Pissara Umavijani

  • Ljudi od Pittija

  • Splendiris – Parfums Dusita

    Pissara Umavijani, 2019.

  • Erawan / Parfums Dusita

    Pissara Umavijani, 2018.

  • Pavillon d’Or / Dusita Paris

    Pissara Umavijani, 2019.