VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Propisi u proizvodnji parfema

Dvije povezane EU regulative koje uređuju cjelokupni lanac proizvodnje parfema – EU REACH/CLP regulativa i regulativa kozmetičkih proizvoda.

Potrošači/korisnici parfema ne dolaze u izravan kontakt sa sirovinama/materijalima iz kojih je proizveden miris parfema, a niti sa samim mirisom kao komponentom (sastojkom) parfema.
Materijali iz kojih je proizveden miris, kako i sam miris, nalaze se u gotovom kozmetičkom proizvodu (parfemu) u razrijeđenom i otopljenom obliku, pomiješani su ostalim sastojcima.

Proizvodni lanac kozmetičkih proizvoda – od sirovina (materijala) preko međuproizvoda (sastojaka) do gotovog proizvoda (parfema) – uređuju dvije povezane skupine propisa, koji reguliraju:

 • 1. Sirovine (materijale) i međuproizvode
  Na sve poslovne subjekte koji proizvode sirovine i međuproizvode primjenjuju se propisi o kemikalijama, odnosno EU CLP/REACH regulativa..
 • 2. Gotove kozmetičke proizvode
  Regulativa kozmetičkih proizvoda primjenjuje se na sve proizvođače kozmetičkih proizvoda, uključujući i parfeme.

Obje regulative povezuje isti cilj – osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja ljudi, a dijele i ključne elemente vezani uz upravljanje rizicima:

 • sustavi utvrđenih dobrih proizvođačkih praksi
 • sustavi evaluacije/procjene sigurnosti
 • kontrola sljedivosti
 • jasno propisana odgovornost za sirovine, odnosno za gotove proizvode
 • centralizirana registracija pri nadležnom EU tijelu.
 • cjelovit sustav označavanja proizvoda i obavješćivanja o rizicima i neželjenim posljedicama
 • nadzor nad tržištem
Detaljnije:
Vodič - Sigurno do svog parfema
 • Uvid u sektor proizvodnje parfema

  Sektor proizvodnje parfema: grupe proizvođača parfema, s obzirom na njihovu primarnu djelatnost. Modeli uslužne (ugovorne) proizvodnje parfema.

 • Pregled propisa o kozmetičkim proizvodima

  EU i hrvatski propisi o kemikalijama, kozmetičkim proizvodima, tržištu, potrošačima i trgovini.

1. Propisi o kemikalijama – EU REACH/CLP regulativa

Poslovni subjekti/proizvođači mirisnih materijala (sirovina) i/ili kreiranih mirisa (međuproizvoda) registrirani su kao proizvođači kemijskih tvari i smjesa i spadaju u nadležnost EU REACH/CLP regulative.

EU REACH/CLP regulativa se u lancu proizvodnje parfema primjenjuje do razine proizvođača kozmetičkog proizvoda/parfema, ali ne i na njega u odnosu na potrošače.
Za propise o kemikalijama nadležna je Europska agencija za kemikalije ECHA / European Chemical Agency.

Detaljnije:
Parfemski pojmovi
 • EU REACH/CLP regulativa

  EU REACH/CLP regulativa je skupina propisa koji se odnose na kemikalije, a kojima se na području EU uređuje njihova proizvodnja, registracija, evaluacija i ograničavanje te njihovo razvrstavanje, označavanje i pakiranje.

2. Propisi o kozmetičkim proizvodima – EU regulativa kozmetičkih proizvoda

Budući da se EU REACH/CLP regulativa primjenjuje do razine proizvođača kozmetičkog proizvoda, relevantne odredbe upravljanja rizicima od kemikalija za krajnje korisnike – potrošače dalje se provode u okviru regulative kozmetičkih proizvoda, a s obzirom na namjenu i uobičajeni način korištenja kozmetičkog proizvoda.

Detaljnije:
Parfemski pojmovi
 • EU regulativa kozmetičkih proizvoda

  EU regulativa kozmetičkih proizvoda je skup EU propisa i provedbenih odluka kojima se cjelovito uređuje sigurnost i dostupnost kozmetičkih proizvoda na zajedničkom EU tržištu, a izravno se primjenjuje u svim zemljama članicama.

Temeljni propis koji se izravno primjenjuje na sve kozmetičke proizvode na zajedničkom EU tržištu je Uredba (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.
Uz temeljni tekst s prilozima, Uredba obuhvaća niz izmjena i dopuna te provedbenih propisa, donesenih u formi zasebnih uredbi, koje se također izravno primjenjuju u svim zemljama članicama.