VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Propisi u proizvodnji parfema

Dvije povezane EU regulative koje uređuju cjelokupni lanac proizvodnje parfema – EU REACH/CLP regulativa i regulativa kozmetičkih proizvoda.

Proizvodni lanac kozmetičkih proizvoda – od sirovina (materijala) preko međuproizvoda (sastojaka ili komponenti) do gotovog proizvoda (parfema) – uređuju dvije povezane skupine propisa, koji se odnose na:

 • 1. Kemikalije
  Propisi o kemikalijama primjenjuju se na poslovne subjekte koji proizvode sirovine (materijale) i međuproizvode (komponente/sastojke).

  Potrošači/korisnici parfema ne dolaze u izravan kontakt sa sirovinama/materijalima iz kojih je proizveden miris parfema, a niti sa samim mirisom kao komponentom (sastojkom) kozmetičkog proizvoda.
  Materijali iz kojih je proizveden miris, kako i sam miris, dolaze do krajnjih korisnika u razrijeđenom i otopljenom obliku, unutar gotovog kozmetičkog proizvoda/parfema.
 • 2. Gotove kozmetičke proizvode
  Propisi o kozmetičkim proizvodima primjenjuju se na sve proizvođače kozmetičkih proizvoda, uključujući i parfeme.

Obje regulative povezuje isti cilj – osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja ljudi, a dijele i ključne elemente vezani uz upravljanje rizicima:

 • sustavi utvrđenih dobrih proizvođačkih praksi
 • sustavi evaluacije/procjene sigurnosti
 • kontrola sljedivosti
 • jasno propisana odgovornost za sirovine, odnosno za gotove proizvode
 • centralizirana registracija pri nadležnom EU tijelu.
 • cjelovit sustav označavanja proizvoda i obavješćivanja o rizicima i neželjenim posljedicama
 • nadzor nad tržištem
Pregled propisa:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Korisni linkovi
  Skupine propisa i stručne smjernice o kozmetičkim proizvodimaod proizvodnje do prodaje.
 • Uvid u sektor proizvodnje parfema
  Sektor proizvodnje parfema: grupe laboratorija i proizvođača koji sudjeluju u proizvodnom lancu parfema, s obzirom na njihovu primarnu djelatnost.

1. Propisi o kemikalijama – EU REACH/CLP regulativa

Poslovni subjekti/proizvođači mirisnih materijala (sirovina) i/ili kreiranih mirisa (međuproizvoda) registrirani su kao proizvođači kemijskih tvari i smjesa i spadaju u nadležnost EU REACH/CLP regulative.

EU REACH/CLP regulativa se u lancu proizvodnje parfema primjenjuje do razine proizvođača kozmetičkog proizvoda/parfema, ali ne i na njega u odnosu na potrošače.
Za propise o kemikalijama nadležna je Europska agencija za kemikalije ECHA / European Chemical Agency, a propisi kojim se regulira proizvodnja i promet kemikalija zajednički se nazivaju REACH/CLP regulativa.

Više:
Parfemski pojmovi
 • EU REACH/CLP regulativa
  EU REACH/CLP regulativa je skupina propisa koji se odnose na kemikalije, a kojima se na području EU uređuje njihova proizvodnja, registracija, evaluacija i ograničavanje te njihovo razvrstavanje, označavanje i pakiranje. Za propise o kemikalijama i upravljanje rizicima od kemikalija nadležna je ECHA, European Chemical Agency / Europska agencija za kemikalije.

2. Propisi o kozmetičkim proizvodima – EU regulativa kozmetičkih proizvoda

Budući da se EU REACH/CLP regulativa primjenjuje do razine proizvođača kozmetičkog proizvoda, relevantne odredbe upravljanja rizicima od kemikalija za krajnje korisnike – potrošače dalje se provode s obzirom na sigurnost kemikalija u gotovom kozmetičkom proizvodu, a s obzirom na njegovu namjenu i uobičajeni način korištenja.

Proizvodnju i stavljanje na tržište gotovih kozmetičkih proizvoda od 1976. godine uređuje EU regulativa kozmetičkih proizvoda.

Više:
Parfemski pojmovi
 • EU regulativa kozmetičkih proizvoda
  EU regulativa kozmetičkih proizvoda je skup EU propisa i provedbenih odluka kojima se cjelovito uređuje sigurnost i dostupnost kozmetičkih proizvoda na zajedničkom EU tržištu, a izravno se primjenjuje u svim zemljama članicama. Povijest EU regulative kozmetičkih proizvoda i utjecaj na tržišta izvan EU.

Temeljni propis koji se izravno primjenjuje na sve kozmetičke proizvode na zajedničkom EU tržištu je Uredba (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima. Uz temeljni tekst s prilozima, Uredba obuhvaća niz izmjena i dopuna te provedbenih propisa, donesenih u formi zasebnih uredbi, koje se također izravno primjenjuju u svim zemljama članicama..

Za primjenu Uredbe (EZ) 1223/2009 na zajedničkom tržištu EU nadležna je Europska komisija, dok zemlje članice osiguravaju provedbu Uredbe na svojim područjima.

Filozofija EU regulative kozmetičkih proizvoda je da bi svi proizvodi koji ispunjavaju zahtjeve trebali imati jednak i neposredan pristup tržištu i trebali bi moći slobodno cirkulirati diljem Europske unije.

Ključno načelo regulative kozmetičkih proizvoda je da je poslovni subjekt koji stavlja kozmetički proizvod na tržište odgovoan za taj proizvod, podnosno da je njegova je dužnost osigurati da kozmetički proizvod ispunjava sve zahtjeve vezano uz sve faze razvoja kozmetičkog proizvoda, od izbora sastojaka do stavljanja proizvoda na tržište.

Uredba predviđa i administrativnu suradnju među državama članicama u zajedničkim pitanjima koja su važna za tržišta pojedinih članica.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Uredba (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima
  Sve odredbe Uredbe (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima donesene su u odnosu na sigurnost kozmetičkih proizvoda koji su dostupni krajnjim korisnicima – potrošačima. Za provedbu EU regulative nadležna je Europska komisija, odnosno države članice na svom području.
Pregledaj sve pojmove
Vodič – sigurno do svog parfema
Korisni linkovi – propisi i smjernice