nabavljate parfem koji nije proizveden u EU, tada taj parfem morate uvesti, odnosno biti uvoznik. Kada uvezeni parfem stavite na tržište, automatski vam se dodjeljuje i odgovornost za taj parfem:

Prijenos odgovornosti s proizvođača ili uvoznika na drugi poslovni subjekt

Uredbom (EZ)1223/2009 o kozmetičkim proizvodima dopuštena je mogućost da poslovni subjekt čija odgovornost za kozmetički proizvod proizlazi iz pozicije ili uvoznika, ili proizvođača prenese tu odgovornost na drugi poslovni subjekt.

Taj drugi poslovni subjekt, da bi postao odgovorna osoba za stavljanje parfema na tržište, mora u formi pisane izjave prihvatiti imenovanje odgovornom osobom.

Važno je imati na umu da je prihvaćanje prijenosa odgovornosti poslovna usluga, koja se ne podrazumijeva i koja se zato u praksi i dodatno plaća.

Odluka o tome hoćete li prenijeti svoju odgovornost na nekog drugog, i za to mu plaćati tijekom razdoblja dok je parfem u prodaji vezana je i uz procjenu sigurnosti, i uz procjenu isplativosti.

Proizvođač i model investicije koji ste odabrali, ali i količina proizvedenog parfema te razdoblje tijekom kojeg računate da će parfem provesti na tržištu prije nego što bude rasprodan, odredit će razinu potrebe da o usklađenosti vašeg parfema s propisima brine neko drugi, o čemu će biti riječi u sljedećim koracima.

3. Kada se distributer smatra odgovornom osobom za kozmetički proizvod

Uloga odgovorne osobe se distributeru ne dodjeljuje automatski, kao što se dodijeljuje proizvođaču ili svim uvoznicima, stoga se ne treba niti podrazumijevati:

Da bi se distributer smatrao odgovornom osobom za kozmetički proizvod mora biti ispunjen bar jedan od dva uvjeta:

3.1 Stavljanje parfema na tržište pod svojim imenom i znakom

I distributeri mogu na tržište staviti proizvod (ili seriju proizvoda) pod svojim imenom i znakom/robnom markom.

No, u tom slučaju (jednako kao i klijenti ugovornih proizvođača) automatski preuzimaju i obaveze odgovorne osobe za kozmetičke proizvode koje su na taj način stavili na tržište.

3.2 Bitne izmjene proizvoda koji je već stavljen na tržište

Primjerice, bitna izmjena koja se može odraziti na sukladnost parfema koji je već stavljen na tržište događa se ako poslovni subjekt u ulozi distributera mijenja spremnike (bočice) gotovog proizvoda, jer se u tim slučajevima sadržaj kozmetičkog proizvoda izaže okolišnim uvjetima i prelazi u novu ambalažu.

Bitne izmjene se ne odnose samo na sadržaj i spremnike/ambalažu kozmetičkog proizvoda, već obuhvaćaju i podatke o kozmetičkom proizvodu:

Distributer postaje odgovoran za kozmetički proizvod ako izmijeni podatke o proizvodu, a ne radi se o prevođenju podataka sa stranog jezika.