Parfemski pojmovi - što je što

CosIng – Cosmetic ingredients database – je službena baza kozmetičkih sastojaka koja se vodi pri Komisiji EU.

Komisija izrađuje i ažurira glosar uobičajenih naziva sastojaka. U tom smislu, Komisija uzima u obzir međunarodno priznata nazivlja, poput Međunarodnog nazivlja kozmetičkih sastojaka (INCI). Taj glosar ne čini popis tvari odobrenih za uporabu u kozmetičkim proizvodima.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 33

CosIng (Cosmetic Ingridients database) je javno dostupna baza podataka o sastojcima u kozmeztičkim proizvodima na službenom portalu Europske komisije.
U Uredbi (EZ) 1223/2009 sae na Cosing referira u čl. 33 kao na glosar naziva sastojaka.

Cosing se sastoji od dva međusobno povezana dijela:

Prvi dio sadržava sve odredbe iz regulative kozmetičkih proizvoda od 1976. naovamo, odnosno i povijesne podatke.

Znanstvena mišljenja, koja su osnova za ograničenja tvari, povezana su s pojedinačnim zapisima o reguliranim tvarima koje se navode u prilozima Uredbe. Svaka reguliranatvar je opremljena je podacima o kemijskom nazivu, INN nazivu ili IUPAC-nazivu, CAS- u i EC broj, te podacima o uvjetima i upozorenjima za uporabu u kozmetičkom proizvodu.

Drugi dio sadrži EU inventar sastojaka, odnosno listu dodijeljenih INCI naziva za substance koje su stavljene na raspolaganje kozmetičkoj industriji.
Uz INCI naziv i, ako je moguće, CAS- i EC broj, navodi se i ime kemijske tvari i njezin opis, a uz svaku tvar prikazana je funkacija tvari u kozmetičkom proizvodu i eventualna ograničenja, ako proizlaze iz prvog dijela.