PARFEMSKI POJMOVI

Parfemska industrija

Parfemski pojmovi - što je što

Parfemska industrija je zajednički naziv za 8 proizvođača (multinacionalnih kompanija) iz sektora industrije aroma i mirisa (kemijske industrije) koje zajedno pokrivaju gotovo 80% svjetske proizvodnje mirisnih materijala i kreiranih mirisa.

Kompanije

 • Robertet
 • Givaudan
 • Symrise
 • IFF
 • Firmenich
 • Takasago
 • Mane
 • BASF

Djelatnost

Djelatnost kompanija iz kruga parfemske industrije obuhvaća:

 • biotehnološke inovacije vezanih uz razvoj i proizvodnju sirovina
 • Uzgoj i otkup biljnih kultura koje se koriste u proizvodnji mirisnih sirovina
 • uspostava globalno važećih industrijskih standarda vezanih uz sigurnost sastojaka u materijalima koji se koriste za proizvodnju mirisa u različitim kategorijama proizvoda
 • proizvodnju sirovina (mirisnih materijala) prirodnog i sintetskog porijekla
 • formuliranje i proizvodnju međuproizvoda, odnosno kreiranih mirisa koji se dalje koriste kao komponente za proizvodnju najrazličitijih vrsta proizvoda
 • gotovih proizvoda, uključujući i parfeme.

1. Biotehnološke inovacije

Zahvaljujući najsofisticiranijoj tehnologiji i timovima usko specijaliziranih stručnjaka s područja biotehnologije, kemije, prehrambenog inžinjerstva, farmacije i toksikologije, kompanije iz kruga parfemske industrije značajan dio resursa usmjeravaju na biotehnološke inovacije u sklopu kojih nastaju novi materijali prirodnog i sintetiziranog porijekla.

Više:
17 20240224 192836 0001
 • Captive
  CAPTIVE ili ‘captive odorant’ (engl. zarobljenik) je naziv za mirisni materijal (najčeće aromakemikaliju) koja je nastala kao rezultat inovativnih biotehnoloških postupaka i zato je registrirana kao industrijski patent i zaštićena. Patentirani mirisni materijali nisu dostupni na tržištu kao sirovine za proizvodnju, već izlaze iz laboratorija/kompanije vlasnika patenta isključivo u njegovim gotovim proizvodima.

2. Uzgoj i otkup biljnih kultura za proizvodnju mirisnih materijala

Na europskoj razini, ovi koncerni vlasnici su najvećeg dijela plantaža za uzgoj biljnih kultura iz kojih se preradom i/ili laboratorijskom obradom dobivaju mirisni materijali.

Na svjetskoj razini – putem mreže dobavljača – malih uzgajivača i prerađivača u lokalnim zajednicama Azije, Afrike, Indonezije te Srednje i Južne Amerike posluju kao ekskluzivni otkupljivači većine svjetskih uroda /ili primarno prerađenih biljnih kultura u glavnim biljnim kulturama uroda koje se koriste za proizvodnju mirisnih materijala.

3. Uspostava industrijskih standarda

Navedene kompanije čine stalni odbor (središnje tijelo) IFRA-e.

Više:
17 20240224 192836 0001
 • IFRA
  IFRA – International Fragrance Association (Međunarodno udruženje proizvođača mirisa) je globalno reprezentativna organizacija industrije aroma i mirisa i njezino glavno samoregulatorno tijelo. Glavni cilj IFRA-e je osigurati sigurnost materijala koji se koriste u proizvodnji mirisa za sve vrste proizvoda. IFRA je osnovana 1973., sjedište joj je u Genevi, a centar operacija u Bruxellesu.
  organizacija i ustroj IFRA-e, pregled IFRA-inih kategorija proizvoda koji sadrže miris, IFRA standardi

4. Proizvodnja materijala prirodnog i sintetiziranog porijekla

Kada se radi o mirisnim materijalima, glavni klijenti su proizvođača iz kruga parfemske industrije su:

 • kompanije iz kruga drugih industrija (kozmetičke, prehrambene, farmaceutske…) koje u proizvodnji svojih proizvoda koriste mirisne materijale i/ili proizvedene mirise
 • tvrtke koje se bave koji razvojem (kreacijom i formulacijom) mirisa
3f079ba1335413abb6d823810f5040
Firmenich, novi industrijski pogon (2023.) za proizvodnju biorazgradivog Habanolide® (mošusni materijal) u Casetesu (južna Francuska)

5. Formuliranje i proizvodnja mirisa

Kompanije iz kruga parfemske industrije zapošljavaju visoko kvalificirane stručnjake, kreatore, parfumere i evaluatore mirisa, koji razvijaju mirise za pojedine kategorije proizvoda.

Neovisno o formulama za koje su specijalizirani, kreatori formula/parfumeri su po struci najčešće kemičari i biotehnolozi sa subspecijalizacijom – završenim diplomskim ili poslijediplomskim sveučilišnim studijem na nekoj od spomenutih parfemskih škola.

Financiranje parfemskih škola

Kompanije parfemske industrije djeluju kao vlasnici škola zatvorenog tipa, odnosno sponzori parfemskih škola otvorenog tipa u kojima se stječu formalno priznate kvalifikacije u područjima koja su bitna za kreaciju, razvoj i proizvodnju kreiranih mirisa:

 • Škole zatvorenog tipa
  škole zatvorenog tipa namijenjene su zaposlenicima kompanija.
 • Givaudan
 • Symrise
 • Mane
 • IFF
 • Škole otvorenog tipa
 • GIP Grasse / Institute of Perfumery Grasse
  Osnivač GIP Grasse je Prodarom – Udruženje proizvođača mirisa Francuske pri IFRA-i (u sklopu kojeg djeluju Mane i Robertet). Ostale članice parfemske industrije/ stalne članice iFRA-e unutar kojih ne postoje parfemske škole zatvorenog tipa djjeluju kao sponzori školskih generacija i kroz financiranje i kroz osiguravanje mentorirane laboratorijske prakse za studente GIP Grasse.
 • ISIPCA
  ISIPCA-u također financiraju francuski proizvođači materijala i mirisa registrirani pri IFRA-i, putem Gospodarske komore Ille de France.

6. Proizvodnja parfema i parfimiranih kozmetičkih proizvoda

Više:
Dodajte naslov 20240223 011054 0000
 • Proizvođači mirisa – glavnog sastojka parfema
  Poslovne politike proizvođača vezano uz formiranje cijene mirisa. Grupe proizvođača s obzirom na cijenu: proizvođači low-cost mirisa i proizvođači mirisa s dodanim vrijednostima.