PARFEMSKI POJMOVI

Sljedivost

Parfemski pojmovi - što je što

Sljedivost je postupak kojim se identificira porijeklo i sastojaka i gotovog proizvoda u svakom stupnju njihove proizvodnje i opskrbe na način koji omogućava dokazivanje i praćenje duž proizvodnog i opskrbnog lanca.

Sljedivost se dokazuje na razini proizvodne serije kozmetičkog proizvoda.

Dokazivanje sljedivosti važno je zbog potrebe provođenja naknadnog usklađivanja proizvoda ili poduzimanja odgovarajućih mjera uslijed pojave štetnih posljedica.

Kozmetički proizvod za koji nije moguće dokazati sljedivost u proizvodnji smatra se zdravstveno neispravnim.

1. Zdravstveno neispravnim smatra se predmet opće uporabe ako: (…) (13.) se ni na koji način ne može dokazati sljedivost proizvoda ili sirovine te njihova sukladnost s propisima.

Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 5 st. 1

Sljedivost u proizvodnji

Sljedivost sastojaka i proizvodnje kozmetičkog proizvoda dokazuje se različitim grupama dokumentacije koja nastaje u sklopu dobre proizvođačke prakse poslovnog subjekta koji proizvodi kozmetički proizvod.

Dokazivanje sljedivosti u proizvodnji je obaveza odgovorne osobe za kozmetički proizvod.

Sljedivost na tržištu

Sljedivost na tržištu podrazumijeva nadzor nad proizvodom kroz njegov distributivni lanac do krajnjih korisnika.

Dokazivanje sljedivosti na tržištu je obaveza i odgovorne osobe i distributera,

18. Sljedivost proizvoda je postupak kojim subjekt identificira subjekte u poslovanju od kojih se određeni predmeti opće uporabe dobavljaju i kojima se predmeti opće uporabe isporučuju, odnosno mogućnost sljedivosti i praćenja predmeta opće uporabe kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije

Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3 st. 18
2. Subjekti iz stavka 1 ovog članka (subjekt u poslovanju s predmetima opće uporabe koji proizvodi ili uvozi predmete opće uporabeop.a.), kao i distributeri proizvoda moraju imati uspostavljen dokumentirani sustav sljedivosti s ciljem utvrđivanja svih poslovnih subvbjekata od koji h su proizvodi nabavljeni, kao i svih subjekata kojima su isporučeni.

Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 18 st.2.
Na zahtjev nadležnog tijela:
– odgovorne su osobe dužne identificirati distributere kojima dobavljaju kozmetički proizvod,
– distributer je dužan identificirati distributera ili odgovornu osobu koja mu je dobavila kozmetički proizvod, ili distributere kojima on dobavlja kozmetički proizvod.
Ta obveza vrijedi tri godine od datuma kada je serija kozmetičkog proizvoda stavljena na raspolaganje distributeru.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 7