VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Javni podaci o parfemu

Što su javni podaci i čemu služe?

Skupine podataka koji moraju biti lako dostupni javnosti, iako se nalaze unutar poslovno zaštićene dokumentacije o kozmetičkom proizvodu i njihova uloga.

Vodič kroz investiciju u parfem - javni podaci za potrošače

Javni podaci služe za provjeru tvrdnji kojima se predstavlja kozmetički proizvod.

Javni podaci su podaci koji ne mogu biti proglašeni poslovnom tajnom, a na njih ima pravo bilo tko, pod uvjetom da ih zatraži.

Dio javnih podataka propisao je zakonodavac za sve jednako, dok ostale javne podatke određuju sami poslovni subjekti, u skladu sa zahtjevima za opravdanje tvrdnji s kojima nastupaju na tržištu.

Budući da sigurnost i isplativost investicije izravno ovisi o procjeni je li ono što proizvođač parfema tvrdi usklađeno s propisima, vjerodostojno, utemeljeno i dokazivo, pošteno i pravedno, javni podaci omogućavaju klijentima da već tijekom planiranja donesu utemeljenu procjenu sigurnosti i isplativosti investicije.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Tvrdnje o parfemu

  Definicija tvrdnje o kozmetičkom proizvodu i posebna uredba koja uređuje kriterije za opravdanje tvrdnji. 6 zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji o parfemu: poštivanje zakonodavstva, vjerodostojnost, dokazna građa, poštenje, pravednost i donošenje informiranih odluka. Primjeri poslovnih praksi s hrvatskog tržišta.

 • Dodane vrijednosti parfema

  Dodane vrijednosti privlače kupce, pozicioniraju parfem u odnosu na parfeme drugih brendova i opravdavaju njegovu cijenu. Četiri temeljne dodane vrijednosti svakog parfema.

1. Propisani javni podaci

1.1. Kvalitativni podaci o sastavu

Kvalitativni sastav je popis svih sastojaka/tvari u kozmetičkom proizvodu, a dobiva se laboratorijskom analizom te ne uključuje podatke o udjelima pojedinih tvari u ukupnom volumenu parfema.

I u slučaju parfema i aromatskih spojeva, zakonodavac je zauzeo stav da sam kvalitativni parfema ne otkriva parfemsku formulu te se na njega ne može primijeniti institut poslovne tajne:

1. Sastav parfemske smjese/sadržaj formule je zaštićen u članku 19 Uredbe na način da je zakonodavac, propisujući oznaku “Sastojci” omogućio da se parfemska smjesa prikaže kao jedan sastojak, ako mu je to u poslovnom interesu, odnosno da otkrije onoliko materijala koliko mu je u poslovnom interesu.

2. Utvrđeno je da podaci o udjelima pojedinih kemijskih spojeva (kvantitativni sastav) nisu javni.

3. Kvalitativni sastav parfema govori koje su kemijski spojevi prisutni u parfemskoj tekućini, ali ne i iz kojih su (sve) materijala ti spojevi/sastojci pristigli.

1.2. Ime i broj šifre spoja i identitet dobavljača

Normirajući oznake, a u sklopu toga i sadržaj oznake “Sastojci“, zakonodavac je odredio da proizvođači parfema nisu dužni otkriti materijale (sirovine) iz kojih je proizveden miris parfema, već svi materijali u parfemskoj smjesi mogu biti iskazani pod jedinstvenim nazivom “parfem”, ako vlasnik formule na taj način želi zaštititi svoje poslovne interese.

Posebno kada se radi o parfemima i aromatskim spojevima, zakonodavac je propisao da je odgovorna osoba dužna otkriti osnovne identifikacijske podatke o sastojku koji je iskazan kao “parfem”, odnosno “aroma”.

“Identitet dobavljača” odnosi se ili na laboratorij koji je proizveo parfemsku smjesu, odnosno miris parfema., ili na posrednika putem kojeg je miris / sastojak za proizvodnju nabavljen.

Šifra sastojka se u slučaju mirisa (“parfema”/”arome”) odnosi na jedinstveni identifikacijski (referentni) broj, koji je dodijelio proizvođač sastojka prilikom njegove proizvodnje, a kojim se dokazuje sljedivost niz proizvodni lanac.

Ako je proizvođač parfemske tekućine (parfema) ujedno i proizvođač mirisa – kao dobavljača će navesti svoj laboratorij i proizvodnu oznaku koju je dodijelio sam, tijekom proizvodnje tog sastojka.

Ako je proizvođač parfema nije proizveo i miris, nego je parfemsku smjesu nabavio od drugog laboratorija, tada je dužan dostaviti javne podatke o tom laboratoriju, također skupa s proizvodnom oznakom pomoću koje se nabavljena parfemska smjesa može jedinstveno identificirati pri proizvođaču.

2. Ostali javni podaci

Osim u slučaju da onaj tko nabavlja miris (sastojak parfema) s vlasnikom formule/ laboratorijem ugovorio drugačije, podaci o materijalima iz kojih je proizveden miris parfema zaštićeni su poslovnom tajnom vlasnika parfemske formule i u pravilu nisu javno dostupni.

Međutim, vlasnik formule će sam objaviti koje je podatke o materijalima spreman otkriti, tako što će podaci o materijalima biti navedeni u u ponudi proizvođača mirisa, ili parfema, te će u sklopu proizvodne dokumentacije dostaviti i dokumentaciju o materijalima, koja je u tom slučaju javna.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Dokumentacija parfema

  Cjeline i sadržaj dokumentacije o parfemu. Upravljanje dokumentacijom od nastanka do pohrane sukladno normi ISO 22716. Rokovi čuvanja.

Primjer

 • Screenshot sa službenih stranica hrvatskog proizvođača koji se bavi ugovornom proizvodnjom parfema koji su na hrvatskom tržištu bili opsežno reklamirani tvrdnjama o visokoj koncentraciji mirisa u parfemu te dodatnim testiranjima, 2020. – 2021:
Polish 20230809 123135709

Izjava namijenjena (njegovim) klijentima/brendovima: “Naravno, potrošačima su uvijek dostupne sve relevantne informacije o proizvodu koje su sastavni dio deklaracije je školski primjer nepoznavanja kozmetičke regulative i obaveza odgovorne osobe, jer se odnosi upravo na razliku između oznaka i tvrdnji.
Izravnu poslovnu i reputacijsku štetu pretrpio je brend, koji je bez provjere i bez dokaza prenosio tvrdnje ugovornog proizvođača o svom parfemu, a onda odbio dostaviti javne podatke iz dokumentacije koja je “strogo čuvana poslovna tajna” vezano uz dokaze za za tvrdnje pomoću kojih je reklamirao i prodavao parfem. Vidi: Tvrdnje – kriteriji: Dokazna građa.
Parfemski pojmovi
više:
 • Formula (formulacija)

  Formula/formulacija je precizan tehnički zapis namijenjen proizvodnji komponenti/sastojaka proizvoda, ili gotovog proizvoda, a sadrži precizne podatke o udjelima i koncentracijama svih pojedinih sirovina/materijala.

  mirisna i parfemska formula, zaštita sadržaja formule, licenca, okvirna formulacija gotovog kozmetičkog proizvoda

Zakonodavac je onome tko stavlja parfem na tržište ostavio i punu slobodu u odlučivanju što će, kako i kojim putem tvrditi svojim potrošačima, ali je tu slobodu i ograničio na način da za sve što tvrdite trebate imati dokaz, te da tvrdnje ne smiju ići na štetu potrošača.

Nazivi propisanih kriterija sadrže opće vrijednosti koje svaki potrošač razumije i uz njih veže nizove važnih osobnih iskustava: “poštovanje zakonodavstva”, “vjerodostojnost”, “dokazna građa”, “poštenje”, “pravednost”, “donošenje informiranih odluka”.

Kada se radi o dodanoj vrijednosti koju tržišno predstavlja ime brenda – tvrdnje o parfemu mogu djelovati kao bumerang:

Kada brend odbije dokazati tvrdnje o svom proizvodu javnim podacima, ili ih ne možete ih dokazati, iznevjereni potrošač može naziv kriterija po kojem je tvrdnja nedopuštena pretvoriti u njihovu negaciju te ocijeniti da se rado o nevjerodostojnom brendu, koji reklamira bez dokaza, na nepošten i/ili nepravedan način.

 • Vodič kroz investiciju u parfem - tvrdnje za potrošače

  Tvrdnje o parfemu

 • Dokumentacija parfema

  1 20230805 191545 0000