Kada smatram da je to potrebno, Mirisna provodi provjeru točnosti tvrdnji koje mogu utjecati na odluke čitatelja Mirisne, ili su povezane s njihovim pravom na zaštitu zdravlja i informiranu kupnju.

ŠTO PROVJERAVAM


Točnost izjava pravne ili fizičke osobe koja se nalazi u jednoj od uloga: kreator mirisa, proizvođač/brend, uvoznik ili distributer.

Izjave koje provjeravam kreator mirisa, proizviđač/brend, uvoznik ili distributer objavili su putem svojih sredstava priopćavanja (na svojim web stranicama ili na društvenim mrežama), ili se radi o sponzoriranim/ promotivnim objavama (reklame, sponzorirani članci), ili o izjavama u medijima, ako iz oblika objave proizlazi da je bilo moguće zatražiti autorizaciju (npr. intervju).

KAKO PROVJERAVAM


Uvijek kada je to moguće provjeru radim pomoću primarnih izvora.

Primarni izvori u zemlji i inozemstvu su: pravne osobe (trgovačka društva, obrti, OPG-i), javni registri i baze podataka (npr. sudski registri, registri gospodarskih/trgovačkih/industrijskih/obrtničkih komora), nadležna tijela i ustanove (regulatorna /državna /javna tijela, obrazovne ustanove).

Kada nije moguće ili nije realno potvrditi informaciju u primarnom izvoru, koristitim sekundarni izvor.

Osnovni kriterij za korištenje bilo kojeg sekundarnog izvora je njegova javna dostupnost u trenutku objave teksta.

Sekundarni izvori su najčešće članci objavljeni u medijima, a njihovu vjerodostojnost procjenjujem osobno, na temelju onog što znam o izvoru.

Svi izvori pomoću kojih je provedena provjera su objavljeni, kako bi čitatelj i sam mogao izvršiti istovrsnu provjeru ili provjeriti način na koji ju je Mirisna provela.

IDENTIFIKACIJA PARFEMA


Preduvjet provjere bilo koje tvrdnje vezane uz parfem je identifikacija parfema.

Primarni izvor svih podataka o parfemu je trgovačko društvo u čijem je vlasništvu brend, jer je je ono investitor parfema koji se nalazi na tržištu.

Kada je ime brenda koji je parfem stavio na tržište poznato, moguće je identificirati puni set podataka o bilo kojem parfemu, a onda i provjeriti točnost svih tvrdnji koje se odnose na parfem.

Kako bih mogla uopće krenuti provjeravati dolaze li tvrdnje od povezane pravne/fizičke osobe, potrebno je utvrditi o kojem se parfemu radi i tko ga je stavio na tržište te odnose li se tvrdnja/izjava na točno taj ili neki drugi parfem.

Mirisna identificira svaki parfem u skladu s općim (svjetskim) strukovnim/ tržišnim standardom koji parfem osnovno definira pomoću četiri podatka:

1. Ime brenda koji stavlja parfem na tržište

2. Ime (naziv) parfema

3. Ime laboratorija koji je proizveo miris/formulu

4. Ime kreatora formule/mirisa (ime pojedinca ili imena pojedinaca u timu), ako je miris/formula potpisan

Mirisi mogu i ne moraju biti potpisani imenom osobe/imenima u timu koji je kreirao njegovu formulu. Ako parfem nije potpisan, pod imenom kreatora mirisa/formule kao javni podatak navodi se ime trgovačkog društva u čijem je vlasništvu laboratorij u kojem je proizveden miris (formula) parfema.

198545341 4233439996702126 2407060514997175771 n e1625583591998
S ovogodišnje dodjele najvažnije nagrade parfemske industrije u svijetu: The Fragrance Fondatioun Awards 2021. – kategorija Perfume Extraordinaire (“Parfemski Oscar”).

OCJENE


Svaka tvrdnja koja ne sadrži dovoljno podataka kako bi se nedvojbeno utvrdilo je li istinita ili neistinita/neutemeljena, a ne odnosi se na podatak koji je (u tom trenutku) moguće provjeriti u primarnom izvoru.

Svaka tvrdnja za koju sam u primarnom izvoru utvrdila da je točna.

Svaka izjava/tvrdnja za koju provjera pokaže da nije točna, jer primarni izvor podataka navodi drugo ili suprotno.

Svaka izjava koja se odnosi ili upućuje na javni podatak, a onemogućava njegovu provjeru pri primarnom izvoru.

Svaka istinita, djelomično istinita ili nepotpuna tvrdnja koja zbog načina i/ili konteksta u kojem je izrečena može navesti na krive zaključke.