VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Javni podaci o parfemu

Što su javni podaci i čemu služe?

Skupine podataka koje imaju status javnih podataka koji moraju biti lako dostupni javnosti, iako se nalaze unutar poslovno zaštićene komunikacije i njihova uloga.

Javni podaci služe potrošačima kako bi mogli provjeriti tvrdnje o parfemu na tržištu, no oni služe i bredovima, koji su krajnji korisnici prije nego što parfem izađe na tržište.

Budući da sigurnost i isplativost vaše investicije izravno ovisi o vašoj procjeni je li ono što vam proizvođač parfema tvrdi usklađeno s propisima, vjerodostojno, utemeljeno i dokazivo, pošteno i pravedno, javni podaci omogućavaju vam da već tijekom planiranja svoje investicije donesete utemeljenu procjenu sigurnosti i isplativosti.

Javni podaci su podaci koji ne mogu biti proglašeni poslovnom tajnom, a na njih ima pravo bilo tko, pod uvjetom da ih zatraži.

Dio javnih podataka propisao je zakonodavac za sve jednako, dok ostale javne podatke određuju sami poslovni subjekti, u skladu sa zahtjevima za opravdanje tvrdnji s kojima nastupaju na tržištu.

1. Propisani javni podaci

Ne dovodeći u pitanje zaštitu, posebno poslovnih tajni i prava intelektualnog vlasništva, odgovorna osoba osigurava da su kvalitativni i kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda i, u slučaju parfema i aromatskih spojeva, ime i broj šifre spoja i identitet dobavljača, te postojeći podaci o neželjenim učincima i ozbiljnim neželjenim učincima koji su posljedica uporabe kozmetičkog proizvoda, lako dostupni javnosti putem bilo kojeg primjerenog sredstva.
Kvantitativni podaci o sastavu kozmetičkog proizvoda koji moraju biti javno dostupni ograničeni su na opasne tvari u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 21

1.1. Kvalitativni podaci o sastavu parfema

Kvalitativni sastav je popis svih sastojaka/tvari, koji čine parfem, a dobiva se laboratorijskom analizom, te ne uključuje podatke o udjelima pojedinih tvari u ukupnom volumenu parfema.

I u slučaju parfema i aromatskih spojeva, zakonodavac je zauzeo stav da sam kvalitativni parfema ne otkriva parfemsku formulu te se na njega ne može primijeniti institut poslovne tajne iz tri razloga:

1. Utvrđeno je da podaci o udjelima pojedinih kemijskih spojeva (kvantitativni sastav) nisu javni.

2. Kvalitativni sastav parfema govori koje su kemijski spojevi prisutni u parfemskoj tekućini, ali ne i iz kojih su (sve) materijala ti spojevi/sastojci pristigli.

3. Sastav parfemske smjese/sadržaj formule je zaštićen u članku 19 Uredbe na način da je zakonodavac, propisujući oznaku “Sastojci” omogućio da se parfemska smjesa prikaže kao jedan sastojak, ako mu je to u poslovnom interesu, odnosno da otkrije onoliko materijala koliko mu je u poslovnom interesu.

1.2. Ime i broj šifre spoja i identitet dobavljača

Normirajući oznake, a u sklopu toga i sadržaj oznake “Sastojci“, zakonodavac je odredio da proizvođači parfema nisu dužni otkriti materijale (sirovine) iz kojih je proizveden miris parfema, već svi materijali u parfemskoj smjesi mogu biti iskazani pod jedinstvenim nazivom “parfem”, ako vlasnik formule na taj način želi zaštititi svoje poslovne interese.

Posebno kada se radi o parfemima i aromatskim spojevima, zakonodavac je propisao da je odgovorna osoba dužna otkriti osnovne identifikacijske podatke o sastojku koji je iskazan kao “parfem”, odnosno “aroma”.

“Identitet dobavljača” odnosi se ili na laboratorij koji je proizveo parfemsku smjesu, odnosno miris parfema., ili na posrednika putem kojeg je miris / sastojak za proizvodnju nabavljen.
Šifra sastojka se u slučaju mirisa (“parfema”/”arome”) odnosi na jedinstveni identifikacijski (referentni) broj, koji je dodijelio proizvođač sastojka, prilikom njegove proizvodnje, a kojim se dokazuje sljedivost niz proizvodni lanac.

Ako je proizvođač parfemske tekućine (parfema) ujedno i proizvođač mirisa – kao dobavljača će navesti svoj laboratorij i proizvodnu oznaku koju je dodijelio sam , tijekom proizvodnje tog sastojka.

Ako je proizvođač parfema nije proizveo i miris, nego je parfemsku smjesu nabavio od drugog laboratorija, tada je dužan dostaviti javne podatke o tom laboratoriju, također skupa s proizvodnom oznakom pomoću koje se nabavljena parfemska smjesa može jedinstveno identificirati pri proizvođaču.

2. Ostali javni podaci

Zakonodavac je onome tko stavlja parfem na tržište ostavio i punu slobodu u odlucivanju što će, kako i kojim putem tvrditi svojim potrošačima, ali je tu slobodu i ograničio na način da za sve što tvrdite trebate imati dokaz, te da tvrdnje ne smiju ići na štetu potrošača.

Kao što je objašnjeno u koraku Što je parfem i njegove dodane vrijednosti? , o parfemu koji stavljate na tržište svojim kupcima ne morate tvrditi ništa, već na tržište možete staviti samo propisno označen parfem.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
  • Dodane vrijednosti parfema
    Dodane vrijednosti privlače kupce, pozicioniraju parfem u odnosu na parfeme drugih brendova i opravdavaju njegovu cijenu. Četiri temeljne dodane vrijednosti svakog parfema.
  • Tvrdnje o parfemu
    Definicija tvrdnje i poseban propis koji ih uređuje. 6 zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji o parfemu. Primjeri poslovnih praksi s hrvatskog tržišta.

Osim u slučaju da onaj tko nabavlja miris (sastojak parfema) s vlasnikom formule/ laboratorijem ugovorio drugačije, podaci koji se odnose na materijale iz kojih je proizveden miris parfema su zaštićeni poslovnom tajnom vlasnika parfemske formule i u pravilu nisu dostupni klijentima ugovornih proizvođača, osim ako ne ugovore drugačije.

Zato, ako se odlučujete proizvesti ili kupiti parfem s prirodnim materijalima, poput, primjerice, prirodne sandalovine, prirodne vanilije ili irisa, ili nekim od prirodnih materijala dobivenih iz različitih podvrsta ruža ili jasmina, tada morate ugovoriti otkrivanje podatka o materijalu.

Na temelju podataka o materijalima koje je ponuda proizvođača mirisa, ili proizvođača parfema učinila javnima, na vama je, kako biste zaštitili svoju investiciju, da ugovorite i preuzimanje dokumentacije o materijalima u vašem parfemu.

Nazivi propisanih kriterija sadrže opće vrijednosti koje svaki potrošač razumije i uz njih veže nizove važnih osobnih iskustava: “poštovanje zakonodavstva”, “vjerodostojnost”, “dokazna građa”, “poštenje”, “pravednost”, “donošenje informiranih odluka”, a kupcima je omogućena provjera.

Kada se radi o dodanoj vrijednosti koju tržišno predstavlja ime vašeg brenda – tvrdnje o parfemu s kojima ste nastupili na tržištu, putem bilo kojeg sredstva, mogu djelovati kao bumerang:

Ako odbijete dokazati tvrdnje javnim podacima, ne možete ih dokazati ili dokazi upućuju na suprotno od onog što tvrdite, iznevjereni potrošač kojeg ste suočili s nedopuštenom tvrdnjom može naziv kriterija po kojem je tvrdnja nedopuštena pretvoriti u negaciju pa vaše trgovačko društvo ili brend bilo kojim putem javno nazvati brendom koji je na tržište stavio parfem koji nije usklađen s propisima, ili je nevjerodostojan, reklamiran bez dokaza, na nepošten i/ili nepravedan način.

Zato je bitno razumjeti kriterije koji vrijede za tvrdnje o parfemima i kako za provjeru tvrdnji koristiti javne podatke, kako biste to, osim u odnosu prema vašim kupcima, mogli primijeniti i kao investitor koji štiti isplativost svoje investicije, ali i ugled svog brenda.

Primjer poslovne prakse ugovornog proizvođača

Polish 20230809 123135709
Screenshot sa službenih stranica hrvatskog proizvođača koji se bavi ugovornom proizvodnjom parfema koji su na hrvatskom tržištu bili opsežno reklamirani tvrdnjama o visokoj koncentraciji mirisa u parfemu te dodatnim testiranjima, 2020. – 2021.

Izjava namijenjena (njegovim) klijentima/brendovima: “Naravno, potrošačima su uvijek dostupne sve relevantne informacije o proizvodu koje su sastavni dio deklaracije je školski primjer nepoznavanja kozmetičke regulative i obaveza odgovorne osobe, jer se odnosi upravo na razliku između oznaka i tvrdnji.
Izravnu poslovnu i reputacijsku štetu pretrpio je brend, koji je bez provjere i bez dokaza prenosio tvrdnje ugovornog proizvođača o svom parfemu, a onda odbio dostaviti javne podatke iz dokumentacije koja je “strogo čuvana poslovna tajna” vezano uz dokaze za za tvrdnje pomoću kojih je reklamirao i prodavao parfem. Vidi: Tvrdnje – kriteriji: Dokazna građa.
Pregledaj sve pojmove
Vodič – sigurno do svog parfema
Korisni linkovi – propisi i smjernice