PARFEMSKI POJMOVI

Deklaracija

Parfemski pojmovi - što je što

Deklaracija ili obavijest o proizvodu je skup podataka namijenjenih korisnicima proizvoda (potrošačima), a koji moraju biti navedeni na svakom pojedinom primjerku proizvoda koji se nalazi na tržištu. Kozmetički proizvod na kojem nisu navedeni propisani i/ili točni podaci nije siguran i smatra se nesukladnim, odnosno zdravstveno neispravnim.

Deklaracija ili obavijest o proizvodu propisana je Zakonom o predmetima opće uporabe koji čini okvir za provedbu temeljnog propisa o kozmetičkim proizvodima – Uredbe (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima:

Ovim se zakonom određuje okvir za provedbu pojedinih podredbi sljedećih akata Europske unije – (…) Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (…)

Zakon o predmetima opće uporabe / čl. 2
Predmeti široke potrošnje su: (…) 4. kozmetički proizvodi kako su propisani Uredbom (EZ) br. 1223/2009. (…)

Zakon o predmetima opće uporabe / čl. 3

Obaveza isticanja deklaracije

1. Na tržište se smije staviti samo zdravstveno ispravan, odnosno sukladan predmet opće uporabe, tj. ispravan glede senzoričkih svojstava, vrste i sadržaja štetnih tvari, obavijesti o proizvodu, sastava i mikrobiološke ispravnosti tamo gdje je potrebno i koji ne može prouzročiti štetne utjecaje na zdravlje ljudi i okoliš, a sve sukladno ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Zakon o predmetima opće uporabe / čl. 4

Pojmovi “stavljanje na tržište” i “dostupnost na tržištu” definirani su čl. 3 Zakona o predmetima opće uporabe i čl. 2 Uredbe (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.

Sukladnost deklaracije /sigurnost proizvoda

Proizvod bez deklaracije ili s nesukladnom deklaracijom je zdravstveno neispravan / ne smatra se sigurnim te je neprikladan za stavljanje na tržište.

1. Zdravstveno neispravnim odnosno nesukladnim smatra se predmet opće uporabe ako je po svojoj namjeni, sastavu, obliku ili načinu izrade i/ili obrade opasan za zdravlje kada se upotrebljava u svrhu za koju je namijenjen i na predviđeni način.
2. Zdravstveno neispravnim smatra se i predmet opće uporabe ako je neprikladan za stavljanje na tržište.
3. Neprikladnim za stavljanje na tržište smatra se predmet opće uporabe ako (1) mu sastav ne odgovara sastavu navedenom na obavijesti o proizvodu, (2) obavijest o proizvodu nije u skladu s čl. 6 ovog zakona.

Zakon o predmetima opće uporabe / čl. 5
Kozmetički proizvod dostupan na tržištu mora biti siguran za zdravlje ljudi kada se koristi u uobičajenim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe, uzimajući posebno u obzir sljedeće: (…) (b) označivanje (…)

Uredba (EZ) 1223/2009. o kozmetičkim proizvodima / čl. 3

Sadržaj deklaracije

1. Predmeti opće uporabe koji se stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj moraju imati istaknutu obavijest o proizvodu (deklaracija) na hrvatskom jeziku s podacima koji su propisani propisima kojima se uređuju pojedine vrste predmeta opće uporabe.

Zakon o predmetima opće uporabe / čl. 6
1. Predmeti opće uporabe moraju na obavijesti o proizvodu imati podatke o sastavu, odnosno podatke sukladno propisima kojima se uređuju pojedine vrste predmeta opće uporabe.

Zakon o predmetima opće uporabe / čl. 7

Podaci u deklaraciji propisani su čl. 19. Uredbe (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, kao oznake:

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
  • Oznake

    Funkcija oznaka. Sadržaj, mjesto i način navođenja te jezik, odnosno nazivlje oznaka. Navođenje sastojaka u parfemima. Obaveze distributera.

Odgovornost za deklarciju

Odgovornost za deklaraciju propisana je Uredbom (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima u okviru obaveza poslovnog subjekta u ulozi odgovorne osobe za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište, koji je odgovoran za sukladnost deklaracije te u okviru obaveza distributera, koji su odgovorni za provjeru podataka u deklaraciji prije nego što u sklopu svojih poslovnih aktivnosti učine proizvod dostupnim na tržištu.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
  • Obaveze odgovornih osoba

    Obaveze odgovornih osoba u vezi s usklađenosti kozmetičkog proizvoda s odredbama Uredbe, poduzimanjem korektivnih mjera i suradnjom s nadležnim tijelima.
  • Obaveze distributera

    Obaveze distributera – ako ujedno nisu odgovorna osoba – ograničene su na provjeru sukladnosti i osiguravanje uvjeta za očuvanje sukladnosti kozmetičkih proizvoda koje sami čine dostupnima u sklopu svojih poslovnih aktivnosti te na identifikaciju u svom lancu nabave.
Pregledaj sve pojmove
Vodič – sigurno do svog parfema
Korisni linkovi – propisi i smjernice