VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Obaveze distributera

Što je distributer obavezan osigurati za proizvode koje čini dostupnima na tržištu?

Obaveza svih distributera je provjera oznaka prije nego što kozmetički proizvod učine dostupnim u sklopu svojih poslovnih aktivnosti, osiguravanje uvjeta za očuvanje sukladnosti kozmetičkog proizvoda i identifikacija poslovnih subjekata u svom lancu nabave.

Za razliku od obaveza odgovorne osobe (čl. 5 Uredbe), koje se odnose jednako na sve primjerke kozmetičkog proizvoda koji su stavljeni na tržište, i to tijekom njihove dostupnosti na tržištu te nakon što proizvod prestane biti dostupan, obaveze distributera – ako ujedno nije i odgovorna osoba za parfem koji distribuira – ograničene su na provjeru i osiguravanje sukladnosti proizvoda koje sami čine dostupnima u sklopu svojih poslovnih aktivnosti (čl. 6) te na identifikaciju u lancu nabave (čl. 7).

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Subjekti u poslovanju kozmetičkim proizvodima

  Što sve obuhvaća poslovanje kozmetičkim proizvodima i što sve spada u proizvodnju parfema. Kako je definiran proizvođač, kako uvoznik, a kako distributer.

 • Odgovorna osoba

  Što znači uloga odgovorne osobe za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište? Zašto se odgovornost automatski dodjeljuje proizvođaču i uvozniku, ali ne i distributeru? Kada je distributer odgovorna osoba?

Obaveze svih distributera uključuju:

1. Provjera oznaka na proizvodu (deklaracije)

Prije nego što učini proizvod dostupnim, distributer je dužan:

1. Provjeriti jesu li na svim primjercima proizvoda na sukladan način navedeni sljedeći podaci:

 • ime ili registrirano ime i adresa odgovorne osobe
 • serijski broj proizvodnje ili referentni broj za identifikaciju kozmetičkog proizvoda
 • popis sastojaka
  U slučaju da se radi o predpakiranim proizvodima ili o malenim proizvodima za koje je iz praktičnih razloga nemoguće navesti popis sastojaka na
  naljepnici, markici, traci, kartici ili priloženom listiću, distributer je dužan osigurati da ti podaci budu navedeni na obavijesti u neposrednoj blizini posude u kojoj je predmetni kozmetički proizvod izložen za prodaju.

2. Provjeriti jesu li sljedeći podaci navedeni na proizvodu na hrvatskome jeziku:

 • masa ili obujam sadržaja kozmetičkog proizvoda u trenutku pakiranja,
 • najkraći rok trajanja,
 • posebne mjere opreza koje je potrebno poštovati prilikom uporabe proizvoda,
 • funkcija kozmetičkog proizvoda, osim ako to nije jasno iz njegova izgleda.

3. Utvrditi da nije istekao najkraći rok trajanja, u skladu s podacima na proizvodu.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Oznake na kozmetičkom proizvodu

  Sadržaj, mjesto i način navođenja pojedinih oznaka te njihov jezik, odnosno nazivlje. Navođenje sastojaka u parfemima.

Parfemski pojmovi
više:
 • Deklaracija

  Deklaracija ili obavijest o proizvodu je skup podataka namijenjenih korisnicima proizvoda (potrošačima), a koji moraju biti navedeni na svakom pojedinom primjerku proizvoda koji se nalazi na tržištu. Kozmetički proizvod na kojem nisu navedeni propisani i/ili točni podaci nije siguran i smatra se nesukladnim, odnosno zdravstveno neispravnim.

  obaveza isticanja, sukladnost i sadržaj deklaracije, odgovornost za deklaraciju

2. Poduzimanje korektivnih mjera za sprječavanje dostupnosti nesukladnih proizvoda

3. Osiguravanje prikladnih uvjeta prijevoza i skladištenja proizvoda

4. Suradnja s nadležnim tijelima

5. Identifikacija u lancu nabave

 • Dodajte naslov 20240125 103841 0000

  Obaveze odgovornih osoba

 • Podaci za potrošače

  png 20230803 003249 0000