Vodič

Sigurno do svog parfema

Od plana do prodaje – korak po korak ugovornu proizvodnju parfema

Sigurno do svog parfema
 • Zašto vodič za brendove?

  Zašto sam, nakon iskustava s hrvatskim proizvođačima parfema, odlučila novu seriju posvetiti brendovima i pisati kako – DA, umjesto o kako – NE.

 • Parfem kao kozmetički proizvod

  Dvije poslovne činjenice o parfemu i proizvodnji parfema koje je bitno usvojiti prije kretanja u investiciju proizvodnje ili kupnje parfema.

 • Dodane vrijednosti parfema

  Dodane vrijednosti privlače kupce, pozicioniraju parfem u odnosu na parfeme drugih brendova i opravdavaju njegovu cijenu. Četiri temeljne dodane vrijednosti svakog parfema.

 • Uloga i obaveze investitora

  Osvijestite ulogu investitora: zbog profesionalih znanja angažitate onog tko ih može dokazati referencama i dobrom proizvodnom praksom, a vi investirate u proizvod kakav želite. Tri temeljne dužnosti investitora.

 • Propisi u proizvodnji parfema

  Dvije povezane EU regulative koje uređuju cjelokupni lanac proizvodnje parfema – EU REACH/CLP regulativa i regulativa kozmetičkih proizvoda.

 • Uredba (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima

  Sve odredbe Uredbe (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima donesene su u odnosu na sigurnost kozmetičkih proizvoda koji su dostupni krajnjim korisnicima – potrošačima. Za provedbu EU regulative nadležna je Europska komisija, odnosno države članice na svom području.

 • Sukladnost parfema

  Uvjeti za sukladnost, odnosno zdravstvenu ispravnost parfema, kako ih određuje Uredba (EZ) 1223/2009 i hrvatski propisi.

 • Subjekti u poslovanju kozmetičkim proizvodima

  Što sve obuhvaća poslovanje kozmetičkim proizvodima i što sve spada u proizvodnju parfema. Kako je definiran proizvođač, kako uvoznik, a kako distributer.

 • Odgovorna osoba

  Što znači uloga odgovorne osobe za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište? Zašto se odgovornost automatski dodjeljuje proizvođaču i uvozniku, ali ne i distributeru? Kada je distributer odgovorna osoba?

 • Obaveze odgovornih osoba

  Obaveze odgovornih osoba u vezi s usklađenosti kozmetičkog proizvoda s odredbama Uredbe, poduzimanjem korektivnih mjera i suradnjom s nadležnim tijelima.

 • Obaveze distributera

  Obaveza svih distributera je provjera oznaka prije nego što kozmetički proizvod učine dostupnim u sklopu svojih poslovnih aktivnosti, osiguravanje uvjeta za očuvanje sukladnosti kozmetičkog proizvoda i identifikacija poslovnih subjekata u svom lancu nabave.

 • Podaci za potrošače

  Svrha različitih grupa podataka za potrošače: oznake, tvrdnje i javni podaci.

 • Oznake na kozmetičkom proizvodu

  Sadržaj, mjesto i način navođenja pojedinih oznaka te njihov jezik, odnosno nazivlje. Navođenje sastojaka u parfemima.

 • Tvrdnje o parfemu

  Definicija tvrdnje o kozmetičkom proizvodu i posebna uredba koja uređuje kriterije za opravdanje tvrdnji. 6 zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji o parfemu: poštivanje zakonodavstva, vjerodostojnost, dokazna građa, poštenje, pravednost i donošenje informiranih odluka. Primjeri poslovnih praksi s hrvatskog tržišta.

 • Javni podaci o parfemu

  Skupine podataka koji moraju biti lako dostupni javnosti, iako se nalaze unutar poslovno zaštićene dokumentacije o kozmetičkom proizvodu i njihova uloga.

 • Dokumentacija parfema

  Cjeline i sadržaj dokumentacije o parfemu. Upravljanje dokumentacijom od nastanka do pohrane sukladno normi ISO 22716. Rokovi čuvanja.

 • Ugovaranje usluga u proizvodnji parfema

  Što sve ugovarate. Osnovno načelo za sklapanje svih ugovora u proizvodnji parfema te dužnosti ugovornih strana.

 • Modeli ugovorne proizvodnje parfema

  Modeli ugovorne proizvodnje parfema – klasični model punog paketa (od ideje do bočice u kutiji) i fleksibilni model. Ključne razlike.

 • Uvid u sektor proizvodnje parfema

  Sektor proizvodnje parfema: grupe proizvođača parfema, s obzirom na njihovu primarnu djelatnost. Modeli uslužne (ugovorne) proizvodnje parfema.

 • Proizvođači sirovina (materijala)

  Proizvođači koji se primarno bave proizvodnjom materijala kreiraju i kontroliraju maksimalno kratak proizvodni lanac te globalno ostvaruju najveći udio u ukupnoj proizvodnji parfema. Grupe proizvođača materijala.

 • Proizvođači mirisa – glavnog sastojka parfema

  Poslovne politike proizvođača vezano uz formiranje cijene mirisa. Grupe proizvođača s obzirom na cijenu: proizvođači low-cost mirisa i proizvođači mirisa s dodanim vrijednostima.

 • Prava na proizvodnju mirisa parfema

  Vlasništvo nad formulom i licenca, odnosno ugovaranje prava na proizvodnju mirisa. Vrste i sadržaj licenci. Ugovaranje u okviru dobre proizvođačke prakse.

 • Obaveze vlasnika formule

  Dokumentacija o mirisu – glavnom sastojku parfema. Dobra praksa dostave informacija o promjeni statusa mirisa zbog promjene regulative.

 • Proizvođači parfema

  Poslovna politika proizvođača parfema čija se djelatnost odvija u okvirima kozmetičke regulative razlikuje se s obzirom na standarde kontrole kvalitete i poslovnu transparentnost. Dvije osnovne grupe proizvođača parfema. s obzirom na opseg i uvjete njihove proizvodnje,

 • Dobra proizvođačka praksa – upravljanje kvalitetom

  Norma HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa: struktura norme i područje primjene norme. Primjena ISO 22716 na brendove – klijente ugovornih proizvođača. GMP potvrda.

 • Prostor, oprema i osoblje u proizvodnji parfema

  Prijava proizvodnje. Smjernice i odredbe propisa o posebnim uvjetima za prostore, opremu i osoblje u proizvodnji. Dokazivanje dobre proizvođačke prakse.

 • Poslovna provjera ugovornog proizvođača

  Smjernice za dobru proizvođačku praksu u ISO 22716 obvezuju klijente na provjeru ima li proizvođač uvjete za proizvodnju. Kako proizvođač dokazuje da je njegova usluga usklađena s dobrom proizvođačkom praksom.