PARFEMSKI POJMOVI

Formula (formulacija)

Parfemski pojmovi - što je što

Formula/formulacija je precizan tehnički zapis namijenjen proizvodnji komponenti/sastojaka proizvoda, ili gotovog proizvoda, a sadrži precizne podatke o udjelima i koncentracijama svih pojedinih sirovina/materijala.

Mirisna i parfemska formula

Mirisna formula je tehnički/proizvodni zapis mirisa (složenog sastojka / komponente) koji je namjenski kreiran/dizajniran za daljnju upotrebu u proizvodnji određene kategorije proizvoda, a sadrži prikaz materijala (sirovina) koji u različitim koncentracijama i različitim udjelima čine miris, odnosno glavni sastojak parfema.

Mirisna formula kreira se na način da miris postigne ciljani efekt u određenoj koncentraciji, s obzirom na vrstu i namjenu proizvoda, te s obzirom na bazni materijal kojem će miris biti dodan tijekom proizvodnje gotovog proizvoda.ž

  • Parfemska formula je mirisna formula koja je namjenski kreirana za proizvodnju parfema.

    Parfemske formule kreiraju parfumeri.
Detaljnije:
Dodajte naslov 20240223 011054 0000
  • Uvid u sektor proizvodnje parfema

    Sektor proizvodnje parfema: grupe proizvođača parfema, s obzirom na njihovu primarnu djelatnost. Modeli uslužne (ugovorne) proizvodnje parfema.
  • Prava na proizvodnju mirisa parfema

    Vlasništvo nad formulom i licenca, odnosno ugovaranje prava na proizvodnju mirisa. Vrste i sadržaj licenci. Ugovaranje u okviru dobre proizvođačke prakse.
sadržaj U nastavku dostupan JE prijavljenim čitateljima:
Okvirna formulacija kozmetičkog proizvoda

Prijavite se, ili otvorite svoj korisnički račun.