Parfemski pojmovi - što je što

PARFEM je opći naziv za zasebnu kategoriju kozmetičkih proizvoda (IFRA, kategorija 4) koji kao glavnu komponentu sadrže kreiran miris koji je otopljen i razrijeđen na određenu koncentraciju u komponenti koja služi kao nosač mirisa.

Standard navođenja podataka o parfemu

Profesionalni standard i sastavni dio etične prakse identificira svaki parfem/kozmetički proizvod pomoću sljedećih podataka:

 • Naziv parfema
 • Naziv brenda (investitora / nositelja licence)
 • Naziv proizvođača mirisa/glavnog sastojak parfema (laboratorija)
 • Ime parfumera – kreatora mirisa (imena, ako se radi o timu)
  U slučaju da parfem nije potpisan, autorstvo se pripisuje laboratoriju koji je proizveo miris.
198545341 4233439996702126 2407060514997175771 n e1625583591998
S dodjele najvažnije nagrade parfemske industrije u svijetu: The Fragrance Fondatioun Awards 2021. – kategorija Perfume Extraordinaire (“Parfemski Oscar”).
Punu listu nominiranih i dobitnika u svim kategorijama možete pogledati ovdje, a dobitnike svih prethodnih godina ovdje, uključujući i imena parfumera/kreatora formula ovdje.

Vrste parfema

Vrstu parfema određuju svojstva komponente koja služi kao nosač mirisa, jer o njima ovisi način korištenja parfema.

 • Parfemske tekućine sadrže miris otopljen u tekućem nosaču.
  Najčešće je to alkohol (etanol) ili smjesa etanola i vode (hidro-alkoholna smjesa), no nosač također može biti i tekućina koja ne sadrži aklohol.
  Vrsta kozmetičkog proizvoda se u slučaju parfemskih tekućina određuje s obzirom na okvirnu koncentraciju mirisa (glavne komponente) u nosaču.
 • 40% – 20% – parfem/parfemski ekstrakt (parfum extrait / perfume extract)
 • 20% – 10% – parfemska voda (eau de parfum / EDP)
 • 15% – 4% – toaletna voda (eau de toilette/EDT)
 • 6% – 2% – kolonjska voda (eau de cologne/EDC)
 • Parfemske kreme sadrže miris otopljen u matriksu (bazi kreme).
 • Parfemska ulja sadrže miris otopljen u baznom ulju ili smjesi baznih ulja.
 • Kruti parfemi sadrže miris u voštano-uljnoj smjesi.

Koncentracije parfemskih tekućina

sadržaj U nastavku dostupan JE prijavljenim čitateljima:
O čemu ovisi koncentracija mirisa u parfemu Tko određuje naziv vrste parfema

Prijavite se, ili otvorite svoj korisnički račun.

Sastav parfema (kvalitativni i kvantitativni podaci)

Sastav se dobiva laboratorijskom analizom kemijskih spojeva koji su prisutni u parfemu tako što iskazuje:

 • kvalitativne podatke

  Kvalitativni podaci obuhvaćaju nazive svih kemijskih spojeva koji se nalaze u sastavu parfema.
 • kvantitativne podatke

  Kvantitativni podaci obuhvaćaju količinu (udio) svakog pojedinog kemijskog spoja u ukupnom volumenu parfema.
sadržaj U nastavku dostupan JE prijavljenim čitateljima:
Zašto kvalitativni podaci ne otkrivaju formulu parfema?

Prijavite se, ili otvorite svoj korisnički račun.