PARFEMSKI POJMOVI

Norma ISO 22716 – Dobra proizvođačka praksa – kozmetika

Parfemski pojmovi - što je što

Pregled sadržaja harmonizirane norme HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa.

Kako bi se osigurali funkcioniranje zajedničkog tržišta kozmetičkih proizvoda i visoka razina zaštite zdravlja ljudi, Uredba (EZ) o kozmetičkim proizvodima u čl. 8 propisuje da proizvodnja kozmetičkih proizvoda, neovisno o uvjetima i opsegu proizvodnje proizvođača različite veličine i ustroja, mora biti usklađena sa načelima i smjernicama iz međunarodne harmonizirane norme HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – Dobra proizvođačka praksa (DPP) – Smjernice za dobru proizvođačku praksu.

O ISO normama

ISO International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju) je nevladina organizacija osnovana je 1947. godine u Ženevi.  ISO organizaciju čini mreža nacionalnih normizacijskih tijela, među kojima je i Hrvatski zavod za norme, koji objavljuje prijevode ISO normi na hrvatsku jezik.

Cilj ISO normi je ujednačiti poslovne prakse i tako doprinjeti razvoju gospodarstva i uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini. ISO je akronim naziva organizacije, ali je i smisleno povezan s grčkom riječi “isos”, koja znači jednak.

ISO norme donose tehnički odbori pri Međunarodnoj organizaciji za normizaciju.

HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – Dobra proizvođačka praksa (DPP) – Smjernice za dobru proizvođačku praksu

Hrvatska jezična verzija norme HRN EN ISO 22716:2008 (dalje u tekstu: ISO 22716) je prijevod engleske verzije europske norme EN ISO 22716:2007Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007, Corrected version 2008-05-15).

Hrvatski tekst norme HRN EN ISO 22716:2008 pripremio je Hrvatski zavod za norme.

Struktura i sadržaj norme

Norma ISO 22716 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa uz predgovor i uvod sadrži 3 dijela, odnosno 17 cjelina:

1. Područje primjene

Načela i smjernice ISO 22716 bave se proizvodnjom, kontrolom, skladištenjem i otpremom kozmetičkih proizvoda, zbog čega se primjenjuju na sve poslovne subjekte koji se bave proizvodnjom i stavljanjem na tržište kozmetičkih proizvoda.

Načela i smjernice norme ISO 22716 su općeniti, otvoreni i fleksibilni te omogućavaju svim poslovnim subjektima / proizvođačima da dobru proizvođačku praksu prilagode opsegu i uvjetima svoje proizvodnje.

2. Pojmovi i definicije

3. – 17. Načela i smjernice

 • 3. Osoblje
 • 4. Prostori
 • 5. Oprema
 • 6. Sirovine i materijali za pakiranje
 • 7. Proizvodnja
 • 8. Gotov proizvod
 • 9. Laboratorij za kontrolu kvalitete
 • 10. Proizvodi izvan specifikacija
 • 11. Otpad
 • 12. Podugovaranje
 • 13. Odstupanja
 • 14. Pritužbe i povlačenje proizvoda (14)
 • 15. Kontrola promjena
 • 16. Unutrašnji nadzor
 • 17. Dokumentacija