PARFEMSKI POJMOVI

SCCS

Znanstveni odbor za sigurnost potrošača

Parfemski pojmovi - što je što

SCSS – Scientific Committee for Consumer Safety je stalni znanstveni odbor Europske komisije pri Direkciji za zdravlje i sigurnost hrane, a donosi obvezujuća znanstvena mišljenja o zdravstvenim i fizičkim rizicima po sigurnost potrošača (kemijskim, biološkim, mehaničkim i ostalim) za ne-prehrambene proizvode, u što spadaju kozmetički proizvodi i njihovi sastojci.

SCSSScientific Committee for Consumer Safety (Znanstveni odbor za sigurnost potrošača) je stalni odbor koji djeluje pri Glavnoj upravi za zdravlje i sigurnost hrane (Directorate-General for Health and Food Safety) Europske komisije, koja je nadležna za EU politike koje se odnose na javno zdravstvo i primjenu relevantnih propisa.

SCSS donosi obvezujuća znanstvena mišljenja o zdravstvenim i fizičkim rizicima po sigurnost potrošača (kemijskim, biološkim, mehaničkim i ostalim) za ne-prehrambene proizvode, u što spadaju kozmetički proizvodi i njihovi sastojci, igračke, tekstili i odjeća, proizvodi za kućanstvo i dr. ) te za usluge (tetoviranje, solarij i sl.).

Mišljenja SCCS-a temelje se na istraživanjima i klasifikaciji tvari i smjesa pri Europskoj agenciji za kemikalije ECHA-e, povezanim agencijama: EMA-i (European Medicine Agency / Europske agencije za lijekove) i EFSA-i (European Food Safety Authority / Europske agencije za sigurnost hrane).

Europska komisija ugrađuje mišljenja SCSS-a u primjenjivo zakonodavstvo EU, uključujući i kozmetičku regulativu.

U okviru svojih mišljenja, SCSS također daje smjernice za primjenu znanstvene metodologije u procjeni različitih vrsta rizika, što uključuje definicije rizika, opise rizika, formule za izračune i referentne vrijednosti, a na kojima se temelje procjene sigurnosti proizvoda, uključujući i procjene sigurnosti kozmetičkih proizvoda, propisane Uredbom (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.

Kozmetički proizvodi

SCCS periodično, sukladno s novim znanstvenim zaključcima, objavljuje Smjernice za testiranje i sigurnosnu procjenu sastojaka u kozmetici / The SCCS notes of guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation.
Posljednje izdanje smjernica (12. revizija) objavljeno je u svibnju 2023.

Korisni linkovi:
5 20240224 183130 0000
  • Pregled stručnih smjernica i industrijskih standarda
    Stručne smjernice i industrijski standardi u proizvodnji kozmetičkih proizvoda: ECHA, IFRA, Europska komisija, SCCS, Cosmetics Europe

Povezano:
Dodajte naslov 20240223 011054 0000