IZVORI

Pregled propisa o kozmetičkim proizvodima

Kemikalije

EU
RH
  • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, NN 99/2013, 157/13 i 122/14

Kozmetički proizvodi

EU

Puni pregled propisa je ovdje.

RH

Pregled propisa koji se odnose na predmete opće uporabe (kozmetičke proizvode) dostupan je na stranicama Državnog inspektorata, ovdje.

  • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20.studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima (pročišćeni tekst), NN 18/13, 115/18 na snazi od 01.01.2019.
  • Zakon o predmetima opće uporabe (integralni tekst), izmjene i dopune: NN 39/13 i 47/14, 114/18, 53/22):
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 80/18)
  • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje, NN 125/09, izmjene i dopune: NN, 23/2013
  • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (NN 116/2018. , izmjene NN 9/2020.)

Potrošači

EU
RH

Trgovina