VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Ugovaranje usluga u proizvodnji parfema

Koja pravila vrijede za sve ugovore o svim uslugama u proizvodnji parfema?

Što sve ugovarate. Osnovno načelo za sklapanje svih ugovora u proizvodnji parfema te dužnosti ugovornih strana.

Norma ISO 2271 daje i smjernice za obaveze naručitelja i obaveze izvođača koje je potrebno primijeniti pri ugovaranju svih vrsta usluga u proizvodnji parfema:

1. Dužnosti ugovornih strana

Procjena ima li proizvođač doista na raspolaganju sva potrebna sredstva za uslugu koju nudi te je li sposoban ispuniti ugovorene obaveze u utvrđenim rokovima i na razini kvalitete koju ste ugovorili čini osnovu procjene rizika za ugovaranje svake usluge.

2. Usluge u proizvodnji parfema

U procesu proizvodnje parfema s istim, ili s više izvođača ugovorit ćete sljedeće setove povezanih usluga:

2.1. Proizvodnja mirisa (compounding)

 • dizajn mirisa prema želji (kreacija mirisa) – opcionalno, ako ne nabavljate već kreiran miris
 • prava na proizvodnju kreiranog mirisa / glavnog sastojka parfema (compounding)
Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Prava na proizvodnju mirisa parfema

  Vlasništvo nad formulom i licenca, odnosno ugovaranje prava na proizvodnju mirisa. Vrste i sadržaj licenci. Ugovaranje u okviru dobre proizvođačke prakse.

2.2. Proizvodnja parfema (manufacturing)

2.3. Pakiranje u spremnike – bočice (bottling)

 • dizajn i proizvodnja ili nabava unutrašnje ambalaže (spremnika/bočice) ili njezinih pojedinačnih dijelova
 • rastakanje proizvedenog sadržaja u bočice – pakiranje u unutrašnju ambalažu (bottling)

2.4. Pakiranje u vanjsku ambalažu (kutije)

 • dizajn i proizvodnja ili nabava vanjske ambalaže
 • pakiranje u vanjsku ambalažu

2.5. Laboratorijske analize i testovi

2.6. Izrada procjene sigurnosti

Prije stavljanja na tržište eventualno ćete ugovoriti još i:

2.7. Usluge kontrole sukladnosti

 • pregled PIF- a (dokumentacije o parfemu)
 • pregled deklaracije
 • pregled tvrdnji
 • prijavu (notifikaciju) parfema u CPNP portalu

2.8. Usluge povezane sa skladištenjem gotovih proizvoda

 • usluge čišćenja i održavanja prostora
 • usluge dezinsekcije i deratizacija
 • 1 20230805 191545 0000

  Dokumentacija parfema

 • Modeli ugovorne proizvodnje parfema

  Dodajte naslov 20240414 021902 0000