PARFEMSKI POJMOVI

EU REACH/CLP regulativa

Kako je regulirana sigurnost materijala od kojih se proizvodi miris parfema?

Parfemski pojmovi - što je što

EU REACH/CLP regulativa je skupina propisa koji se odnose na kemikalije, a kojima se na području EU uređuje njihova proizvodnja, registracija, evaluacija i ograničavanje te njihovo razvrstavanje, označavanje i pakiranje.

Za propise o kemikalijama i upravljanje rizicima od kemikalija nadležna je ECHA, European Chemical Agency / Europska agencija za kemikalije.

EU REACH/CLP regulativu čine dvije uredbe:

REACH

REACH / Uredba (EZ) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija je glavni EU propis koji štiti od rizika koje mogu predstavljati kemikalije, odnosno osigurava zaštitu zdravlja ljudi i živog okoliša.

Uredba REACH stupila je na snagu 1. lipnja 2007. i odnosi se na pojedinačne kemijske tvari proizvedene ili uvezene unutar Europske unije (EU), odnosno na sve kemikalije koje se proizvode i stavljaju na tržište u EU-u, bilo da se koriste u svakodnevnom životu (npr. odjeća, proizvodi za čišćenje, kozmetika) ili industrijskim procesima.

REACH je akronim pojmova iz naziva Uredbe, iza kojeg stoje ključni pojmovi vezani uz upravljanje rizikom od kemikalija: “R/egistration” (registracija), “E/valuation” (evaluacija), “A/uthorisation and restriction” (autorizacija i ograničavanje) “CH/emicals”.

Prema REACH uredbi, poslovni subjekti (tvrke) mogu imati jednu od ovih uloga: proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnici.

Odgovornost za upravljanje rizicima od kemikalija i pružanje sigurnosnih informacija o tvarima je na proizvođačima kemikalija (kemijskoj industriji), odnosno uvozniku, ako se kemikalija proizvedena u trećim zemljama uvozi uvozi na područje EU.

REACH utvrđuje postupke za prikupljanje i procjenu informacija o svojstvima i opasnostima tvari. Tvrtke moraju identificirati i upravljati rizikom tvari koje proizvode ili uvoze u Europsku uniju (EU) kako bi bile u skladu s ovom uredbom.

U tu svrhu proizvođači i uvoznici kemikalija dužni su prikupiti podatke o kemijskim svojstvima tvari i smjesa i registrirati te informacije u središnjoj bazi podataka Europske agencije za kemikalije (ECHA).

CLP

UREDBA (EZ) 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) nadovezuje se na REACH uredbu i temelji na globalno usklađenom sustavu Ujedinjenih naroda (GHS). Svrha joj je osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i okoliša, kao kao i slobodno kretanje tvari, smjesa i predmeta.

EU CLP regulativa izravno se primjenjuje na sve industrijske sektore u svim državama članicama, identificira odgovornost duž distributivnog lanca:

Od proizvođača, uvoznika ili korisnika tvari ili smjese duž opskrbnog lanca zahtijeva se da prije stavljanja u promet razvrsta, označi i pakira opasne kemikalije na propisan način.

sadržaj U nastavku dostupan JE prijavljenim čitateljima:
Razvrstavanje (klasifikacija) opasnih kemikalija Označavanje kemikalija Pakiranje kemikalija Priopćavanje duž opskrbnog lanca

Prijavite se, ili otvorite svoj korisnički račun.

Detaljnije:
Dodajte naslov 20240223 011054 0000
  • Uvid u sektor proizvodnje parfema
    Sektor proizvodnje parfema: grupe proizvođača parfema, s obzirom na njihovu primarnu djelatnost. Modeli uslužne (ugovorne) proizvodnje parfema.