20221104 213448 0003

Kada smatram da je to potrebno, provodim provjeru točnosti izjava i dopuštenosti tvrdnji koje mogu utjecati na odluke čitatelja, ili su povezane s njihovim pravom na zaštitu zdravlja i informiranu kupnju.

Što provjeravam?

Provjeravam točnost izjava i dopuštenost tvrdnji za potrošače (Uredba (EZ) 1223/2009, čl.20, Uredba Komisije (EU) 655/2013) koje je objavila pravna osoba u jednoj od uloga: kreator mirisa, proizvođač/brend, uvoznik ili distributer i/ili odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi.

Izjave koje provjeravam kreator mirisa, proizviđač/brend, uvoznik ili distributer objavili su putem svojih sredstava priopćavanja (na svojim web stranicama ili na društvenim mrežama), ili se radi o sponzoriranim/ promotivnim objavama (reklame, sponzorirani članci), ili o izjavama u medijima, ako iz oblika objave proizlazi da je bilo moguće zatražiti autorizaciju (npr. intervju).

Kako provjeravam?

Uvijek kada je to moguće provjeru radim pomoću primarnih izvora.

Primarni izvori u zemlji i inozemstvu su: pravne osobe (trgovačka društva, obrti, OPG-i), javni registri i baze podataka (npr. sudski registri, registri gospodarskih/trgovačkih/industrijskih/obrtničkih komora), nadležna tijela i ustanove (regulatorna /državna /javna tijela, obrazovne ustanove).

Kada nije moguće ili nije realno potvrditi informaciju u primarnom izvoru, koristim sekundarni izvor, a to su najčešće članci objavljeni u medijima, čiju vjerodostojnost procjenjujem osobno, na temelju onog što znam o izvoru.

Osnovni kriterij za korištenje bilo kojeg sekundarnog izvora je njegova javna dostupnost u trenutku objave teksta.

Svi izvori pomoću kojih je provedena provjera su objavljeni, kako bi čitatelj i sam mogao izvršiti istovrsnu provjeru, ili provjeriti način na koji sam ju provela.

PRIMARNI IZVORI o pODATAKA O parfemU

Primarni izvor svih podataka o parfemu je odgovorna osoba za stavljanje parfema na tržište.

Najčešće je to trgovačko društvo/obrt ili opg u čijem je vlasništvu brend pod čijim je imenom parfem stavljen na tržište, jer je ono investitor parfema koji se nalazi na tržištu, ali to može biti i proizvođač koji je proizveo parfem za sebe/svoj brend ili drugog, uvoznik (ako je parfem uvezen na EU tržište), distributer, ili neka treća osoba.

Podaci o odgovornoj osobi svakog parfema koji se nalazi na tržištu navedeni su na deklaraciji parfema, a ako iz sadržaja deklaracije ne mogu biti sigurna tko je odgovorna osoba, podatkak tražim od tijela nadležnog za nadzor tržišta.

PROVJERE ISTINITOSTI